Category: Biografija (Biography)

Sort

showing 16-30 of 136

Image for BRIEDIS, Iss Dzives Stasts Ar 12 Illustracijam   Pec Aleksandra Plensnera Manuskripta Sastadijis M. Akmenajs

BRIEDIS, Iss Dzives Stasts Ar 12 Illustracijam Pec Aleksandra Plensnera Manuskripta Sastadijis M. Akmenajs

By: Lobe, K edited By

Price: $14.00

Publisher: Stockholm, Zelta Abele, 1963


48pp. Photographs. A very good, clean, tight unmarked copy. Pages uniformly aged."apgads Zelta Abele pasacis izdot musu izcilakiem karaviriem veltitu gramatinu seriju. Serijas pedejais izdevums ir slavas dziesma vienam no legendarakajiem latviesu pirma pasaules kara cinitajiem - Fridricham Briedim -- mazaka sentimentalitate un lielaka objektivitate pasargas daudz efektivak musu ieve-ojamakos tautiesus no nogrimsanas laika straume --" (R. Ekmanis) View more info

Image for Brivibas Ena  Vesturisks Romans

Brivibas Ena Vesturisks Romans

By: Kalme, Egils

Price: $12.00

Publisher: Lincoln, Gaujas Apgads, 1985


145pp. A very good, clean, tight copy. Ar autora ilustracijam. "Atminas toties specigas. Par kara pedejam dienam. Par gadu ilgo gustu Vacija un Belgija. Bailes, ceribas, vilsanas, sapni un bads....briesmiga maldisanas, kad brivibas ena, ka Kalme saka, bija japiedzivo bads, dubli, pajumtes trukums. Un kas vel briesmigak - tas lielas netaisnibas sape..." (Br. Rubess)xx View more info

Brivibas Varda Biografiska Apcere Par Vairu Viki-?Freibergu

By: Cimdina, Ausma

Price: $18.00

Publisher: Riga, Jumava, 2001


242pp. Numerous photograps. Bibliography A very good, almost as new copy. "Pamata materials gramatai ieguts sarunas ar Freibergu. Prezidentes bernibas un jaunibas dienu apraksts ir vinas pasas, un sim periodam veltitajam nodalam ir velak papildinatas dienasgramatas raksturs." View more info

Image for Butkuss

Butkuss

By: Lesins, Vilis

Price: $14.00

Publisher: Stockholm, Zelta Abele, 1954


51pp. Avery good, clean, unmarked, uniformly aged copy WITH the detatchable reader survey page as part of rear cover. "Pec M. Goppera domam, ir svarigi, lai teksts "butu dzivi un saistosi uzrakstits (mums tacu jakonkure ar komikiem, kino utt!) un tomer- vel pieklajigas literaturas robezas". Vinaprat, karaviru serijas noluks nav tik daudz biografisko materialu saglabasana, bet "tas galvenais merkis ir varongara celsana". Ka pirma serija iznak Vacija ... View more info

Image for Cela Kops Ritausmas

Cela Kops Ritausmas

By: Eksteins, Modris

Price: $17.00

Publisher: Riga, Atena, 2002

Edition: First Latvian Edition


340pp. Illustrations. Notes, Index. A very good, clean, tight, bright, unmarked copy. "Stasts par Austrumeiropu, otro pasaules karu un 20.gadsimta sirdi. Eksteina darbs ir ilustracija atzinumam, ka visa vesture ir autobiografija - personiskais taja savijas ar vesturisko. Vins piedzima Latvija, bernibu pavadija kara plositaja Eiropa, Kanada nokluva ka viena no parvietotajam personam. Stastu par saviem senciem un gimeni vins saauz ar gadsimta svarigakajiem notikumiem, s... View more info

Ciemosanas Atminas Par Cilvekiem, Vietam Un Notikumiem.

By: Poruks, Jekabs

Price: $14.00

Publisher: [Stockholm], Daugava, 1963


303pp. Very good, clean, tight copy. Gift inscription on tp. Atminas un iespaidi: Janis Medins, Emils Melngalvis, Dimitrijs Smirnovs, Alfreds Kalnins, Janis Zalitis, Karlo Ceki, Adolfs Abele, Jazeps Vitols, Karlis Gruniers, Janis Kalnins, Nedzirdetais un paris vientulu, Mariss Vetra, Volfgangs Darzins, Peteris Rozlapa, Klidzeji, Jairus, Pirmais redaktors, Niklavs Strunke, Tirie pekstini, Arveds Svabe, Pecvardi. View more info

Cilvecibas Varda ( Menneskelighedens Navn) Sarklana Krusta Arsta Desmit Gadu Gusta Vorkuta

By: Tomsens, Aleksandrs ( Alexander Thomsen)

Price: $16.00

Publisher: Toronto, Apgads Daugavas Vanags, 1969


344pp. Cleasr plastic dj. Silvijas Ancanes tulkojums. Dana Sarkana krusta arsta Aleksandra Tomsena piedzivojumi un noverojumi Vorkuta, kur vins ari iemilas ar tur izsutitu Latvieti Olitu Priedi. Sis ir netikvien Vorkutas nezeligo apstaklu apraksts, bet ari milestîbas un izturibas apliecinajums. View more info

Image for Coral Castle: The Mystery of Ed Leedskalnin and His American Stonehenge

Coral Castle: The Mystery of Ed Leedskalnin and His American Stonehenge

By: McClure, Rusty; Heffron, Jack

Price: $20.00

Publisher: USA, Ternary Publishing, 2009


161pp. Photographs. NEW Unread " Edward Leedskalnin, an eccentric Latvian immigrant, built Coral Castle in the 1920s and '30s. Working alone with primitive tools, he quarried, carved, and set in place over 1,100 tons of coral rock, creating what is commonly known as the American Stonehenge. How he accomplished this amazing feat remains a mystery. Some believe he was simply a talented stonemason and engineer. Many others believe he had somehow harnessed anti-gravity pow... View more info

Degsme Dr. Karla Ulmana Atzinas, Noradijumi, Aicinajumi Un Velejumi

By: Ulmanis, Karlis Compiled By Ligonis [Janis Cirulis]

Price: $18.00

Publisher: Toronto, Prezidenta Karla Ulmana Pieminas Komiteja, 1978

Edition: Third Edition


515pp. Slipcase. Photographs. Notes, table of contents. An atractive copy. "Degsme...pirmo reizi iznaca 1938. gada....liecina par [Ulmana] personibu, parliecibu un centieniem.....si gramata ari ir vesturiska lieciba par notikumiem un garigo gaisotni, kas valdija brivaja Latvija."[Izdeveji] 1.2 kg. View more info

Image for Devinpadsmit

Devinpadsmit

By: Kovalevska, Margarita

Price: $17.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma, 1973


382pp. Illustrated b&w +four colour reproductions. a very good, clean, tight, bright copy. Dj. very good+. "To var lasit ka (..) saistosu dokumentu , kas paver vartinus uz (devinpadsmit) gadigas meitenes psichi...Tiesi kulturvesturiska zina varbut Devinpadsmit ir vel vertigaka gramata.(ka astonpadsmit) Ta ir par Latvijas Makslas akademijas pirma kursa studenti Margaritu Kovalevsku 1929./30. gada, un vinas pazinu galerija pavid ne viens vien velak pazistams profils."(G.... View more info

Image for Dienas Baltas Nebaltas   Stasts Par Alfreda Valdmana Darbu Tautai Un Tevijai

Dienas Baltas Nebaltas Stasts Par Alfreda Valdmana Darbu Tautai Un Tevijai

By: Zemgals, Boriss

Price: $22.00

Publisher: Geneva, Leonids Zemgals, 1949


168pp A very good copy, cle3an covers. Interior tight and clean although pages consistently lightly yellowed. An engaging account of Valdmanis's career first with Ulmanis and then during both occupation regimes ... in Latvian. "Bilmanis pat izplatija memorandu, kura vins nosauca Valdmani par "kvislingu". Lai atspekotu sada veida uzbrukumus, Valdmanis 1948. g. zem Boris Zemgala segvarda publiceja savas dzives apologiju "Dienas baltas, nebaltas". It... View more info

Div Dujinas

By: Vetra, Mariss

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1955

Edition: Second Latvian


108pp. Neatly repaired dj. in mylar cover. M.Vetra ir parliecinats, ka sie kara stasti ir jadaudzina tik ilgi, kamer cilveki vardos "karavira nave" ieklausisies tik dzili, ka tie vairs neliksies banali, un vini sapratis, ka Bralu kapos negul mironi, bet "cilveki, jauni cilveki, kuriem gribejas dzivot un kuru navei mums japateicas par visu, kas mums ir"."Es neesmu gribejis rakstit vesturisku bet cilvecisku patiesibu"[M. Vetra] View more info

Image for DP   Gramatas "Cilveks Bez Majas" Otra Dala

DP Gramatas "Cilveks Bez Majas" Otra Dala

By: Lusis, Arnolds

Price: $12.00

Publisher: Lincoln, LeLBA Apgads, 1986


214pp A very good, clean, bright, tight copy.. ( atminas izdotas tris sejumos - sis ir trsais.) No 1947g. 1. janvara, Eslingena lidz 12. augusta Halifaksa. "No Kureliesiem un vinu tragisko likteni.. begsana uz Vaciju un macitaja gaitas Vacijas kara pedeja posma juku laikos - lidz kara noziedznieku meklesana beglu nometnes... "Atkal jautaju: kad tiesas Stalinu un vina satrapus? Bez Stalina atbalsta Hitlers diez vai butu so karu uzsacis" ( Autors) View more info

Image for Dzive Ir Viens Vella Izgudrojums  Veronika Strelerte Manas Atminas

Dzive Ir Viens Vella Izgudrojums Veronika Strelerte Manas Atminas

By: Gutmane, Margita

Price: $14.00

Publisher: Riga, Neputns, 2013


232 pp. NEW. Photographs Apgads Neputns laidis klaja Margitas Gutmanes gramatu par dzejnieci, kas lauj pietuvoties vinas personibas ipasajam fenomenam musu kultura. No loti privata, personiska skatupunkta uzrakstita, gramata taja pasa laika piedava bagatigu vesturisku un nezinamu trimdas literaturas dzives materialu. Gramata ilustreta ar atteliem no autores un Veronikas Strelertes dela Pavila Johansona privatajiem arhiviem." ( Neputns) yy View more info

Image for Dzives Supotnes   Atminas

Dzives Supotnes Atminas

By: Aizsilnieks, Arnolds

Price: $23.00

Publisher: Stockholm, Daugava, 1979


167pp. Illustrated, photographs. Gift presentation inscription on front free endpaper. A very good, clean, tight copy. " Diemzel, man jabridina lasitajs, ka manas atminas sniegs pilnigi pretejo ainu. Tas radis, cik strauji ir mainijusies ta vide un ta sabiedriska dzive, kura man nacies pavadit savu aprakstito muza dalu , un ka si mainiga vide ir veidojusi manu----dzivi. Lai lasitajs nebrinas, ka mana dzives stastijuma iezagusas ari vairakas anekdotes." (autors) View more info