Category: Biografija (Biography)

Sort

showing 31-45 of 135

Image for Dzivot Dzivu Dzivi Annas Lejinas Stasts

Dzivot Dzivu Dzivi Annas Lejinas Stasts

By: Lejina, Anna

Price: $13.00

Publisher: Stockholm, Autora Apgads, 1988


133pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Bet ka bus ar tam paaudzem, kas nak pec manas un neka nenojauz par siem aizgajusiem laikiem? Vai pietiek ar vestures gramatam, literaro mantojumu, dizu cilveku atminam? Ka dzivoja viewnkarsais latviesa cilveks ------ Man bija tikai nedaudz jaredige mates stasts, vietam vairak izcelot ipasi nozimigus notikumus , lai lasitajs tos labak saprastu vestures konteksta. ( Atis Lejins)xx View more info

Image for Dzunglu Mednieks

Dzunglu Mednieks

By: Ziemelis, Sasa

Price: $15.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1954


239pp. Dj shows some slight wear to edges, else a very good, clean, tight copy." Vinam seko prese, par vinu veido komiksu serijas un reportazas. Vins tukstošiem visa pasaule klust par elku un dzivu legendu. Vins vada zinatniskas, piedzivojumu un medibu ekspedicijas, vinu filme, un vins pats filme. Ar lekciju seansiem apbrauka Amerikas kontinentu un Eiropu. Vins klust par "New York Times" lidzstradnieku un veido reportazu serijas no dzungliem." (Aleksand... View more info

Ernests Johans Birons 1690- 1990 Izstade Rundales Pili KATALOGS

By: Strautmanis, Arturs

Price: $22.00

Publisher: Rundales Pils Muzejs, 1992


132pp. Extensively illustrated, Art reproductions, photographs, maps "Vesture, literatura un sabiedribas apzina E.J. Bironam parasti bijusi ieradita gluzi vai mitologizeta laundara loma ... ( No kataloga) Lielaka dala uzmaniba pieversta ... E.J. B. kulturvesturiskai pusei ... si ievirze paplasinata (ar)... hercoga buvpasakumi(em)... makslas prieksmetu krajumi(em), portretiem... dokumentiem." View more info

Image for Es Apliecinu Tevi  Dzives Romana Otrs Posms

Es Apliecinu Tevi Dzives Romana Otrs Posms

By: Jeger - Freimane, Paula

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1968


208pp. Dj. very good, a very good, clean, bright, tight copy.Trijos sejumos pazistama teatra un literaturas kritike nelaike Paula Jeger-Freimane parstaigajusi sava gara- un raziga muza gaitas. Es apliecinu Tevi stasta par laika posmu no agras be-rni-bas lidz 1915. g. Telainaja panorama siki un dzivi aprakstitas gan praktiskas dzives problemas, it ipasi daudzas, biezi mainitas vasaras dzives vietas un ar tam saistito cilveku portreti, gan noverojumi, pardomas, zinas un... View more info

Image for Es Kara Aiziedams  Mani Raksturigakie Piedzivojumi Otra Pasaules Kara

Es Kara Aiziedams Mani Raksturigakie Piedzivojumi Otra Pasaules Kara

By: Kilitis, Julijs

Price: $24.00

Publisher: Autora Izdevums, 1956


279pp. Dj. shows general wear,enclosed in an attractive clear plastic protector, otherwise very good clean tight copy.. Military sketch maps drawn by the author. "Te nu sakas musu ... kara gaitas, ar kuru gribu iepazistinat lasitaju, dodot tas tada skatijuma, ka tas pats izjutu, parcietu un piedzivoju. " Julijs Kilitis atvalinats majors. View more info

Image for Es Sadarbojos Ar KGB Un CIP Dubultagentu Imantu Lesinski

Es Sadarbojos Ar KGB Un CIP Dubultagentu Imantu Lesinski

By: Liepins, Janis

Price: $16.00

Publisher: Riga, Atklatais Sabiedriskais Fonds "Latvietis", 2003


288pp.Ohotographs. A very good, clean, tightr bright copy. Ha a neat gift inscription on front free endpaper. " Visai jucekligo gramatas ievadu un pecvardu noluks ir attiecigi ievirzit un noskanot lasitaju -vajadzetu runat skaidru valodu, nevis apmierinaties ar bezjedzigu "caur pukem" melsanu- nepavisam neparliecina sparnotie teicieni, faktiski banalitates un stampi, kas ieslircinati vai katra nodala, lai sistu lasitajam pa pieri." ( R. Ekmanis). "Gramata lauj izpras... View more info

Image for Es Vinu Pazistu

Es Vinu Pazistu

By: Unams, Zanis

Price: $18.00

Publisher: Grand Haven Mich., Raven Printing, 1975

Edition: Second Edition


576pp. Reprint of 1939 edition. Biographical dictionary of Latvia's leading pre WW2 figures with concise paragraph length entries. "Sis gramatas uzdevums ir pazit visus, kam ir nopelni musu tautas neatkaribas idejas un nacionalas kulturas izveidosana un izcinisana, tautas vienibas idejas nostiprinasana un visu so darbu atbalstisana un veicinasana." (Rozes gramatnicas komentars jaunakam izdevumam) View more info

Image for Gaismas Kungs   Jeb Saga Par Gunaru Birkertu

Gaismas Kungs Jeb Saga Par Gunaru Birkertu

By: Caklais, Maris

Price: $14.00

Publisher: Riga, Petergailis, 2002


258pp. Photographs. English summary by L. Muizniece. "Caklais ielukojas Gunara Birkerta personibas tapsana, kura liela nozime bijusi tevam, literaturas zinatniekam Peterim Birkertam, un matei folkloristei Marijai Saulei-Sleinei. Aizraujosi autors stasta par G. Birkerta studiju gadiem, celu no pirmajiem projektiem Sarinena un Jamasaki meistardarbnicas lidz pat patstavigi projektetam pasaules atzinibu guvusam ekam. Nozimiga vieta gramata atveleta Latvijas Nacionalas b... View more info

Image for Generalis Auzans  Iss Dzives Stasts

Generalis Auzans Iss Dzives Stasts

By: Auzane -Ticmane, Lidija

Price: $14.00

Publisher: Arnolda Ticmana Apgads, 1971


71pp. Illustrated . Presentation inscription on half title, else a very good, clean, bright, tight copy. " Pec generala Auzana rakstitam atminam, dokumentiem, Latviesu Strelnieku pieminas izdevumiem, cinas biedru vestulem un atminam" "Pec Latvijas okupacijas nesadarbojas ne ar padomju, ne ari nacistu varu." Included as bonus: " Auzans" by L Auzane-Vitolina Zelta Abele 1955. Sm. format; 39pp. Edited by A. Plensners; illustrated, good condition, yellowed. attractive c... View more info

Image for Gorkija Iela 11a  Jeb Cels Atpakal Uz Majam

Gorkija Iela 11a Jeb Cels Atpakal Uz Majam

By: Lejins, Atis

Price: $14.00

Publisher: Stockholm, Memento, 1976


Apbraukaju Eiropu ar "ikski". "Nonacu Stokholma, kur satiku Bruno Kalninu un Uldi Germani. Iestajos LSDSP. Aizbraucu ka "Kulturas sakaru" viesis uz Rigu un atgriezoties uzrakstiju "Gorkija iela 11a"- vienigo trimdas gramatu, kur atmaskota si VDK iestade. Par to nonacu melnaja saraksta - sanemu aizliegumu braukt uz Latviju." (A. Lejins) View more info

Gramata Par Andrievu Niedru

By: Ezergailis, Janis

Price: $14.00

Publisher: Waverly, Latvju Gramata, 1960


254pp. Illustrated. "Ar so gramatu esam domajusi apceret Andrieva Niedras personibu" (Ezergailis). "Niedras pravietiska paredzesana ir vina atstatais mantojums latviesiem ir dzimtene ir trimda.." (E. Dobelis) Saturs: A. Niedra: [Dzeja.] Dzivibai. Altars Naves sala. Dauskanmate. Gaujenietei. J. Ezergailis: Prieksvards. J. Paulsons: Ievadam. A. Skrodelis: Andrievs Niedra manas atminas. M. Skujina: Liels idealists un dzives praktikis. I. Braca: Andrievu N... View more info

Image for Gunars Astra

Gunars Astra

By: Ruks, Maris

Price: $12.00

Publisher: Author's Publication, 1998


165pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Gramata par Gunara Astras dzivi ir par cilveka nelokamibu, godigumu, speju izturet smagakos parbaudijumus un palikt uzticigam saviem principiem. Si gramata ir par mums" ( Izdevejs) View more info

Image for Ilgas Pec Saules  Pieredzejumu Un Piedzivojumu apraksts  Ziemelaustralija  Otra Gramata

Ilgas Pec Saules Pieredzejumu Un Piedzivojumu apraksts Ziemelaustralija Otra Gramata

By: Blumentals, Arvids

Price: $24.00

Publisher: Brisbane, Sauleskrasts, 1958


157pp. Scarce. A very good, clean copy. Photographs by A.Blumentals. An ex libris copy. Delisted from Soviet Latvia's "Fundementala bibliotēka" (Not a public circulatiion library)) Title page verso has soviet era library accession stamps... interesting oddities in themselves. Otherwise, a very good copy. Continuation of Blumental's adventures as begun in "Latvietis-krokodilu mednieks Australija" Blumentals is the original Crocodile Harry of eventual Crocodile Dundee... View more info

Image for In the Name of Freedom President of Latvia  Vaira Vike-Freiberga

In the Name of Freedom President of Latvia Vaira Vike-Freiberga

By: Cimdina, Ausma

Price: $18.00

Publisher: Riga, Jumava, 2003


250pp. Photographs. Fine. "Cimdina does an excellent job illustrating the president's war-torn childhood and how it molded her into the women she is. --There are moments when she goes so far as to almost deify the president. --The book's strength is its raw material - direct interviews, powerful excerpts from speeches, publications and poems, official documents, and poignant photographs " (E.Celms) View more info

Izaicinajums Pirma Latvijas Valsts Prezidente Vaira-Vike Freiberga

By: Caklais, Maris

Price: $15.00

Publisher: Riga, Petergailis, 2003


367pp. Illustrated. Nine page summary in English about the first woman president of Latvia. " Kerties pie prezidentes Vairas Vikes-Freibergas ir izaicinajums, ko tikai Caklais atbilstosi savam spejam var veikt - ar savu bezbailibu un energiju. Un, protams, ar savu radoso dzejnieka izdomu, izpratni un empatiju, kas pa laikam neatsakas no ironijas un atkapes no parliecigas musu ... politikes pargaismosanas" (J. Silenieks) View more info