Category: Folklora / Etnografija (Folklore / Ethnography)

Sort

Showing 61-80 of 105

Dindaru Dandaru Latviesu Rotalas Un Speles

By: Muktupavels, Valdis

Price: $12.00

Publisher: Riga, Avots: 1989

Seller ID: 000338

Condition: Very Good


134. Some faint wear to cover, else a very good, clean tight copy. Folklore; seasonal games and play including related songs with notation. One page summary in English. "Krajuma apkopotas rotalas saistiba gan ar dazadam godibam cilveka muza - kumibam, kazam, bedibam.." View more info

Image for Etnografiskais Ornaments  Latviesu Etnografiskais  Mantojums 2

Etnografiskais Ornaments Latviesu Etnografiskais Mantojums 2

By: Nadzina, Valija

Price: $11.00

Publisher: Riga, Zvaigzne:

Seller ID: 001871

Condition: New


24pp. Illustrated in colour. A new fresh copy. "Pieredzes bagata pedagoge un izcila latviesu ornamenta parzinataja, rokdarbniece Valija Nadzina gramata "Etnografiskais ornaments" iepazistina ar latviesu ornamentiem, to veidosanas likumibam, ka ari sniedz ieskatu rakstu saceresana. Gadsimtiem ilgi latviesus, tapat ka citas tautas, ikdienas gaitas ir pavadijusas zimes. Tagad var tikai minet, ka tas radusas. Iespejams - noverotas daba, bet pec tam - izteiktas linijas. Senai... View more info

Image for Liela Pirts Gramata

Liela Pirts Gramata

By: Pavare, Lolita

Price: $14.00

Publisher: Riga, Aplis: 2003

Seller ID: 002252

Condition: Almost As New


250 pp. Almost as new. "Liela pirts gramata" sniegs jums izsmelosu un daudzveidigu informaciju par pirti. Taja sakopotas atzinas, kas jums palidzes pilnvertigi izbaudit pirts proceduras; taja pastastits viss par musdienu pirti - sakot no latviesu tautas ticejumiem un beidzot ar infrasarkano staru kabinem. Gramata satur informaciju par latviesu, krievu, somu, japanu, turku u.c. nacionalajam pirtim - to prieksrocibam un ipatnibam. Masaza ar kuplu un smarzigu slotu, arom... View more info

Image for Jana Pavargramata

Jana Pavargramata

By: Pelude, Inese

Price: $11.00

Publisher: Riga, Zvaigzne:

Seller ID: 003929

Condition: As New


30pp. As New. Illustrated. Gramata praktiskas edienu un dzerienu receptes mijas ar aspratigiem Reina Birzgala zimejumiem, latviesu tautasdziesmam un ticejumiem. Sieri Alus un kvass Grileta gala un zivis Piradzini, cepumiSaldie edieni un citi gardum Pamacibas, ka tikt gala ar odiem, pagiram un citam ligam " ( Izdevçjs) Lighter books such as this can be shipped at alighter rate View more info

Image for Puzuri

Puzuri

By: Petraskevica, Indra; Petraskevics, Nikolajs

Price: $22.00

Publisher: Riga, Jana Seta: 1993

Seller ID: 004079

Condition: Very Good +


32pp. Illustrated. Bilingual. Text in English and Latvian. Colour photographs and b&w drawings, "---- Often people who come to look at our exhibits asked us to demonstrate how to make puzuri and expressed a keen interest in learning the art. When asked if there was a how to book on making bpuzuri we were forced to admit, unfortunately, that there was no such book. ---- to help those fans who would like to learn how to make puzuri, we've put together this instructional... View more info

Image for Bearslayer The Latvian Legend

Bearslayer The Latvian Legend

By: Pumpurs, Andrejs. Tr. By Arthur Cropley.

Price: $32.00

Publisher: Riga, LU Akademiskais Apgads University of Latvia: 2007

Seller ID: Riga 8zp

Condition: Very good +


366pp. Half title carefully excised, else a very good, clean, bright, tight, still fresh copy. Scarce. Bearslayer is patriotic, brave, strong, tough, loyal, wise, fair, and virtuous, and he loves nature. He embodies the strengths and virtues of the Latvian folk in a legendary age of greatness, before they were subjugated and corrupted by "Strangers".The poem has been re-translated here in order to correct a number of errors in earlier versions, and also to bring it clos... View more info

Image for Old Estonia The People and Culture

Old Estonia The People and Culture

By: Rank, Gustav

Price: $30.00

Publisher: Bloomington, Indiana University Press: 1976

Seller ID: 003946

Condition: Very Good


152pp. Photographs, Drawings, Bibliography. Indiana University Uralic and Altaic series; v.112. Ownershipsig onffe. Else a very good, clean, tight, unmarked copy. "---a general orientation of an ancient cultural life of a small nation. 1. Origin and Historical Environment of the Estonians 2. The Economic Basis of the Estonian Folk Culture 3. The Forms of Settlement and Farm Buildings 4. Handicrafts and Popular Applied Art 5. The Appearance of the People: Nation... View more info

Image for Kalevipoeg

Kalevipoeg

By: Raud, Eno (Fr. R. Kreutzwald)

Price: $13.00

Publisher: Tallinn, Eesti Raamat: 1970

Seller ID: Riga 18e

Condition: Very Good +


86 +[2] pp An attractive clean, bright tight illustrated copy. IN ESTONIAN Fr. R. Kreutzwaldi eepose järgi jutustanud Eno Raud Eno Raud (1928–1996), one of the best-known and most beloved children’s writers in Estonia. "Eno Raud’s prose narratives about Kalevipoeg and Tõll were so popular that they went through many reprints, and they were translated into Latvian, Ukrainian, Russian, Finnish, and German." (Mare Koiva) View more info

Image for Kalevipoegs

Kalevipoegs

By: Rauds, Eno

Price: $13.00

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Izdevnieciba: 1964

Seller ID: Riga 18d

Condition: Very Good +


88pp. Attractive illustrations. A very good, clean, tight, unmarked copy. Fr. Kreicvalda eposu atstastijis proza Eno Rauds. E. Nirka pecvardi. "Kas gan nebus dzirdejis teikas par stipro milzi Kalevipoegu, par pardabisko speku un drossirdibu, par vina slavas pilnajiem varondarbiem. Par to, ka Kalevipoegs, mekledams savu pazuduso mati, peldejis pari jurai, ka vins ar milzigu delu nastu brizus parbridis Peipusa ezeru - Ka cinijies ar burvjiem un ezim davinajis kazocinu ... View more info

Image for Dievatzina  Vedas Un Dainas

Dievatzina Vedas Un Dainas

By: Raudupe,Rudite

Price: $16.00

Publisher: Riga, Madris: 2002

Edition: First

Seller ID: Riga 16au

Condition: Very good +


296pp A very good, clean, bright, tight copy. This first hardcover edition has a more substantial heft to it than the second paper edition. "Dievatzina vedas un dainas" apskata Latvijas gara mantojumu - dainas - no filosofiska, gariga un psihologiska viedokla, salidzinot dainas pausto dziveszinu ar macibam, ko lasam Indijas vedas. Lidztekus dzili filosofiskai vedantiskai interpretacijai, autore min daudz praktisku piemeru no ikdienas dzives un bagatina savu analizi ar ... View more info

Latvijas Svetvietas Un to Laudis

By: Rotbaha, Daila

Price: $22.00

Publisher: Riga, Jumava: 2006

Seller ID: 001251

Condition: As New


174pp. Colour photographs. Fine, as new. Latvijas svetvietu petniece Daila Rotbaha sava gramata vesta par nozimigas latviesu kulturas sakralas bagatibas - svetvietu - vienreizigumu un krasnumu. Izdevuma lasitaji var iepazities ar svetvietu butibu; svetvietu izsutisanas principiem un svetvietas veicamajiem rirualiem. Gaisa gramatas noskana rosina daba meklet dzives harmoniju un smelties pozitivo energiju. Gramata papildinata ar Latvijas karti, kura atzimetas izdevuma mi... View more info

Image for Latviesu Tautas Dziveszina  1

Latviesu Tautas Dziveszina 1

By: Rudzite, A

Price: $11.00

Publisher: Riga, LNNK: 1990

Seller ID: 001761

Condition: Good +


366pp. A good, clean, unmarked copy, Cover lightly creased and bumped. " ----krajums --- kas iznak piecos sejumos, ieved mus latviesu domu un atzinu pasaule, stasta par tautas ilgam un sapniem, ipasi akcentejot tas brivibas ilgas ---- Pirmaja sejuma pieskaramies latviesu gara darbinieku atzinam par cilveka sutibu, par latvisko vertibu orientaciju, par tautas vesturisko sapi, par karsto Tevzemes milestibu un neremdinamam alkam pec brivibas View more info

Image for Latviesu Tautas Dziveszina  4  Tikumi Vertibas

Latviesu Tautas Dziveszina 4 Tikumi Vertibas

By: Rudzite, Anta

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 1993

Seller ID: 001694

Condition: Very Good +


414pp. A very good, clean, tight copy. Latvju tautas tikumu maciba ir viens no tiem avotiem, kas laus parvaret garigo krizi, palidzes attirities no svesam ietekmem un atgriezsties pie savam saknem, nedzivot tikai sodienai, bet spet ari spriest un rikoties ---" ( a. Rudzite) View more info

Image for Latviesu Vestitajas Folkloras Dzive Tauta 19. Un 20. Gadsimta.

Latviesu Vestitajas Folkloras Dzive Tauta 19. Un 20. Gadsimta.

By: Rudzitis, Jazeps

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zinatne: 2006

Seller ID: 001693

Condition: As New


180pp. Fine. As new. Unread. "Jazeps Rudzitis ir gan folklorists, gan literaturzinatnieks, gan ari dzejnieks. Gramata apkopots Jazepa Rudzisa individua-ajas un kolektivajas folkloras ekspedicijas, lauka petijumos savaktais materials par sastaptajiem spilgtakajiem teicejiem, vinu stastisanas manieri, veidu, ka vin, kontaktejas ar klausitaju.Izdevums atspogulo folkloras petnieka pieredzi vairak neka divdesmit piecu gadu garuma (1950-1970. Tradicionalaja kultura tam ir... View more info

Image for Cilveks Un Daba Latviesu Tautasdziesmas

Cilveks Un Daba Latviesu Tautasdziesmas

By: Ruke -Dravina, Velta

Price: $18.00

Publisher: Stockholm, Artilett: 1986

Seller ID: 002139

Condition: Very Good +


149pp. Illustrated. A very good, clean, tight copy. " Norma ir ta, ka dabas paradiba ir izejas punkts un piemineta dziesmas pirma puse. Atbildums cilveku dzive un darbiba - uz analogijas, zinama lidziguma pamata - saskatits cilveku izskata un ricibas veida." ( Autore) View more info

Image for Latviesu Dievestigas Dziesmas

Latviesu Dievestigas Dziesmas

By: Salaks, Arturs

Price: $12.00

Publisher: Labietis: 1976

Seller ID: 002399

Condition: Very Good +


47pp. A very good clean tight bright copy. Owneship sig. on t.p. "Artura Salaka "Dievestigas dziesmas" iznaca 11938. un11939. gada Labiesa apgada. Lai sie ipatneju dziesmu sabalsojumi butu pieejami plasakai trimdas saimei, tos izdodam ofseta teknika apvienojot abus izdevumus viena ---- Salaks vacis latgalu tautas melodijas, popularizejis koklu speli, vadijis Fortissimo un dievturu korus, sarakstijis 2 dziedasanas macibas gramatas." ( Izdevejs) View more info

Image for Jani - Vasaras Saulgriezi

Jani - Vasaras Saulgriezi

By: Senkevica, Biruta

Price: $18.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1969

Seller ID: 003001

Condition: Near Fine


182pp. A very good, clean, bright, tight copy. 5 page summary in English. Andreja Johansona ievads "Sis gramatas pamata likti ari materiali no manas Riga 1940.g. iznakusas gramatas "Senie Jani Latgale", kas apskatija Janu norisi Zemgale, bet te vasaras saulgriezus apskatu visa Latvija" (Autore) No satura: Prieksjani; Zalu diena; Janits naca setina; Kursim Janu uguntinas; Janu nakts - Brinumu un milestibas nakts; Janu rits; No Janiem uz Peteriem; Nostasti par Janu sv... View more info

Image for Latviesu Gimenes Godi

Latviesu Gimenes Godi

By: Senkevica, Biruta

Price: $18.00

Publisher: Cicero Ilinois, Jana Skirmanta Apgads: 1957

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 003839

Condition: Very Good +


327pp. Dj. worn at extremities with some tiny chips but clean and enclosed in an attractive clear mylar cover, else a very good, clean copy. SIGNED by the author with dedicatory inscription " Visi mani labi bija Ja es pati laba biju, Visi launa veletaji, Ja es launa veletaja" "Sai izdevuma plasi un izsmelosi aplukotas latviskas izdaribas dazados cilveka muza posmos: BERNU GODIBAS (dzemdibas, krustibas, rotalas, bernu audzinasana utt. TAUTAS IESANAS GODIBAS (precibas,... View more info

Image for Latviesu Deja  --- Der Altlettische Tanz

Latviesu Deja --- Der Altlettische Tanz

By: Silina, Elza

Price: $25.00

Publisher: East Lansing, Gauja: 1977

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 001459

Condition: Very Good +


187pp. Originally published in Riga, 1939 Notes. Includes a 33p. summary in German. Der Altlettische Tanz (Zusammenfassung )Pirma no latviesu mitologijas petniekiem gimenes godos izpilditas ceremonijas ka ritualu klasificeja etnohoreologe Elza Silina. Daudziem kulturelementiem vina atrada saglabajusas paraleles Eiropas un pasaules tautu tradicijas. Butiski, ka E.Silina saskatijusi noteiktu tradiciju razanos konkretos sabiedribas attistibas posmos. Ritualas dejas jegu E... View more info

Image for Puisits Tek Uz Meitinu   Neratnas Dainas

Puisits Tek Uz Meitinu Neratnas Dainas

By: Skujenieks, Knuts (Introduced by)

Price: $12.00

Publisher: Riga, Kord Lumtec: 1990

Seller ID: 001527

Condition: Very Good +


192pp. A very good, clean, tight, bright copy "Vairak humora un ieksejas brivibas mums nudien neskadetu. Ari tas, no senciem mantotas. Galu gala vini iztureja, izdzivoja un radija mus. Turklat vel zobgaligi piedziedot: "Guli virsu, tautu dels,Es guleju apaksa; Es ar Dievu runajos,Tu elle raudzijies". Ko tad nu vel? Lasisim, smaidisim, smiesimies un domasim. Un vispar..." ( K. Skujenieks) View more info