Category: Biografija (Biography)

Sort

showing 106-120 of 135

Image for Putina Krievija

Putina Krievija

By: Politkovska, Anna

Price: $13.00

Publisher: Riga, Dienas Gramata, 2006

Edition: First Latvian Edition


227pp. A very good, clean, tight, bright copy. "-- Putins, valsts drumaka specdienesta auklejums, kluvis par prezidentu, nav spejis --- atbrivoties no padomju KGB apakspulkveza mundiera. Vins joprojam izrekinas ar brivibu milosiem tautiesiem; vins turpina ierobezot laikabiedru brivibu tiesi tapat, ka to darijis, budams Drosibas komitejas profesionalis." View more info

Image for Putnu Cels  Lidotaja Atminas

Putnu Cels Lidotaja Atminas

By: Muiznieks, Janis

Price: $22.00

Publisher: Sydney, Sidnejas Latviesu Biedribas Aogads, 1988

Edition: First Edition


125pp. This edition limited to 500 copies. A very good, clean, bright, tight copy. Dj very good+. "No 1943. lidz 45.gadam (autors) ka lidotajs cinijies Austrumu fronte, Latviesu lidotaju vieniba. Apbalvots ar dzelzs krusta 2. un 1. skiru . Pec kara bijis macibspeks Jaundienvidvelsas Universtate kur macijis Plusmas mechaniku, Aerodinamiku un Lidmasinu buvi." xx View more info

Image for Rainis Un Vina Brali  Viena Dzejnieka Septinas Dzives

Rainis Un Vina Brali Viena Dzejnieka Septinas Dzives

By: Dobrovenskis, Roalds

Price: $20.00

Publisher: Riga, Karogs, 1999


656pp. A very good, clean bright, tight copy. Dj shows some general superficial wear. "Dobrovenskim Rainis nav tikai izcils dzejnieks, Raini vins redz cauri daudziem jo daudziem muziem nakusu tautas gara speku, izteiktu dzejnieka, domataja (katrai zemei un dzimtai reiz tas ir nolemts, tikt vala no memuma), redz nacijas simbolu. Tautas liktenis ir ari Raina personigais liktenis - Dobrovenskis piedava savu skatijumu uz tiem abiem un dara to lielas personibas un liela rakst... View more info

Image for Rigas Gaisregis Eizens Finks  Raksti Par Vinu Dokumenti Materiali

Rigas Gaisregis Eizens Finks Raksti Par Vinu Dokumenti Materiali

By: Vardins, Aleksandrs

Price: $10.00

Publisher: Riga, Preses Nams, 1994


189 pp. Some very light wear to covers else a very good, clean, tight, unmarked copy. "Pirma gramata par Eizenu Finku, kurs vel savas dzives laika kluva par legendu. Krajuma ieklauti raksti par vinu no latviesu un krievu izdevumiem, sakot no 20. gadiem. Pirmo reizi pilniba tiek pub;iceti dokumenti no LPSR VDK arhiviem" ( Izdevejs) View more info

Rigas Svarki Mugura Atceres Un Apceres Par Rigu Un Ridziniekiem

By: Johansons Andrejs

Price: $15.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1966


240pp. "Gramatas personaza sastopam daudzas - skaita ap sesdesmit - trisdesmito gadu literaras un makslinieciskas Rigas spilgtakas personibas. Sie ir laudis, kas mak brangi dzivot, brangi studet un gudri spriest par rakstniecibas un dzives jegu. Dala no tiem ir musu vecakas paaudzes pasmacitie publicisti, kas reizem paklup uz nevienmerigas, vietumis nepietiekamas izglitibas akmeniem - Redzam ari sajusminato jauno gimnazistu un studentu paaudzi, kurai tai laika pie... View more info

Image for Robezas   Rainis Un Aspazija Starp Latviju Un Sveici   Borders Rainis and Aspazija  Between Latvia and Switzerland

Robezas Rainis Un Aspazija Starp Latviju Un Sveici Borders Rainis and Aspazija Between Latvia and Switzerland

By: Matiss, Vita Edited By

Price: $34.00

Publisher: Riga, Neputns,


223pp. Illustrated. An attractive copy. In Latvian and English. Translated by Eduards Linins "When Dr. Vita Matisa invited me to write about my two great passions, Rainis and Aspazija, I leapt at the opportunity to return to my academic past and dig into the archives. The result is my essay about their life in exile -- what happens to two artists who are married and far away from their readership. It's not a pretty sight. Published in an anthology of articles regard... View more info

Image for Saki Ta, Ka Tas Ir

Saki Ta, Ka Tas Ir

By: Biezais, Haralds

Price: $12.00

Publisher: Lincoln, Gauja, 1986


273pp. A very good, clean, tight, bright copy Pazistamais macitajs un religijas zinatnieks, divkarsais doktors, Haralds Biezais savas loti interesantas atminu gramatas ievada apsola, ka bus nezeligs gan pret citiem, gan ari pret sevi, un tie, kas vinu daudzmaz pazist, var tudal nojaust, ka gramata notiks ari rekinu kartosana ar lielakiem vai mazakiem ienaidniekiem un nelabveliem. Izradas, ka to ir bijis daudz, tomer autoram par godu jasaka, ka vina telojuma izmanama die... View more info

Image for Saules Koka Mekletajs

Saules Koka Mekletajs

By: Kuzane, Lucija

Price: $15.00

Publisher: Riga, Daugava, 2000


" Romans par rakstnieka, dzejnieka, dievtura, trimdinieka Jana Vesela (1896-1962) dzivi. Dalai lasitaju vins var but maz pazistams, tacu Lucija Kuzane izpetijusi visus iespejamos materialus, kas saistiti ar Vesela personibu un dailradi. Plass ir romana kulturvesturiskais fons, gan zimejot gadsimta sakuma ainas, gan Latvijas laika kulturvidi. «Vins, sievietes un gramatas - tas Veselim vienmer ir blakus,» teicis A.Caks par personibu, ko iepazisim romana."(Diena) ... View more info

Image for Senci Un Pecteci Piezimes No Senas Livonijas Vestulu Lades 1689 - 1887

Senci Un Pecteci Piezimes No Senas Livonijas Vestulu Lades 1689 - 1887

By: Fegezaks, Zigfrids Fon

Price: $25.00

Publisher: Riga, Laika Gramata, 2011


414pp. Illustrations. Dj. shows some slight wear to extremities, enclosed in a mylar protector, avery good, clean, bright, tight copy. Translated from the German by P. Bolsaitis. Z. Fegezaks uzrakstijis uz dokumentiem, rokrakstiem, foto materialiem balstito, krasnu romanu gimenes piecu paaudzu gajuma. Izaudzis Baltijas muizu kungu idilliskaja gaisotne, plasa ar ieverojamam personibam bagata dzimta. Piem., stasti par brivkungu sencu tevu Baltazaru, Zviedrijas karala Kar... View more info

Image for Sigismunds Vidbergs

Sigismunds Vidbergs

By: Berzina, Marita

Price: $20.00

Publisher: Riga, Neputns, 2015


123pp. Extensively illustrated. Text in both Latvian and English. "Apart from drawings and prints created as autonomous works, Vidbergs also contributed to many other forms of art, producing book illustrations, posters, caricatures, bookplates and company logos. In addition, he worked in stained glass, porcelain painting, textile design, set and costume design, as well as teaching. Vidbergs is best known in the general panorama of Latvian art for his elegant interpretat... View more info

Soreiz Bez Grimas Atminas

By: Birzgalis, Reinis

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1981


259pp. Photographs. Author's humorous illustrations. Ownership sig. on fep, else a very good, clean, bright, tight copy. Reinis Birzgalis - aktieris, rezisors, humorists, karikaturists, ilustrators, rakstnieks. Autora atminas par savam dzives gaitam: Burtniekos un Valmiera; Riga; Beglu gaitas; Trimda. View more info

Image for Soross Par Sorosu

Soross Par Sorosu

By: Soross, Dzordzs

Price: $16.00

Publisher: Riga, Jumava, 200


282pp. Translated by Valda Melgalve. " Pasaulslavenais finansists un mecenats Soross atklaati par sevi, saviem dzives un biznesa principiem, analizejot musdienu pasaules politiskas un finansialas speles, cilvekus tajos. Sarunas ar zurnalistiem runa ne vien par savam veiksmem, bet ari par neveiksmem- ka biznesa, ta personigaja dzive. Tas ir autobiografisks darbs, kura Soross sniedz interviju zurnalistiem- 1995.gada skatijums (personiga dzive un finansu tirgus). " View more info

Image for Starp Dzirnakmeniem

Starp Dzirnakmeniem

By: Valdmanis, Gundars

Price: $16.00

Publisher: Riga, 2000


303pp. Cover shows some mild wear, else a very good copy. "Gra-mata ir unikals latvieu politiskas autobiografijas darbs. Autors, tiesi, atklati, vispusigi, bez aizvainojuma apraksta notikumus, kuros nemis dalibu un kam bijis liecinieks. Gramata paver ne tikai Latvijas, bet ari globalas politikas aizkulises. Autora atklatums, zinasanas un plasais skatijums so autobiografisko darbu parvers par sava veida macibu lidzekli sabiedriskiem darbiniekiem." View more info

Svetums Nav Grezniba Maksimilianaaria Kolbes Dzives Stasts

By: Babre, Janina

Price: $12.00

Publisher: 1973


254pp. Very good clean, tight copy. Printed by Raven Printing, Grand Haven Mich. "polu franciskanu muks, kurs ieslodzijuma izvelejas brivpratigi mirt ( Ausvicas naves nometne) cita, nepazistama ieslodzita vieta. 1982. gada pavests Janis Pavils II Kolbi kanonizeja un atzina par "musu gruta gadsimta sveto aizbildni". - Pec Polijas neatkaribas nodibinasanas atgriezas dzimtene, kur nodibinaja un vadija klosteri Nepokalanova (Niepokalanów). Vadija ari religisk... View more info

Image for Ta Mums Iet   Janim Jaunsudrabinam Adresetas Vestules 1944-1954

Ta Mums Iet Janim Jaunsudrabinam Adresetas Vestules 1944-1954

By: Jaunsudrabins, Janis [Sastaditajs]

Price: $14.00

Publisher: Copenhagen, Imanta, 1956


358pp. Very good, tight copy. Cover has some slight speckling and end papers show some signs of yellowing, otherwise interior tight and clean. Neat bookplate on front endpaper and an ownership signiature on the title page. "Loti plasa Latviesu trimdas sakumu gadu kulturas darbinieku sarakste ar Jaunsudrabinu. ... caur vestulem var izjust ta laika latvisko trimdas kulturas gaisotni." View more info