Category: Proza (Prose)

Sort

Showing 141-160 of 454

Image for Ziema Nak Pretim

Ziema Nak Pretim

By: Gubina Indra

Price: $13.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1973

Seller ID: 000893

Condition: Very Good +


189pp. In almost as new condition. "Raksts Puteklos" turpinajums. "Gubinas temats ir - vientuliba.--Eliza - beg ne tikai no vira, bet, ka skiet, no sabiedribas vispar. Rita pasivi beg un vairas no vientulibas, mekle gan viru, gan sabiedribu. Bet abu celi krustojas vieta, kur valda turpat vai pilnigs psichisks lidzsvars abu starpa.--Gubina so izgaismojumu veikusi apskauzami tiri, ne reizi neiekritot sentimentala "pazelosana" (G. Irbe) View more info

Image for Ar Ezeli Uz Akropoli  Celojumu Stasti

Ar Ezeli Uz Akropoli Celojumu Stasti

By: Gubina Indra

Price: $12.00

Publisher: Newton, LaRAS Gramatu Klubs: 1993

Seller ID: 001132

Condition: Very Good +


"---liek nojaust, ka stastijums turesies ciesa kontakta ar zemes lietam un nenoklidis parlaicigas jomas, ja ari Griekijas mitiska senatne un dievigi zila debess uz to pusi vilinatu. Ta ari izradas. Indra Gubina paliek uzticiga vienkarsibai un realistiskam aprakstam, kas necensas lieki izskaistinat grieku salas un Atenas pavaditas dienas un naktis." ( M.Lasmanis]150 pp. A very good, clean, tight copy. View more info

Image for Velreiz Turp Un Atpakal

Velreiz Turp Un Atpakal

By: Gubina Indra

Price: $14.00

Publisher: Ithaca, Mezabele: 2008

Seller ID: 002219

Condition: As New


226pp. As New. " Ievada rakstniece un redaktore Ingrida Viksna norada uz uzrakstito atminu svarigumu, jo uzrakstitais nepazudis. Kaut ari tikai dzives drumstalas, ka Ingrida Viksna raksta, talantiga rakstnieka uzrakstitas, tas tiek padaritas redzamas un baudamas lasitajiem. Tada ir ari Indras Gubinas stastijumu gramatu. ----Cauri visiem siem stastijumiem spid nostalgija par pagajuso laiku, seniem draugiem, piedzivojumiem, daudzu gadu garuma taupitam pieminas lietam, no ... View more info

Image for Ritdiena Neskaitas Stasti Un Telojumi

Ritdiena Neskaitas Stasti Un Telojumi

By: Gubina, Indra

Price: $13.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1967

Seller ID: 000895

Condition: Very Good +


220pp. Clean, bright, tight copy. "Gubina ir tagad devusi labako, interesantako, noskanotako starp savam novelu, stastu un telojumu gramatam. Visuma turoties pie pshihologiska realisma--- kas palaikam skar samezglojumus gimenes dzive." (A. Eglitis) View more info

Image for Raksts Puteklos

Raksts Puteklos

By: Gubina, Indra

Price: $13.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1970

Seller ID: 001297

Condition: Very Good +


208pp. Dj. shows a little wear to extremities, else a very good, clean, tight copy. Romans skar un risina loti aktualas musu laikmeta problemas, ari sodienas specifisko latviesu situaciju arzemju gaitas -- Visvairak satricina episods ar Helgi - kas ir baigi tragisks un laikmetigs --Tapat smeldz tas, ka ari Elizes stipras un bagatas dveseles cina par savas eksistences nozimigumu un jegu galu gala izradas zaudeta." (N. Valtere) View more info

Degosi Debesu Akmentini

By: Gulbis, Harijs

Price: $12.00

Publisher: Riga, Preses Nams: 1998

Seller ID: 000834

Condition: Very Good +


331pp. Very good clean, bright copy. "-- tipisks vesturisks komikss, kura autors ar Kestera biografijas starpniecibu tiecies raksturot vina caurdzivotos laikmetus, lidz ar to paradot, kas viss bijis japiedzivo latviesu tautai. Kopuma atgadina itin veiksmigi sameistarotu scenariju TV serialam: ir bedu pilns dzives gajums, ir kaislibas, ir greki, ir lietosanai erti Ā«simboliĀ», ir laikrakstu realijas - viss, kas vien nepieciesams sadiem lasamgabaliem." (G. Berel... View more info

Dona Kamilo Jautrie Piedzivojumi Romans

By: Gvareski, Dzovanino

Price: $12.00

Publisher: O. Dika Apgads: 1957

Seller ID: 000575

Condition: Very Good +


230pp. Some small, fine closed tears to dj, else a very good, clean, tight copy. Ar autora atlauju tulkojis Valdemars Karklins "Sis romans ir satira ar lieliskiem raksturiem, un dzivu, spraigu telojumu..." View more info

Image for Karoliniesi

Karoliniesi

By: Heidenstams, Verners Von

Price: $14.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1955

Seller ID: 002930

Condition: Very Good +


371pp. A very good, clean, bright, tight copy. Dj. shows some mild wear to extremities, enclosed in attractive mylar protector. "Spraigos telojumos musu acu prieksa aiznirb Karla XII dzive un karagajieni - pusaudza trakuligie jajieni Stokholmas ielas, magiskais speks kas no pirmajam kaujam piesasta vinam karavirus, tos raujot lidz ne tikai uzvaras, bet ari varonu nave; raiba karapulka dzive ar pakal klistoso kara sievu un marodieru baru, aplenkta Riga. Poltava, kur sadur... View more info

Image for Vecais Virs Un Jura

Vecais Virs Un Jura

By: Hemingvejs, Ernests

Price: $20.00

Publisher: London, Latvju Biedribas Lielbritanija Apgads: 1953

Edition: Ist. Latvian Edition

Seller ID: Riga 16q

Condition: Verygood +


93pp. Translated by Janis Andrups with the author's permission. Limited edition,scarce. 1250 copies. Very good, clean, tight copy, green cloth. Attractive dj. design, dj. vg. with some slight yellowing.Some partial yellowing to front free endpaper, else a bright, clean attractive copy. LM SML View more info

Teiksma Par Kursas Dizmezu Vesturisks Romans

By: Henins, Arturs

Price: $12.00

Publisher: Riga, Annele: 2006

Seller ID: 000147

Condition: As New


232pp. As new. " G.Krollis apsveikuma runa uzsvera brinisko senatnigo valodu, kada aprakstiti dramatiskie notikumi Skrundas puse. Turklat tie vestiti konteksta ar Kursas un visas valsts likteni. Vins pat esot meginajis ta sarunaties ar mazmeitu, bet jaunajai paaudzei vel parak maz sapratnes par to, tadel sadam romanam ir loti liela nozime sabiedribas izglitosana." View more info

Image for Gavildienas Bikeris

Gavildienas Bikeris

By: Henins, Arturs

Price: $12.00

Publisher: Riga, Mans Ipasums: 2002

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 002544

Condition: Very Good +


160pp. A very good, clean, tight copy. " ---roman par censona dzivi no cetridesmitajiem lidz devindesmitajiem gadiem. Muzs sakoncentrets sesos mirklos - sesas dzimsanas dienas. Arturs Henins aicina lidzpardzivojumos but kopa ar virieti, kuru svaida laikmets, bet kurs turas, lai stabilizetu sevi, savejos un lidzcilvekus, par kuriem ir atbildigs. lai ne tikai izdzivotu, bet dzivotu. No bernibas lidz vecuma vargulibam mainijusies paradibu uztvere un vertejums. Briziem skie... View more info

Image for Es, Smilsu Kalnu Jatnieks    Romans Par Paaudzi, Kas Smilsu Kalnu Ieloka 19.un 20 Gs. Mija Cela Un Radija Latvisko Rigu

Es, Smilsu Kalnu Jatnieks Romans Par Paaudzi, Kas Smilsu Kalnu Ieloka 19.un 20 Gs. Mija Cela Un Radija Latvisko Rigu

By: Henins, Arturs

Price: $16.00

Publisher: Riga, Daugava: 2002

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 002573

Condition: Very Good +


399. pp. A very good, clean, tight copy. SIGNED "---- aptver Rigas vesture interesantu, lidz sim literatura neatspogulotu Rigas priekspilsetu un centra apbuvesanas periodu no 1885. lidz 1903. gadam, kad sevi piesaka latviesu kapitals, latviesu arhitekti un latviesu buvuznemeji." ( izdevejs) "--- vestijums par paaudzi, kas iesaknojas pagajusa gadimtu mija, no berniem kluva par jaunekliem, viriem un pilsetas saimniekiem." (Autors) View more info

Narciss Un Zeltamute

By: Hesse, Hermann [Hermanis Hese]

Price: $12.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1951

Seller ID: 001116

Condition: Very Good +


263pp. Very good, clean, tight copy with very good + dj. Parnasa pasaules rakstnieku serijas gramata. No vacu valodas tulkojis Dzintars Sodums. "Latviesu prozas attistibai nozimigi Dz. Soduma tulkojumi: H. Heses "Narciss un Zeltamute" (1951), Dz. Steinbeka "Par pelem un cilvekiem" (kopa ar R. Ridzinieku, 1954) un it ipasi Dz. Dzoisa "Uliss" (1960)."(literature.lv) View more info

Image for Runca Mura dzives uzskati lidz ar kapelmeistara Johana Kreislera biografijas fragmentiem uz nejausam makulaturas lapam

Runca Mura dzives uzskati lidz ar kapelmeistara Johana Kreislera biografijas fragmentiem uz nejausam makulaturas lapam

By: Hofmanis, E.T.A.

Price: $14.00

Publisher: Riga, Zelta Abele: 1942

Seller ID: 002009

Condition: Good+


378pp. Originaly issued as soft cover, this is a bound copy with the publisher's logo. Illustrations by O. Noritis, Translated by V. Strelerte. Spine showing faint wear to top, one illustrated plate detatched but complete and flush within its location, else a very good, clean, tight, unmarked copy. " Romans ta "muriskaja" dala ir "audzinasanas romans", kura pamata - runca Mura personibas veidosanas, vina "gara" autobiografija no dzimsanas... View more info

Image for Pie Teiksmota Ezera    Romans

Pie Teiksmota Ezera Romans

By: Ievins, Karlis

Price: $12.00

Publisher: Riga, Daugava: 1995

Seller ID: 002256

Condition: Almost As New


312pp "--spilgti atteloti ari dazadi ipatni un pratvederi. Interesantas ainas atklajas Pirma pasaules kara gadi Kurzeme ----- apvienojas"senas teiksmas un dzives guribas" -- Romana otra dala savukart valdzina ar milas intrigas sarezgijumu." (V. Vecgravis) View more info

Dzives Svinesana

By: Ikstena, Nora

Price: $11.00

Publisher: Riga, Atena: 1998

Seller ID: 000473

Condition: Very Good +


127pp. Dj shows some minor rubbing, edgewear, else in almost as new condition. "Ka gan iespejams uzrakstit veselu romanu par berem, turklat ta, lai lasamgabals nebutu karteja gauduliga zingesana vai pseidointelektuala apnaves pratniecisko formulu atgremosana? Izradas, ir iespejams....tas ir viens no iespaidigakajiem romaniem par navi visa latviesu literaturas vesture " (G. Berelis) View more info

Maldigas Romances

By: Ikstena, Nora

Price: $12.00

Publisher: Riga, Jana Seta: 1997

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 001101

Condition: Very Good


107pp. Some very slight, light creasing to cover, else a clean, bright tight copy. SIGNED by the author "Talivaldim Keninam Ar prieku Nora Ikstena 20.10.97 Riga. "Vina ir visvairak tulkota musdienu latviesu autore. Nozimigu rakstnieces dailrades dalu veido stasti. Tajos atrodams gan ikdieniskais un sadziviskais, gan noslepumainais un teiksmainais. Butiski, ka varonu ricibu un liktenus aizvien nosaka milestiba vai tas neesamiba."(Zvaigzne) "Tad es sapratu... View more info

Dzives Stasti

By: Ikstena, Nora

Price: $12.00

Publisher: Riga, Atena: 2004

Seller ID: 001269

Condition: Almost As New


114pp. "Apgads "Atena" laidis klaja Noras Ikstenas jaunako stastu krajumu "Dzives stasti". Jauna gramata parsteidz ar autores speju katru savu nakamo darbu radit arvien dzilaku un teksta telainiba sasniegt pat skietami neiespejama, neaprakstama robezas." (Delfi) "Ar jutekliski apaliem boksa cimdiem rokas Nora metas arena uz nakamo raundu ar smago dzivi. Dzive vienmer uzvar, bet Nora allaz piecelas no paklaja un stasta no jauna. Un ta joproja... View more info

Image for Jaunavas Maciba

Jaunavas Maciba

By: Ikstena, Nora

Price: $12.00

Publisher: Riga, Atena: 2001

Seller ID: 003772

Condition: Almost As New


141pp. An almost as new copy. " Tris vienas dzimtas sieviesu likteni" ( Irma) "Ikstenai ir ko teikt. ----- Isteniba gramata ir smaga un chaotiska. Tai gruti izsekot. Tur fragmentari paradas mums pazistamie notikumi: Ulmana laiki, kars, aizaugusi ierakumi, kara dangati celi, vacu laiks, aizliegumi, izsutijumi, darba nometnes, kolhozi, ediena trukums un krievu valodas piesarnojumi. ---Neskaidram asociacijam bagatais vardu un telu chaoss nereti apslape interesi, mulsi... View more info

Mums Nav Svetvakaru

By: Irbe, Andrejs

Price: $12.00

Publisher: Chicago, Alfreda Kalnaja Apgads: 1962

Seller ID: 000463

Condition: Very Good +


235pp. Neat presentation inscription on ffe. Dj. worn, but in mylar cover, else a very good copy. "Irbes. proza (kraj. "Mums nav svetvakaru", 1962, "Marisandra kaza", 1966, ) pieder pie latviesu avangarda sakotnejam izpausmem, kura blakus liriski asociativam vestijumam ir laika daudzslanaina un sireala apjausma, musdienu saskelta un vientula, no dabas atsvesinata cilveka telojums." [V. Vecgravis] View more info