Category: Proza (Prose)

Sort

showing 141-160 of 462

Klavnieki Vestijums Par Otro Delu Un Vina Abiem Braliem, Ari Par Tevu, Kas Sirmos Gados Megina Apjegt Gimene Notikuso.

By: Grods, Arvis

Price: $12.00

Publisher: Tukums, Atauga: 1998

Seller ID: 000775


198pp. "Pec daudziem gadiem Janis Klavnieks nejausi atrod videja dela Antra dienasgramatu, lasa to, atceras, analize, gremdejas pardomas par so skarbo laiku, dod savu novertejumu gan par Antri, kurs karojis SS-legiona rindas, gan par vecako delu Andreju, stradnieku gvardu, kurs cinijies pret fasistiem. Laikmetu griezos tiek parbauditi cilveku raksturi." (Atauga) Autors sanemis Triju Zvaigzu ordena zelta goda zimi 1997g. par saviem nopelniem. View more info

Image for Sidrabkazas  Stasti

Sidrabkazas Stasti

By: Gubina Indra

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1980

Seller ID: 000483


205pp. "Gubina mekle jaunu, valoda skopaku, bet reize simboliem bagataku izteiksmi, kas paplasinatu vai aizstatu vinas darbos ierasto, liriski skanoto psichologisko realismu. (krajuma Sidrabkazas) Gubina ari attelo cilveku vientulibu, kas ir it ka jau liktena lemta un neizbegama.(M. Lasmanis) View more info

Image for Ar Diviem Punktiem Teikums Nebeidzas  Stasti

Ar Diviem Punktiem Teikums Nebeidzas Stasti

By: Gubina Indra

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1974

Seller ID: 000884


208pp. A very good, clean, tight copy. "vairakkart ---nacies uzsvert rakstnieces speju dzili un parliecinosi attelot cilveka dveseles dzivi. Ta tas ir ari Gubinas --- krajuma "Ar diviem punktiem teikums nebeidzas". Rakstnieces talants vispilnigak paradas attelojot sievietes pardzivojumus --- parliecina, sugeste, savilno un aizrauj. Ir grupa maigi sieviskigu, upurspejigu un pasaizliedzigu preceto sievu --- ari straujas, nemierigi nervozas, iekseji degosas ---p... View more info

Image for Uz Akmena Stavedams

Uz Akmena Stavedams

By: Gubina Indra

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1986

Seller ID: 000894


292pp. Very good, clean, bright, tight copy. No vienas puses romans -- jauna svesatnes latviesa Gata Brenca, Kanadas tautiesu Valdas un Martina padsmitnieciskas atvases, rakstura attistibas dokumentejums cauri jaunibas gadu duksnajiem un pari atvariem, kas katram jau tik labi zinami no pasu dzives. No otras puses gramatas centra pretstatits lielais nacionalais pardzivojums ar svesatnes latviesu Dziesmu svetkiem Gotlande 1979. gada, kur piedalas ari Brencu gimene un d... View more info

Image for Sarta Svitra Debesis

Sarta Svitra Debesis

By: Gubina Indra

Price: $16.00

Publisher: Ithaca, Mezabele: 2003

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 001361


223pp. A very good, clean, tight, bright copy. SIGNED Romans Sarta svitra debesis turpina Gubinas iepriekseja romana, Pienakums nav milestiba, darbibas izkartojumu, Trimdas sakuma karstas debates par trimdinieka attiecibam ar mitnes zemi, tas laudim un kulturu it ka atjaunojas, bet vienlaikus ir savadak niansetas. Asimilacijas draudi, kad katra mazaka attalinasanas no latviskuma bija jauzskata ka nodeviba, ir pieklususi, protams, ne jau pazudusi. View more info

Image for Pienakums Nav Milestiba

Pienakums Nav Milestiba

By: Gubina Indra

Price: $14.00

Publisher: Ithaca, Mezabele: 2001

Seller ID: 001444


165pp. Aa almost as new copy. "Vecuma dienu milestibas solijumi tik biezi ir mani, bet saulrieta tuvums ir patiess un uzmacigs. Vita romana beigas atrod savu mati mirusu, un tas nav Liebestod sekas. Milestiba nav pienakums, bet pienakums var tuvoties milestibai zinamas situacijas. Francu klasicisma ir vietam lidzigas izpausmes, bet, protams, nevajadzetu sis lidzibas uzsvert. Gubina tapat ka francu klasiki uzmanibu velta cilveka intimai dzivei, dara to delikati un n... View more info

Image for Ziema Nak Pretim

Ziema Nak Pretim

By: Gubina Indra

Price: $13.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1973

Seller ID: 000893


189pp. In almost as new condition. "Raksts Puteklos" turpinajums. "Gubinas temats ir - vientuliba.--Eliza - beg ne tikai no vira, bet, ka skiet, no sabiedribas vispar. Rita pasivi beg un vairas no vientulibas, mekle gan viru, gan sabiedribu. Bet abu celi krustojas vieta, kur valda turpat vai pilnigs psichisks lidzsvars abu starpa.--Gubina so izgaismojumu veikusi apskauzami tiri, ne reizi neiekritot sentimentala "pazelosana" (G. Irbe) View more info

Image for Ar Ezeli Uz Akropoli  Celojumu Stasti

Ar Ezeli Uz Akropoli Celojumu Stasti

By: Gubina Indra

Price: $12.00

Publisher: Newton, LaRAS Gramatu Klubs: 1993

Seller ID: 001132


"---liek nojaust, ka stastijums turesies ciesa kontakta ar zemes lietam un nenoklidis parlaicigas jomas, ja ari Griekijas mitiska senatne un dievigi zila debess uz to pusi vilinatu. Ta ari izradas. Indra Gubina paliek uzticiga vienkarsibai un realistiskam aprakstam, kas necensas lieki izskaistinat grieku salas un Atenas pavaditas dienas un naktis." ( M.Lasmanis]150 pp. A very good, clean, tight copy. View more info

Image for Velreiz Turp Un Atpakal

Velreiz Turp Un Atpakal

By: Gubina Indra

Price: $14.00

Publisher: Ithaca, Mezabele: 2008

Seller ID: 002219


226pp. As New. " Ievada rakstniece un redaktore Ingrida Viksna norada uz uzrakstito atminu svarigumu, jo uzrakstitais nepazudis. Kaut ari tikai dzives drumstalas, ka Ingrida Viksna raksta, talantiga rakstnieka uzrakstitas, tas tiek padaritas redzamas un baudamas lasitajiem. Tada ir ari Indras Gubinas stastijumu gramatu. ----Cauri visiem siem stastijumiem spid nostalgija par pagajuso laiku, seniem draugiem, piedzivojumiem, daudzu gadu garuma taupitam pieminas lietam, no ... View more info

Image for Ritdiena Neskaitas Stasti Un Telojumi

Ritdiena Neskaitas Stasti Un Telojumi

By: Gubina, Indra

Price: $13.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1967

Seller ID: 000895


220pp. Clean, bright, tight copy. "Gubina ir tagad devusi labako, interesantako, noskanotako starp savam novelu, stastu un telojumu gramatam. Visuma turoties pie pshihologiska realisma--- kas palaikam skar samezglojumus gimenes dzive." (A. Eglitis) View more info

Image for Raksts Puteklos

Raksts Puteklos

By: Gubina, Indra

Price: $13.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1970

Seller ID: 001297


208pp. Dj. shows a little wear to extremities, else a very good, clean, tight copy. Romans skar un risina loti aktualas musu laikmeta problemas, ari sodienas specifisko latviesu situaciju arzemju gaitas -- Visvairak satricina episods ar Helgi - kas ir baigi tragisks un laikmetigs --Tapat smeldz tas, ka ari Elizes stipras un bagatas dveseles cina par savas eksistences nozimigumu un jegu galu gala izradas zaudeta." (N. Valtere) View more info

Degosi Debesu Akmentini

By: Gulbis, Harijs

Price: $12.00

Publisher: Riga, Preses Nams: 1998

Seller ID: 000834


331pp. Very good clean, bright copy. "-- tipisks vesturisks komikss, kura autors ar Kestera biografijas starpniecibu tiecies raksturot vina caurdzivotos laikmetus, lidz ar to paradot, kas viss bijis japiedzivo latviesu tautai. Kopuma atgadina itin veiksmigi sameistarotu scenariju TV serialam: ir bedu pilns dzives gajums, ir kaislibas, ir greki, ir lietosanai erti Ā«simboliĀ», ir laikrakstu realijas - viss, kas vien nepieciesams sadiem lasamgabaliem." (G. Berel... View more info

Dona Kamilo Jautrie Piedzivojumi Romans

By: Gvareski, Dzovanino

Price: $12.00

Publisher: O. Dika Apgads: 1957

Seller ID: 000575


230pp. Some small, fine closed tears to dj, else a very good, clean, tight copy. Ar autora atlauju tulkojis Valdemars Karklins "Sis romans ir satira ar lieliskiem raksturiem, un dzivu, spraigu telojumu..." View more info

Image for Karoliniesi

Karoliniesi

By: Heidenstams, Verners Von

Price: $14.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1955

Seller ID: 002930


371pp. A very good, clean, bright, tight copy. Dj. shows some mild wear to extremities, enclosed in attractive mylar protector. "Spraigos telojumos musu acu prieksa aiznirb Karla XII dzive un karagajieni - pusaudza trakuligie jajieni Stokholmas ielas, magiskais speks kas no pirmajam kaujam piesasta vinam karavirus, tos raujot lidz ne tikai uzvaras, bet ari varonu nave; raiba karapulka dzive ar pakal klistoso kara sievu un marodieru baru, aplenkta Riga. Poltava, kur sadur... View more info

Image for Vecais Virs Un Jura

Vecais Virs Un Jura

By: Hemingvejs, Ernests

Price: $20.00

Publisher: London, Latvju Biedribas Lielbritanija Apgads: 1953

Edition: Ist. Latvian Edition

Seller ID: Riga 16q


93pp. Translated by Janis Andrups with the author's permission. Limited edition,scarce. 1250 copies. Very good, clean, tight copy, green cloth. Attractive dj. design, dj. vg. with some slight yellowing.Some partial yellowing to front free endpaper, else a bright, clean attractive copy. LM SML View more info

Teiksma Par Kursas Dizmezu Vesturisks Romans

By: Henins, Arturs

Price: $12.00

Publisher: Riga, Annele: 2006

Seller ID: 000147


232pp. As new. " G.Krollis apsveikuma runa uzsvera brinisko senatnigo valodu, kada aprakstiti dramatiskie notikumi Skrundas puse. Turklat tie vestiti konteksta ar Kursas un visas valsts likteni. Vins pat esot meginajis ta sarunaties ar mazmeitu, bet jaunajai paaudzei vel parak maz sapratnes par to, tadel sadam romanam ir loti liela nozime sabiedribas izglitosana." View more info

Image for Gavildienas Bikeris

Gavildienas Bikeris

By: Henins, Arturs

Price: $12.00

Publisher: Riga, Mans Ipasums: 2002

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 002544


160pp. A very good, clean, tight copy. " ---roman par censona dzivi no cetridesmitajiem lidz devindesmitajiem gadiem. Muzs sakoncentrets sesos mirklos - sesas dzimsanas dienas. Arturs Henins aicina lidzpardzivojumos but kopa ar virieti, kuru svaida laikmets, bet kurs turas, lai stabilizetu sevi, savejos un lidzcilvekus, par kuriem ir atbildigs. lai ne tikai izdzivotu, bet dzivotu. No bernibas lidz vecuma vargulibam mainijusies paradibu uztvere un vertejums. Briziem skie... View more info

Image for Es, Smilsu Kalnu Jatnieks    Romans Par Paaudzi, Kas Smilsu Kalnu Ieloka 19.un 20 Gs. Mija Cela Un Radija Latvisko Rigu

Es, Smilsu Kalnu Jatnieks Romans Par Paaudzi, Kas Smilsu Kalnu Ieloka 19.un 20 Gs. Mija Cela Un Radija Latvisko Rigu

By: Henins, Arturs

Price: $16.00

Publisher: Riga, Daugava: 2002

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 002573


399. pp. A very good, clean, tight copy. SIGNED "---- aptver Rigas vesture interesantu, lidz sim literatura neatspogulotu Rigas priekspilsetu un centra apbuvesanas periodu no 1885. lidz 1903. gadam, kad sevi piesaka latviesu kapitals, latviesu arhitekti un latviesu buvuznemeji." ( izdevejs) "--- vestijums par paaudzi, kas iesaknojas pagajusa gadimtu mija, no berniem kluva par jaunekliem, viriem un pilsetas saimniekiem." (Autors) View more info

Narciss Un Zeltamute

By: Hesse, Hermann [Hermanis Hese]

Price: $12.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1951

Seller ID: 001116


263pp. Very good, clean, tight copy with very good + dj. Parnasa pasaules rakstnieku serijas gramata. No vacu valodas tulkojis Dzintars Sodums. "Latviesu prozas attistibai nozimigi Dz. Soduma tulkojumi: H. Heses "Narciss un Zeltamute" (1951), Dz. Steinbeka "Par pelem un cilvekiem" (kopa ar R. Ridzinieku, 1954) un it ipasi Dz. Dzoisa "Uliss" (1960)."(literature.lv) View more info

Image for Runca Mura dzives uzskati lidz ar kapelmeistara Johana Kreislera biografijas fragmentiem uz nejausam makulaturas lapam

Runca Mura dzives uzskati lidz ar kapelmeistara Johana Kreislera biografijas fragmentiem uz nejausam makulaturas lapam

By: Hofmanis, E.T.A.

Price: $14.00

Publisher: Riga, Zelta Abele: 1942

Seller ID: 002009


378pp. Originaly issued as soft cover, this is a bound copy with the publisher's logo. Illustrations by O. Noritis, Translated by V. Strelerte. Spine showing faint wear to top, one illustrated plate detatched but complete and flush within its location, else a very good, clean, tight, unmarked copy. " Romans ta "muriskaja" dala ir "audzinasanas romans", kura pamata - runca Mura personibas veidosanas, vina "gara" autobiografija no dzimsanas... View more info