Category: Folklora / Etnografija (Folklore / Ethnography)

Sort

showing 16-30 of 100

Kalevala Somu Tautas Eps

By: Laicens, Linards, Translator

Price: $22.00

Publisher: (Copenhagen), Imanta, 1959

Edition: Third Edition


387pp. A very good, clean, tight copy. Glossary and brief commentary. Gallen -Kallela's illustrations appear full page, but in b&w.. "Musu literaras kulturas tulkojumu sektora ar Kalevalas atdzejojumu (Laicens) sev ir nodrosinajis cienijamu stavokli, bet ka tads, kas vareja izmantot originalu, vins minams blakus izcilakajiem somu tautas epa atdzejotajiem." ( Izdevejs) View more info

Image for Kara Dainas

Kara Dainas

By: Rudzitis Janis (Comp.)

Price: $14.00

Publisher: Riga, Zelta Abele, 1943


126pp. A very good copy. Small numeric notation on cover. Cover, title page and several full page woodcuts by noted master J Plepis. Publication indicative of the war effort in Latvia. Has wartime stamp on ffe. - "Si gramata ir tautas velte Tev un citiem latviesu karaviriem. Jo vairak to izlasis jo vertigaka ta klus - tapec saudze to! Latviesu karaviru palidziba." Sarkatojis un redigejis Janis Rudzitis. Jana Plepja gravejumi koka. Miksti papira vaki ar baltu un meln... View more info

Image for Kazu Dziesmas

Kazu Dziesmas

By: Vitolins, Jekabs

Price: $33.00

Publisher: Riga, Zinatne, 1968


525pp. Some very slight wear to cover, else a very good, clean, tight, unmarked copy. Introduction. Musical notation and text of songs by wedding ceremony progression Ethnomusicological collection of Latvian wedding folk-songs. " ---- sakas jau ar Darba dziesmam 1958. g. Tad Kazu dziesmas - 1968. g., Bernu un beru dziesmas - 1971. g., Gadskartu ierazu dziesmas - 1973. g. Visbeidzot pec vina naves Precibu dziesmas, 1986. g. Sos tautas dziesmu krajumus nekad nenove... View more info

Image for Krasosana Ar Augu Krasvielam

Krasosana Ar Augu Krasvielam

By: Madre, Ilga

Price: $14.00

Publisher: Riga, Avots, 1990


111pp. Colour illustrations. A very good, clean, tight copy. "Gramata aprakstita skiedru krasosana ar augu krasvielam Autore iepazistina ar [Latvija] sastopamiem, krasosanai derigajiem augiem, ka sos augus ievakt, sagatavot un uzglabat. Sniegts krasosanas procesa un ta rezultata iegustamo krastonu apraksts. " dzijas krasosanas seno prasmi ar augu izcelsmes krasvielam vislabak parzinot un lietojot audejas. Vertigu mantojumu sava gramata "Krasosana ar augu kr... View more info

Image for Krisjana Barona Atminas

Krisjana Barona Atminas

By: Baron Lina

Price: $13.00

Publisher: Gaujas Apgads, 1981

Edition: Second Edition


214pp. Illustrated. A very good, clean, bright, tight copy. Small neat ownership sticker on front endpaper. Ownership sig. on rear endpaper. Reprint of the 1924 Valters un Rapa Riga edition. " Liels paldies Lidijai Barona kundzei un apgadam, kassaredzejusi si atjaunota un papildinata izdevuma vajadzibu! ( Nikolajs Kalnins) Kr. Barons nevelejas, lai sikaki, intimaki vina dzives un personibas attelojumi naktu klaja vina dzives laika. Tadel, tagad, pec vina naves nod... View more info

Image for Krustpils Villaines  Kulturvesturisks Petijums Par Izsutajam Krustpils Tipa Villainem Austrum Latvija (18GS. Beigas - 19.GS puse)

Krustpils Villaines Kulturvesturisks Petijums Par Izsutajam Krustpils Tipa Villainem Austrum Latvija (18GS. Beigas - 19.GS puse)

By: Jansone, Aija

Price: $38.00

Publisher: Riga, Zinatne, 2012


264pp. NEW. Numerous illustrations and design patterns. Includes an English language summary. "Dr. hist. Aijas Jansones gramata ir kulturvesturisks petijums par izsutajam Krustpils tipa villainem Austrumlatvija 18. gs. beigas - 19. gs. pirmaja puse. Tas ir sava veida lidz musdienam saglabato Krustpils tipa villainu katalogs ar vesturiska materiala fotoatteliem, precizi izzimetam kompozicijam un tehniskiem aprakstiem." ( Zinatne) A large book, over 1kg. Please contact t... View more info

Kurzemes Pilsetu Senas Koka Ekas 17.gs. - 19. gs. Vidus

By: Jansons, Gunars

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zinatne, 1982


182pp. Numerous illustrations, line drawings, photographs. "atspogulojas gan tautas celtniecibas senas tradicijas, gan sava laika makslas stilu iezimes." ..." par dazadu pilsetu seno koku apbuvi kopuma, eku raksturigako planojumu, konstruktivo un arhitektonisko risinajumu, apluko pilsetu koka celtniecibas piemineklu saglabasanas un restauracijas problemas."(Zinatne) View more info

Image for Kurzemes Vilkacu Nostasti  12 Stastu izlase

Kurzemes Vilkacu Nostasti 12 Stastu izlase

By: Kokins, Ralfs

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC, 2011


153pp. A very good, clean, tight copy. "Ralfs Kokins ir macitajs, LU Teologijas fakultates dekans. "Kurzemes vilkacu nostasti” ir autora Ralfa Kokina gaisas, zinatkaras personibas apstarota gramata. Tas pamati ielikti jau Kurzeme vadito draisko bernibas vasaru stiku un niku laika. Ka neaizmirstami iespaidi saglabajusas atminas par mezos, purvos sastaptajiem divainajiem teliem un par mistiskajam sausalam, kad realitate dod labu atsperienu iztelei, bet sirds patiesi... View more info

Lacplesa Dzimsana Pec Andreja Pumpura Eposa "Lacplesis" Motiviem

By: Viets, Nuguyens Kao (Nuguyen Kao Viet)

Price: $18.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC, 2009


70 pp. Fine, as new. Hard cover large format Latvian graphic novel - manga style colour drawings, text in Latvian. "Lacplesa dzimsana. Pec Andreja Pumpura eposa "Lacplesis" motiviem. Kurs gan, lasot eposu Lacplesis, nav iztelojies jauna Lacplesa cinu ar laci, Burtnieku un Lielvarda pilis, gudro Laimdotu, skaisto Spidalu, nodevigo Kangaru, Lacplesa un vina biedru celojumu uz ziemelu zemem, latvju varona divkauju ar Tumso bruninieku. Tomer eposs loti skopi st... View more info

Image for Latgales Rotatie Dvieli 20. Gadsimta

Latgales Rotatie Dvieli 20. Gadsimta

By: Barsevska, Zeltite

Price: $24.00

Publisher: Daugavpils Universitates Akademiskais Apgads "Saule", 2012


138pp. Numerous photo illustrations. NEW. " Ilga darba rezultata tapa skaisti ilustreta monografija, kura autore analize 118 apdzivotajas vietas Latgale savaktos materialus. Monografijas pielikumu sastada plass un lidz sim nepublicets vizualais materials - teju 150 ar izsuvumiem un mezginem greznotu dvielu fotografijas. Monografija sniegta kulturvesturiska informacija par 266 rotatajiem dvieliem. --- Jaatzime, ka sis petijums ir unikals, jo taja ieklauti nekur nepublic... View more info

Image for Latgalu Folklora  I

Latgalu Folklora I

By: Trups, Jons

Price: $24.00

Publisher: Munich, Latgalu Izdevniceiba, 1968


583pp. Cover shows age fading , pages beginning to uniformly yellow, faint ownership sig on ffe., else a good, solid, unmarked copy. No subsequent volume appears to have been issued. "Jons Trups sava Latgalu folkloras krajuma ir sakopojis 1000 anekdotus, 765 miklas un 1411 parunas un sakamvardus, visus latgalu dialekta. Vietam ir iestarpinati nelieli Latkovska, Loca un pasa redaktora rakstini. Katram, kas interesejas par so materialu, krajums sagadas prieku, tacu t... View more info

Image for Latvian Fairy Tales

Latvian Fairy Tales

By: Karlsberga, Inga, Compiled By

Price: $28.00

Publisher: Riga, Janis Roze, 2017


96pp. NEW Illustraated. This book is a collection of typical, popular and widely known Latvian fairy tales. However, some non-standard variants of these tales that are not usually included in collections were chosen in order to keep it more interesting. It may seem that the world of fairy tales -- harsh, and filled with ancient myths and echoes of epics -- may not be entirely suited to, or understandable by, children. There is only one story in this collection of twel... View more info

Image for Latvian Folk Tales As Told in English By Astrida B. Stahnke.

Latvian Folk Tales As Told in English By Astrida B. Stahnke.

By: Stahnke, Astrida B.

Price: $14.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC,


133pp. A very good, clean, unmarked copy with some very slight wear to the rear cover From the seies Lasitpriekam. Reading for Pleasure. Although this book was written "---to provide reading material for Latvia's school children who are learning English" the translation is so engaging and well done that this book can serve as an exellent English language introduction to the Latvian world of folktales. View more info

Image for Latviesa Cimdi

Latviesa Cimdi

By: Grasmane, Maruta

Price: $39.00

Publisher: Riga, Sena Klets, 2014

Edition: Second Edition


433 pp. Extensively illustrated in colour. An attractive book. Summary in English. Mirdza Slava was Maruta Grasmane's Teacher. This is the most recent publication on Latvian ethnographic mittens. "The aesthetic value of our mitts is related to the multitude and richness of colours and patterns. Our obligation is not only to preserve these, but also to develop and perfect this ancient cultural and historical art form." (M. Grasmane) "Tautas terpu meistares un "Senas kl... View more info

Image for Latviesu Deja  --- Der Altlettische Tanz

Latviesu Deja --- Der Altlettische Tanz

By: Silina, Elza

Price: $25.00

Publisher: East Lansing, Gauja, 1977

Edition: Reprint Edition


187pp. Originally published in Riga, 1939 Notes. Includes a 33p. summary in German. Der Altlettische Tanz (Zusammenfassung )Pirma no latviesu mitologijas petniekiem gimenes godos izpilditas ceremonijas ka ritualu klasificeja etnohoreologe Elza Silina. Daudziem kulturelementiem vina atrada saglabajusas paraleles Eiropas un pasaules tautu tradicijas. Butiski, ka E.Silina saskatijusi noteiktu tradiciju razanos konkretos sabiedribas attistibas posmos. Ritualas dejas jegu E... View more info