Category: Biografija (Biography)

Sort

showing 61-75 of 135

Image for Kartis Uz Galda!

Kartis Uz Galda!

By: Vulfsons, Mavriks

Price: $16.00

Publisher: Riga, Liesma, 1997


203. Photographs. Avery good, clean, tight copy. Vulfsona pirmais "neatminu sejums" -- pirmo Mavrika "autobiografiju" parklaja neskaitamu balto palagu kartas" ( A. Ezergailis) "Atmodas gados Vulfons kluva par savdabigu kulta figuru un valstiskas neatkaribas ideju paudeju. Vins publiski nosodija savus jaunibas maldus, proti, nekritisku aizrausanos ar kreisajam idejam. Vulfsons speja atzit ari savu konformismu okupacijas rezima apstaklos, proti, meligu nostaju, interpre... View more info

Image for Kas Ir Lembergs  Ventspils Mera Cels Uz Naudu Un Varu

Kas Ir Lembergs Ventspils Mera Cels Uz Naudu Un Varu

By: Lapsa, Lato; Jancevska, Kristine

Price: $13.00

Publisher: Riga, 2006


270pp. "autori megina izsekot, ka Lembergam izdevas klut par vienu no visbagatakajiem cilvekiem valsti, pasam sevi atzit par Latvijas vienigo geniju, izpelnities kops 1988. gada vaditas Ventspils iedzivotaju vairakuma nezudosas simpatijas un vienlaikus regularu apsaukasanu par meli, zagli, korumpantu un oligarhu. Autori peta, ka Lembergam izdevies klut par Latvijas visizmekletako cilveku un vienalga sekmigi izvairities no «stripainas pidzaminas pielaikosanas». Esot s... View more info

Image for Kokle Tuksnesi

Kokle Tuksnesi

By: Millers, Reinholds

Price: $22.00

Publisher: Stanford, Echo Publishers, 1978


81 pp A very good, clean copy. Scarce. " Bet kad Ausma aizgaja - vina vareja zinat, ka es savu solijumu pildu." "So solijumu pildot, ir radusies viena no retam, ar cilvecigas eksistences krasam un sapem bagatam latviesu gramatam. Sini gramata ir tikai 81 lappuse, bet tur ir vairak dzives, sapes, milestibas un cilveka aiziesanas klusuma skanas neka daza gramata ar 400 lappusem." (J. Klidzejs) "Gan autors, gan Jaunzeme sai gramata radas ka loti nacionali ("etniski") ievi... View more info

Image for Krisjana Barona Atminas

Krisjana Barona Atminas

By: Baron Lina

Price: $13.00

Publisher: Gaujas Apgads, 1981

Edition: Second Edition


214pp. Illustrated. A very good, clean, bright, tight copy. Small neat ownership sticker on front endpaper. Ownership sig. on rear endpaper. Reprint of the 1924 Valters un Rapa Riga edition. " Liels paldies Lidijai Barona kundzei un apgadam, kassaredzejusi si atjaunota un papildinata izdevuma vajadzibu! ( Nikolajs Kalnins) Kr. Barons nevelejas, lai sikaki, intimaki vina dzives un personibas attelojumi naktu klaja vina dzives laika. Tadel, tagad, pec vina naves nod... View more info

Krisjanis Barons Dzive Un Darbi

By: Baumanis, Arturs

Price: $15.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1984

Edition: Third Edition


432pp. illustrations. Dj. shows some wear to edges, else a clean, bright, tight copy. Tresais izdevums ir steriotipisks pirma izdevuma jauniespiedums papildinats ar personu alfabetisku raditaju. View more info

Image for Krisjanis Valdemars Un Talsu Novads

Krisjanis Valdemars Un Talsu Novads

By: Rojas Zvejniecibas Muzejs

Price: $10.00

Publisher: Riga, Rojas Zvejniecibas Muzejs, 1994


46pp. Photographs Some light wear to covers, else a clean, bright unmarked copy. " Par juru ka tautas brivibas simbolu Krisjanis jau rakstija jau studenta gados Terbata, atgadinot piemirstas vestures patiesibas, ka latviesi un igauni jau sendienas bijusi veikli un drosi juras brauceji, aicinot dot iespeju Baltijas piekrastes nabadzigajiem iedzivotajiem iegut jurnieka arodizglitibu." ( Izdevejs) View more info

Image for Kur Beidzas Varaviksne  Krisjanis Berkis Un Hilma Lehtonena

Kur Beidzas Varaviksne Krisjanis Berkis Un Hilma Lehtonena

By: Rislaki, Juka ( Rislakki, Jukka )

Price: $21.00

Publisher: Riga, Jumava, 2004


376pp. Notes, Index. An AS NEW copy. "Juka Rislaki ir vairaku vestures gramatu autors. Stastot par generali Krisjana Berka un vina dzivesbiedres somietes Hilmas Lehtonenas likteni, vins ar musdienigu skatijumu ir izanalizejis Latvijas 20. gadsimta vesturi, atklajot lidz sim nezinamus faktus. Gramata tiek aprakstiti Latvijas vestures sapigie brizi, lielu uzmanibu pieversot Latvijas militarajai politikai neatkaribas zaudesanas laika. Gramatu ilustre vesturiskas fotogra... View more info

Image for Lacplesa Kara Ordena Kavalieri  Biografiska Vardnica

Lacplesa Kara Ordena Kavalieri Biografiska Vardnica

By: Senbergs, Modris,

Price: $60.00

Publisher: Riga, Jana Seta, 1995


613pp. Bibliography. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy.A biographical dictionary listing the recipients of the "Lacplesis" Bearslayer military award for actions taking place in the Latvian war of independence. Wherever available the entries state the action for which the award was granted, citing original documents. In Latvian. A large, heavy book requiring additional postage. Please contact seller for best shipping rates. View more info

Image for Lai vesture Spriez Tiesu

Lai vesture Spriez Tiesu

By: Dankers, Oskars

Price: $18.00

Publisher: Toronto, Latvis, 1965


"Pec visparejas un sen zinama vacu un krievu liguma un to seku apskates autors loti konspektivi pieskaras saviem generaldirektora gadiem. No gramatas mes iegustam visai detalizetu informaciju par 191pp. Dj, very good; a very good, clean, tight copy. "Dankera dzivi internesanas nometne pec Vacijas kapitulacijas ----- bet tas, kapec si gramata tika rakstita un publiceta - autora pieredze ka vacu okupacijas varas izraudzitai personai kontaktam ar latviesiem - tur i... View more info

Image for Lapu Agonija Gramata Par

Lapu Agonija Gramata Par

By: Ezergailis Andrievs

Price: $20.00

Publisher: Atvertas Kratuves, 2012


480pp. New. "Lapu agonija" ir literaturpetnieces un dzejnieces Intas Miskes-Ezergailes biografija, kuru sarakstijis vinas virs, vesturnieks Andrievs Ezergailis. Tacu - ne tikai biografija, bet ari stasts par divu cilveku tuvibu: abi ir kopa kops 1946.gada. Gramata ir ar vesturnieka roku smalki un precizi detalizets vestijums par dzivi pirmskara Latvija, Otra pasaules kara norisem, trimdinieku ikdienu ASV. Bet pats svarigakais - stasts par apmatibu ar dzeju, ar ko... View more info

Image for Latgaliesu Politiki Un  Politiskas Partijas Neatkarigaja Latvija

Latgaliesu Politiki Un Politiskas Partijas Neatkarigaja Latvija

By: Jekabsons, Eriks; Scerbinskis, Valters

Price: $21.00

Publisher: Riga, Jumava, 2006


303pp. NEW. Photographs. "Biografiska vardniva ieklautas Latvijas tautas padomes (1922-1934), Satversmes sapulces (1920 -1922), Saeimas (1922 - 1934; 1993 - 2006), Augstakas padomes (1990 - 1993) deputatu, ka ari valdibu ministru latgaliesu biografijas. Izdevumu papildina parskats par Latvijas neatkaribas laiku latgaliesu politiskajam partijam un politikiem, ka ari partiju programmatiskie dokumenti." ( Izdevejs) View more info

Image for Latviesu Pucesspiegelis Vol I, Vol 2, Vol 3

Latviesu Pucesspiegelis Vol I, Vol 2, Vol 3

By: Karklins, Janis

Price: $39.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma, 1964


Vol 1 532pp. Vol 2. 317pp. Vol 3 274pp. All three as new. V1. Sanas dekas. V2. Kara vetras un rama laika V3. Rozaino acenu, bruna mera un dullo dunduru laika. "20. un 30. gadu Valmiera, pat Latvija nav iedomajama bez grafa Mikela Amalijas dela Vanaga, Sanas biedribas virsaisa: talaika kalendaros, prese, satiriskajos izdevumos vins bija loti populars. Un sanietis Janis Karklins (1891-1975) velak, 60. gados, Zviedrija sakopo visa pasaule izklidinato saniesu atmi... View more info

Image for Latviesu Tauta Lielo Maldu Un Iznicibas Celos 1915 - 1940

Latviesu Tauta Lielo Maldu Un Iznicibas Celos 1915 - 1940

By: Duks, Jekabs

Price: $18.00

Publisher: Grand Haven Mich., Aka, 1974


330pp. Previous ownership and date on tp., else a very good, clean, tight, bright copy. " Esmu 1915 gada latviesu lielas savas zemes atstasanas lidzgaitnieks. Ir man bijusi laime 1, pasaules kara latviesu beglus sastapt un nelaime vinu postu un boja eju redzet dazados laikos ....." (autors) "Sava gramata "Latviesu tauta lielo maldu un iznicibas celos" Jekabs Duks iegaismo so tragisko celojumu. Apmeram pusmiljons tautiesu atrada savu kapu Krievija.... View more info

Image for Latvijas armijas augstakie virsnieki. 1918.-1940. : Biografiska Vardnica

Latvijas armijas augstakie virsnieki. 1918.-1940. : Biografiska Vardnica

By: Jekabsons, E., Scerbinskis, V. Compiled By.

Price: $48.00

Publisher: Riga, Latvijas Valsts vestures Arhivs,


527pp. Photographs. As New. "Vardnica ietvertas Latvijas Republikas visu 792 augstako virsnieku, sakot no pulkveziem-leitinantiem un komandkapteiniem, un kara ierednu, sakot no II skiras kara ieredniem, biografijas. Tas satur zinas par dzimsanas un mirsanas datiem, Latvijas armija sasniegto militaro pakapi, ka ari izglitibu, dienesta gaitam Krievijas vai citas valsts armija un dazados brunotos grupejumos, piedalisanos karadarbiba, dzivesvietam un nodarbošanos civil... View more info

Image for Latvijas Namdaris Vilis Olavs Tautas Sardze  Baltas Un Nebaltas Dienas  Biografiska Apcere Ar Illustracijam

Latvijas Namdaris Vilis Olavs Tautas Sardze Baltas Un Nebaltas Dienas Biografiska Apcere Ar Illustracijam

By: Krusa, Felikss

Price: $15.00

Publisher: Vaidava, 1964


146pp. Some photographs. A very good, clean, tight copy. Some very light wear to spine extremities. "Vili Olavu deve par latviesu liberalo pilsonu ciltstevu. Vins nenodibinaja ne partiju, ne kaut kadu politisku organizaciju, bet deva noteiktu virzienu jaunas latviesu inteligences centieniem. Vina ietekme sini zina nav ne izsverama nedz izmerama, bet nojauzama un manama visa velaka latviesu nacionalpolitiska dzive." (Autors) View more info