Category: Folklora / Etnografija (Folklore / Ethnography)

Sort

showing 81-98 of 98

Image for Ziemasvetki  Gadskartu Ierazas

Ziemasvetki Gadskartu Ierazas

By: Stalte, Helmi

Price: $10.00

Publisher: Riga, E. Melngaila Tautas Makslas Centrs: 1989

Seller ID: 002701


47pp. A very good, clean copy. Illustrated - line drawings. A very good, clean, unmarked copy. Ziemasvetku ierazas, Velu laiks, Ziemassvetki. Ticejumi. Telpu rotasana. Miklas Dziesmas ar notim. Speles un rotalas. View more info

Sena Gadskarta

By: Sterna, Mara

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1998

Seller ID: 001108


Laiku pa laikam der pavedinat seno tautas gara mantu pura ladi, notraukt puteklus, parlukot jauna gaisma dazu labu parasu vai ticejumu - varbut atrodas kas interesants un noderigs. Ka musu senci skaitija gadus; kads bija Meness, kads Saules kalendars; kadas tradicijas un ticejumi tika ieveroti Meness - Saules kalendara svetkos un laikgados; kadas bija seno latvieŇ°u dievibas un gari; ka vini tika gala ar skaugiem, burvjiem un raganam; ka gadskartu reizes puskoja maju; ko... View more info

Image for Latviesu Tautas Miklas, Sakamvardi Un Parunas

Latviesu Tautas Miklas, Sakamvardi Un Parunas

By: Straubergs, K. Editor

Price: $28.00

Publisher: Kopenhagen, Imanta: 1956

Seller ID: 002742


471pp. . Introductory comentary by K Straubergs. Text Interspersed with Jegen's quill illustrations. Includes subject index to riddles - an attractive clean copy. Heavy book. Some additional postage required. View more info

Latviesu Tautas Parazas : Lettische Volksgebrauche

By: Straubergs, Prof K(arlis)

Price: $24.00

Publisher: Riga, Neatkariga Teatra "Kabata" Gramatu Apgads: 1991

Edition: Facsimili Reprint

Seller ID: 001250


608pp. Reprint of the Latvju Gramata edidton, Riga 1944. Latviesu Folkloras Kratuves Materiali A11. A very good, clean, bright tight copy. "Parazas saista un noteic tradicija un tas ir kopigas lielakam cilveku daudzumam, dzimtai, novadam, pat tautai, ar ritualu saistibu, vairuma bazejas uzapzinatam vai neapzinatam tautas religijas izskanam resp. ticejumiem un izpauzas raksturiga darbiba." (Autors) View more info

Latviesu Tautas Teikas Veronikas Strelertes Izlase Un Sakartojums

By: Strelerte, Veronika

Price: $14.00

Publisher: [Stockholm], Daugava: 1958

Seller ID: 000145


175pp. Illustrated "Ieterpis, iekartojis un illustracijas ar zoss spalvu zimejis Ojars Jegens." Very attractive cream cover showing the slightest of wear and faint age colouration. "Teikas ir musu tautas dzives fragmentara chronika, kur fakti uztaustami fantazijas parveidota un pardimensioneta isteniba." View more info

Maras Laiva Latviesu Tautas Dziesmas Veronikas Strelertes Izlase

By: Strelerte, Veronika [selected by]

Price: $10.00

Publisher: Stockholm, Vegastiftelsens Forlag: 1946

Seller ID: 000175


192pp. Cover a little worn and slightly soiled, interior clean and very good. "Stokholma izdota "Veronikas Strelertes tautasdziesmu izlase Maras laiva, 192 lp. Sakuma tai ir prof. Arnolda Spekkes 22 lappusu gara apcere "Dainas un vesture", viela petniecibai. Sai krajuma dainas sakartotas 2 dalas: 1. Zeme, 2. Laudis ar 25 apaksnodalam, ka: dievibas, Latvijas udeni un Riga, sena seta, karavirs, dzimta, kristibas, berna darbi, kazas, dzives zina u.c."( E... View more info

Image for Latviesu Etnografija

Latviesu Etnografija

By: Strods, H ( Editor In Chief )

Price: $19.00

Publisher: Riga, Gunars Krollis ( cover): 1969

Seller ID: 003858


594pp. Illustrated. Photographs, drawings, some in colour. Dj. lightly worn, enclosed in clear mylar protector. else a very good clean copy. Latvijas PSR Zinatnu Akademija Vestures Instituts "Gramata aplukoti jautajumi, kas skar latviesu tautas izcesanos, etniska sastava veidosanos, nodarbosanas veidu, kulturas un dzives veida attistibu, sakot no vissenakajiem laikiem lidz musu dienam." ( LNB) "Saprotams, ka daudzas no latviesu etnografijas problemam ari saja darba v... View more info

Image for Latviesu Tautas Dziesmas    Chansons Populaires Lettonnes   Vols I - XII

Latviesu Tautas Dziesmas Chansons Populaires Lettonnes Vols I - XII

By: Svabe, A ; Straubergs, K [editors]

Price: $245.00

Publisher: Copenhagen, Imanta: 1952

Seller ID: 002267


12 volumes 1952 -1956. V1 431pp. V2 470pp. V3 491pp. V4 441pp. V5 460pp. V6 508pp. V7 479pp. V8 459 pp. V9 410pp. V10 434pp. V11 631pp. V12 165pp. Very good condition. A complete set without any markings. Undoubtedly a monumental work. Each volume with its own table of contents listing themes contained within and complete contents in Vol 12. Each volume contains a significant if not substantial ethnographic essay or comentary on the material. Additional p... View more info

Image for Palcmariesu Dziesmu Krajums

Palcmariesu Dziesmu Krajums

By: Vars, Fridrichs Davids

Price: $20.00

Publisher: Upsala, Senatne: 1961

Seller ID: 002689


79pp. Inconspicuous repair to lower front cover, else a very good, clean, unmarked copy. Scarce 200 copies. Izdevis ar ievadu un piezimem Haralds Biezais. Vars ..... Herdera iespaida ir sacis krat latviesu tautas dziesmas .... Gramata iznaca 1808. g. vasara. Musu izdevuma ir iespiests pirma izdevuma negrozits teksts, paturot visas valodas ipatnibas. Vara tautasdziesmu izdevums ir privats izdevums un, liekas tas iespiests loti maza skaita." (H. Biezais) View more info

Lacplesa Dzimsana Pec Andreja Pumpura Eposa "Lacplesis" Motiviem

By: Viets, Nuguyens Kao (Nuguyen Kao Viet)

Price: $18.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 2009

Seller ID: 001238


70 pp. Fine, as new. Hard cover large format Latvian graphic novel - manga style colour drawings, text in Latvian. "Lacplesa dzimsana. Pec Andreja Pumpura eposa "Lacplesis" motiviem. Kurs gan, lasot eposu Lacplesis, nav iztelojies jauna Lacplesa cinu ar laci, Burtnieku un Lielvarda pilis, gudro Laimdotu, skaisto Spidalu, nodevigo Kangaru, Lacplesa un vina biedru celojumu uz ziemelu zemem, latvju varona divkauju ar Tumso bruninieku. Tomer eposs loti skopi st... View more info

Trejadas Saules Hronologiska Saule

By: Vike-Freiberga

Price: $18.00

Publisher: Riga, Karogs: 1999

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 001114


294pp. Front free endpaper excised. "Artistic" doodles by the illustrator that look like a very young child's scribble appear on front and rear end papers and on interior chapter division pages as a recurring motif. Do not be distracted by this artistic "test". SIGNED diagonally on the half title by the author, a well known Latvian folklorist. " Trejadu saulu -- otrais sejums -- veltits saules ka debesu pulkstenu izpetei - taja izsekots tautasdzie... View more info

Image for Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs Essays in Honour of the Sesquicentennial of the Birth of Kr. Barons

Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs Essays in Honour of the Sesquicentennial of the Birth of Kr. Barons

By: Vikis- Freibergs, Vaira ( Edited by)

Price: $39.00

Publisher: Kingston, McGill- Queen's University Press: 1989

Seller ID: 003505


371pp. Extensive bibliography and index. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. " Latvian folk songs or dainas make up one of the largest bodies of oral literature in the world. Vaira Vikis-Freibergs has assembled a distinguished group of scholars from eight countries who apply a broad spectrum of research approaches to the study of dainas. The result, Linguistics and Poetics of Latvian Folksongs, is a balanced overview of this active field of inquiry. Cr... View more info

Image for Latvijas Udens Dzivinosais Speks

Latvijas Udens Dzivinosais Speks

By: Viks, Ivars

Price: $16.00

Publisher: Riga, Jumava: 2011

Seller ID: 001764


156pp. Almost as new. Unread. Latviesu svetavotu un seno zinasanu petnieks Ivars Viks sava gramata atklajis Latvijas upju un ezeru noslepumus, to geografiska izvietojuma kopsakaribas. Aprakstijis juras piekraste noverojamas neparastas dabas paradibas, piekrastes smilsu energetisko speku, ka ari dambju veidosanas vesturi. Pateicoties tiesi Ivaram Vikam, tika atklati Pokaini un Keveles svetavoti. Gramata ieklautas ari dainas un miti par Daugavu un citam udens tilpnem. Gr... View more info

Image for Sarunas Ar Putniem Un Kokiem

Sarunas Ar Putniem Un Kokiem

By: Viks, Ivars

Price: $16.00

Publisher: Riga, Jumava: 2005

Seller ID: 001765


382pp. As New. An unread copy. "Svetvietu petnieka Ivara Vika gramata vesta par latviesu sencu gadu tukstosiem krato pieredzi. Ta rosina domat par Dabu, putniem, tautas garigo mantojumu, sodienu un senatni. Zinatnieka redzejums piedava no dabaszinatniekiem un folkloristiem atskirigu skatijumu, ir hipotetisks un aicina analizet: ka augi reage uz laika parmainam un cilveku; ka skaidrot koku energetisko starojumu; vai tautasdziesmas apdziedatie putni bija senie latvi... View more info

Image for Trejdevini Latvijas brinumi : [Pokaini, diza sagsa, zalais stars, Skanais kalns, senas zinasanas, Keveles avoti]

Trejdevini Latvijas brinumi : [Pokaini, diza sagsa, zalais stars, Skanais kalns, senas zinasanas, Keveles avoti]

By: Viks, Ivars

Price: $15.00

Publisher: Riga, Jumava: 2007

Seller ID: 004001


267pp Illustrated with line drawings. "Stasti par Latvijas zemi un tautu. Latvija ir brinumu pilna zeme ar neparasti specigu bioenergetisku starojumu. Pari tai ka milzu sagsa klajas blivs senu svetvietu tikls. Seit ir parsteidzosi daudz loti specigu svetavotu, kas talu parspej dziednieciskos avotus citas zemes. Patiesi apbrinojamas lietas notiek musu debesis un udenos. Mums ir tadas izcilas zemeslodes vietas ka Pokaini, trejdevini Keveles avoti, Skanais kalns. Un par t... View more info

Image for Kazu Dziesmas

Kazu Dziesmas

By: Vitolins, Jekabs

Price: $33.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1968

Seller ID: 003816


525pp. Some very slight wear to cover, else a very good, clean, tight, unmarked copy. Introduction. Musical notation and text of songs by wedding ceremony progression Ethnomusicological collection of Latvian wedding folk-songs. " ---- sakas jau ar Darba dziesmam 1958. g. Tad Kazu dziesmas - 1968. g., Bernu un beru dziesmas - 1971. g., Gadskartu ierazu dziesmas - 1973. g. Visbeidzot pec vina naves Precibu dziesmas, 1986. g. Sos tautas dziesmu krajumus nekad nenove... View more info

Image for Tales Of The Amber Sea  Fairy Tales Of The Peoples Of  Estonia , Latvia  And Lithuania

Tales Of The Amber Sea Fairy Tales Of The Peoples Of Estonia , Latvia And Lithuania

By: Zheleznova, Irena

Price: $24.00

Publisher: Moscow, Progress Publishers: 1981

Seller ID: 004024


319pp. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. 39 folktales, 13 each for Estonia, Latvia, Lithuania " One of my absolute favourite books as a child. I had no idea where Latvia, Lithuania or Estonia were, but their stories were magnificent. Strange, whimsical and utterly delightful." (Goodreads) "I read this as a child, loved it so much!!!" (Amazon) View more info

Image for Tu Dzivoji Dizu Darbu   Manas Tautasdziesmas

Tu Dzivoji Dizu Darbu Manas Tautasdziesmas

By: Ziedonis Imants

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma: 1985

Seller ID: 003469


102pp. Almost as new. Aina Zemdega's copy as received from Milda [Grinfelde] " A. Z. no Mildas 1986.g.25. aug." Ziedona tdz. izvele ar komentariem. "--milzigaja cetrindinu raibuma, man liekas, es ieraudziju skaistu un stingru sistemu. Es to izrakstiju, salidzinaju ar citam sistemam, padomaju, velreiz parlasiju un pienemu par savejo. Tas ir manas tautasdziesmas. Un tas ir mans rits." (Autors) View more info