Category: Folklora / Etnografija (Folklore / Ethnography)

Sort

showing 31-45 of 100

Image for Latviesu Dievestigas Dziesmas

Latviesu Dievestigas Dziesmas

By: Salaks, Arturs

Price: $12.00

Publisher: Labietis, 1976


47pp. A very good clean tight bright copy. Owneship sig. on t.p. "Artura Salaka "Dievestigas dziesmas" iznaca 11938. un11939. gada Labiesa apgada. Lai sie ipatneju dziesmu sabalsojumi butu pieejami plasakai trimdas saimei, tos izdodam ofseta teknika apvienojot abus izdevumus viena ---- Salaks vacis latgalu tautas melodijas, popularizejis koklu speli, vadijis Fortissimo un dievturu korus, sarakstijis 2 dziedasanas macibas gramatas." ( Izdevejs) View more info

Image for Latviesu Etnografija

Latviesu Etnografija

By: Strods, H ( Editor In Chief )

Price: $19.00

Publisher: Riga, Gunars Krollis ( cover), 1969


594pp. Illustrated. Photographs, drawings, some in colour. Dj. lightly worn, enclosed in clear mylar protector. else a very good clean copy. Latvijas PSR Zinatnu Akademija Vestures Instituts "Gramata aplukoti jautajumi, kas skar latviesu tautas izcesanos, etniska sastava veidosanos, nodarbosanas veidu, kulturas un dzives veida attistibu, sakot no vissenakajiem laikiem lidz musu dienam." ( LNB) "Saprotams, ka daudzas no latviesu etnografijas problemam ari saja darba v... View more info

Image for Latviesu Folklora Mitu Spoguli

Latviesu Folklora Mitu Spoguli

By: Kursite, Janina

Price: $13.00

Publisher: Riga, Zinatne, 1996


431pp. Book condition Good . Book is an example of "perfect binding" pages glued at the spine and the glue seems dry and perhaps ready to crack. Spine worn. Else a good, clean, bright, unmarked copy. Scarce. " Si gramata ir meginajums ielukoties seno latviesu prieksstatos par pasaules un cilveka rasanos, par dievibam un gariem, par zivju un kukainu ... View more info

Latviesu Folkloristikas Vesture Pamatvirzieni Un Fakti

By: Ambainis, Ojars

Price: $15.00

Publisher: Riga, Zinatne, 1989


124pp. Photographs; copies of many original title pages. ".... izsekots latviesu folkloras attistibas procesam... notika plasa nacionalas kulturas vertibu apzinasana. Jaunlatviesi izversa un popularizeja folkloras vaksanas darbu kuru rezultata radas plasas folkloras materialu publikacijas un pirmie zinatniskie petijumi" (Izdevejs) View more info

Image for Latviesu Gads, Gadskarta Un Godi  The Ancient Latvian Time - Reckoning System, Festivals and Celebrations

Latviesu Gads, Gadskarta Un Godi The Ancient Latvian Time - Reckoning System, Festivals and Celebrations

By: Grins, Margers; Grina, Mara

Price: $33.00

Publisher: Riga, Everest, 1992

Edition: Second Edition


452pp. Musical notation, diagrams. A very good, clean, tight copy. Detailed summary in English pp. 437-452. Originally published as the scarce 1983 edition. "Ja ikviens latvietis iepazitos ar savas tautas senajam parazam, to sakotnejo nozimi un parmainam laika gaita, tad sis zinasanas veidotu drosu un pareizu pamatu tadas latviskas dzives kopsanai, kada iespejama solaiku apstaklos--" (Autori) View more info

Image for Latviesu Gimenes Godi

Latviesu Gimenes Godi

By: Senkevica, Biruta

Price: $18.00

Publisher: Cicero Ilinois, Jana Skirmanta Apgads, 1957

Inscription: Signed by Author


327pp. Dj. worn at extremities with some tiny chips but clean and enclosed in an attractive clear mylar cover, else a very good, clean copy. SIGNED by the author with dedicatory inscription " Visi mani labi bija Ja es pati laba biju, Visi launa veletaji, Ja es launa veletaja" "Sai izdevuma plasi un izsmelosi aplukotas latviskas izdaribas dazados cilveka muza posmos: BERNU GODIBAS (dzemdibas, krustibas, rotalas, bernu audzinasana utt. TAUTAS IESANAS GODIBAS (precibas,... View more info

Image for Latviesu Pasaku Tipu Raditajs  The Types of the Latvian Folktales

Latviesu Pasaku Tipu Raditajs The Types of the Latvian Folktales

By: Arajs, K. Medne, A.

Price: $22.00

Publisher: Riga, Zinatne, 1977


522pp. A very good, clean, tight copy. Trilingual. Text in Latvian, Russian, English "The types of folktales are arranged in accordance with the system elaborated by A. Aarne and S. Thompson (their designation system is preserved as well). A short reproduction of the contents of each tale is added. Different variations and potential new types are noted with a star put before the number of the type." (Author) [Caveat lector: The English translation although servicable... View more info

Image for Latviesu Rakstainie Cimdi

Latviesu Rakstainie Cimdi

By: Slava Mirdza

Price: $89.00

Publisher: Riga, Zinatne, 1990


174pp. Profusely illustrated, mostly in colour. A very good, clean, tight copy. Summary in Russian, English and German. Over 500 patterns. "Parskats par latviesu rakstaino cimdu izmantosanas tradicijam, raksturigakajiem cimdu rakstiem, to izplatibu un kompozicijas ipatnibam dazados vesturiski etnografiskajos apgabalos. Publiceti 575 cimdu raksti." (izdevejs) ---- View more info

Image for Latviesu Svetki Latviesu Svinamas Dienas Prof K. Strauberga Redakcija

Latviesu Svetki Latviesu Svinamas Dienas Prof K. Strauberga Redakcija

By: Lideks, Osvalds

Price: $14.00

Publisher: Riga, Scientia, 1991


289pp. Reissue of 1940 edition. Illustrations. A very good, clean, tight, bright copy. With seminal summaries in German, English and Russian. "Sai svetku svinesana varam saskatit daudz simbolikas. So svetku tradicijas galvenokart saistas ap saules speka stiprinasanu, auglibas vairosanu un aizsargasanos pret dazadiem launajiem gariem. Katriem svetkiem ir raksturigi edieni." (autors) View more info

Image for Latviesu Tautas Dziesmas  Chansons Populaires Lettonnes  Vols I - XII

Latviesu Tautas Dziesmas Chansons Populaires Lettonnes Vols I - XII

By: Svabe, A ; Straubergs, K [editors]

Price: $245.00

Publisher: Copenhagen, Imanta, 1952


12 volumes 1952 -1956. V1 431pp. V2 470pp. V3 491pp. V4 441pp. V5 460pp. V6 508pp. V7 479pp. V8 459 pp. V9 410pp. V10 434pp. V11 631pp. V12 165pp. Very good condition. A complete set without any markings. Undoubtedly a monumental work. Each volume with its own table of contents listing themes contained within and complete contents in Vol 12. Each volume contains a significant if not substantial ethnographic essay or comentary on the material. Additional p... View more info

Image for Latviesu Tautas Dziveszina 1

Latviesu Tautas Dziveszina 1

By: Rudzite, A

Price: $11.00

Publisher: Riga, LNNK, 1990


366pp. A good, clean, unmarked copy, Cover lightly creased and bumped. " ----krajums --- kas iznak piecos sejumos, ieved mus latviesu domu un atzinu pasaule, stasta par tautas ilgam un sapniem, ipasi akcentejot tas brivibas ilgas ---- Pirmaja sejuma pieskaramies latviesu gara darbinieku atzinam par cilveka sutibu, par latvisko vertibu orientaciju, par tautas vesturisko sapi, par karsto Tevzemes milestibu un neremdinamam alkam pec brivibas View more info

Image for Latviesu Tautas Dziveszina 4 Tikumi Vertibas

Latviesu Tautas Dziveszina 4 Tikumi Vertibas

By: Rudzite, Anta

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC, 1993


414pp. A very good, clean, tight copy. Latvju tautas tikumu maciba ir viens no tiem avotiem, kas laus parvaret garigo krizi, palidzes attirities no svesam ietekmem un atgriezsties pie savam saknem, nedzivot tikai sodienai, bet spet ari spriest un rikoties ---" ( a. Rudzite) View more info

Latviesu Tautas Dziveszina 3 Godi

By: Auns, Osvalds (compiled by)

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC, 1991


191pp. Bibliography. Tresa gramata cikla "Latviesu tautas dziveszina" Gramata "Godi" ieklauti raksti par musu sencu gimenes godu ritualiem sakot ar krustabam un beidzot ar bedibam. Aprakstus papildina tautas dziesmas. Tam pievienots bagatigs nosu materials..." View more info

Image for Latviesu Tautas Edieni Latvijas Vestures Instituta Etnografisko Ekspediciju Materiali

Latviesu Tautas Edieni Latvijas Vestures Instituta Etnografisko Ekspediciju Materiali

By: Dumpe, Linda

Price: $22.00

Publisher: Riga, Zinatne, 2009


287pp. Archival photographs. Summary in English; Glossary. Latviesu tautas edieni cauri gadsimtiem. " Izdevuma apkopoti latviesu tautas edienu apraksti, kas ieguti dazados Latvijas novados etnografisko ekspediciju laika un glabajas Latvijas vestures instituta Etnografisko materialu kratuve. Kratuves apraksti papildinati ar atminam par ediena gatavosanu un esanas tradicijam." (izdevejs) View more info

Latviesu Tautas Miklas

By: Birkerts, P[eteris] (originaly Compiled by)

Price: $15.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC, 1992


109pp. Table of contents. This edition edited by Z. Stikute. " Izdevums sagatavots pec 1927. gada iznakusa izdevuma "Latvju tautas miklas" Ko sakartojis P. Birkerts." View more info