Category: Proza (Prose)

Sort

showing 121-140 of 462

Image for Peterbaznica Deg  Dokumentals Romans

Peterbaznica Deg Dokumentals Romans

By: Freinats, Atis

Price: $15.00

Publisher: Jurmala, Fonds AKA Jurmala: 2006

Seller ID: 001978


Peterbaznica deg : dokumenta-s romans. Atis Freinats ; autora rokrakstu atsifrejis, redigejis un komentejis rakstnieks Andris Kolbergs. "Lasiju divus menesus, lidz izlasiju lidz galam un atskartu, ka liktenis man piespelejis unikalu iespeju - izdot tiru, neizskaistinatu, politiski neizvarotu Rigas vecpilsetas vestures gabalu no Sarkanarmijas atkapsanas briza Otra pasaules kara sakuma lidz bridim, kad ta atgriezas 1944,gada rudeni."(A. Kolbergs) View more info

Dzivibas Zalais Koks

By: Gailite, Angelika

Price: $12.00

Publisher: Stockholm, Daugavas: 1966

Edition: Second Edition

Seller ID: 000682


111pp. Original Clear plastic dj. Romans sarakstits divas dalas ... pirma, vestulu un dienasgramatu forma. Latviesu makslinieces, sievietes gariga pasapliecinasana un personiga uzvara pari valdosiem uzskatiem. View more info

Image for Tilti I Latviesu Mitnes Zemju Prozas Antologija

Tilti I Latviesu Mitnes Zemju Prozas Antologija

By: Gailitis, Margita ( Compiled by)

Price: $15.00

Publisher: Riga, Mansards: 2009

Seller ID: 003123


641pp. As new. Sejumu ievada Vairas Vikes-Freibergas prieksvardi, kam seko Viestura Vecgravja saturigais parskats par latviesu mitnes zemju prozu. Antologija parstaveti 39 autori alfabetiska kartiba no Ernesta Aistara lidz Teodoram Zeltinam. Viesturs Vecgravis parskatu iesak ar Olafa Stumbra vardiem: no visam debesu pusem man atsauktos latviesu mele. Un tik tiesam antologija citetie autori ir dzivojusi gandriz visos kontinentos un dazadas, no "Dievzemites" skatoties, ek... View more info

Brivibas Dziesma (Isade Maa)

By: Gailits, Augusts (August Gailit)

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1978

Seller ID: 000748


339pp. No igaunu valodas tulkojusi Elina Zalite. Iecienita Valga dzimusa Igaunu autora romans par Igaunijas brivibas cinam 1918-20. View more info

Image for Vestijums Par Libiesu Kuningu Kaupo  Vesturisks Romans

Vestijums Par Libiesu Kuningu Kaupo Vesturisks Romans

By: Geikins, Arijs

Price: $13.00

Publisher: Riga, Annele: 2005

Seller ID: 003394


258pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Vesturisks romans dod iespeju no jauna uzdot jautajumus un meklet atbildes par tautiska un visparcilveciska attiecibam un par to, kadu redzam kristietibas vietu Latvijas vesture. Gramata maca milet, ticet un but iecietigakiem. Maca, ka nevar pazit, kas ir milestiba, tikai intelektuali, ar pratu; ka nevar pazit, kas ir religija, ja neiemacas ticet un palauties. Romans nav tikai par pagatni. Tas ir par pagatni un tagadni, tad... View more info

Image for Divi Portreti     Isa Proza

Divi Portreti Isa Proza

By: Germanis U[ldis]

Price: $15.00

Publisher: Stockholm, Atvase: 1985

Seller ID: 001045


94pp. Very good, clean, bright, tight copy. " Gramata sakopta isproza, kas ar pseidonimu Ulafs Jansons laika gaita iespiesta dazados periodiskos izdevumos. -- Sai isprozai ir viens kopejs saucejs - tur registretas, kaut epizodiski, latviesu trimdnieku izjutas un noskanas vina saskare ar vina patveruma zemi (sai gadijuma Zviedriju) Seit ievietota "Latviesu sala" parstav ironisko prozu un piesaka Dr. Ulafa Jansona ienaksanu musu rakstu druva," (Autors) View more info

Image for Pakapies Torni Vesturisks Romans - Pirma Dala  + Otra Dala

Pakapies Torni Vesturisks Romans - Pirma Dala + Otra Dala

By: Germanis U[ldis]

Price: $24.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1987

Seller ID: 003545


400pp. + 164pp Parts 1 & 2 Clean, bright, tight copies. Illustrated, mixed media impressions."Pakapies torni, drosirdigais karavir, un pazino, ka norisinas cina!" Germanis, ka karazinotajs "Kurzemes cietoksni nodomajis ka pirma gramata, ja paliks dzivs bus "Pakapies Torni" Daudz gramatu velak, ta paradijas ka "vesturisks romans par legionaru gaitam." View more info

Mans Milais Ausa

By: Gorsvans, Janis

Price: $11.00

Publisher: Newton Ma., LaRAS Gramatu Klubs: 1988

Seller ID: 000662


196pp. "Ieva un Gatins, "pa dzivi mulladamies", aulojoties un niekojoties, atstaj savu milestibu neizmiletu. Gatina dzive ienak citas sievietes, un Ieva uz bridi pazud no vina dzives. Gatins raksta vestules, kas nenosutitas krajas kaudze. Bet tada ir vinu milestiba: vinu kazu mielasts ir bez kazam, un kazu nakti Gatins gul viens uz gridas. Un tomer viniem pieder mazs sturitis paradizes" (J. Silenieks) View more info

Tikai Meitene

By: Grebzde, Irma

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1969

Seller ID: 000433


"...pusaudzes nonaksana svesa zeme [Kanada pec kara] un centieni atrast sevi starp visiem svesajiem laudim, ka ari savas pirmas algas nopelnisana, pirma milestiba un ar to saistita pirma greizsirdiba." View more info

Zosukalna Meitenes

By: Grebzde, Irma

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1958

Seller ID: 000855


251 A very good, clean, sound copy, with some mild wear to dj. extremities. "---sadzives romans --divas padsmitgadigas meitenes --latviesu meitenei 15, kanadietei 16. --realistisks romans -- Visvairak taja rakstniece pieversusies personu telojumam tiri visparcilveciska plaksne. Talab, sis personas visai jutami atskirtas, abstrahetas no geografiska fona un nacionala sentimenta." (J. Rudzitis) View more info

Sveicinata Mana Dzimtene

By: Grebzde, Irma

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1960

Seller ID: 000885


301pp. Dj shows some slight wear but enclosed in attractive mylar protector, else a very good clean sound copy. Ar Galinieces ilustracijam, "--loti sprigana, it ka impresionistiski stilizeta valoda un tiesam dzivais telojums ar vieglu humoru atceroties dzimtenes cilvekus, Zemgale, Riga, Ziemelvidzeme, Latgale, ka ari veidojot atminu ainas par pasas piedzivojumiem un notikumiem apkarneja sabiedriba. Ta ir realistiski litarizeta dzimtene, kas rakstnieces skatijuma... View more info

Meitene Un Puke

By: Grebzde, Irma

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1971

Seller ID: 000890


288pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Grebzde raksta par komunu Kanadas meza, kura salasas vesela rinda narkozu ietekme paklidusu jauneklu un tiek briniskiga veida izarsteti. Un ka sis brinums tiek paveikts? Parversot Kanadas meza sturi musu sencu saimnieciba ar tautas terpiem, sagsam, pirti, pasceptu maizi un pastaisitu sieru un, saprotams, ari ar demokratiskam cilts kopsanaksmem. Saja dzive visas grutibas un visas musu sarezgitas problemas izkust ka ve... View more info

Te Nu Es Esmu

By: Grebzde, Irma

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1964

Seller ID: 000896


223pp. Dj. shows some slight edgewear, else a very good, clean, tight copy. " gramata ir par latviesu trimdnieku piedzivojumiem pec Vacijas nometnu atstasanas un ierasanas Kanada, par obligato darba liguma gadu un tam sekojoso patstavigas dzives uzsaksanu, par cinu pec "sava kaktina, sava sturisa zemes" -- Grebzde telojusi pazemojumus un grutumus , kadus nacies piedzivot daudziem Latviesiem, gan Kanada, gan citas talakas emigracijas zemes --" ( J. R... View more info

"Sejejs Izgaja set" Romans

By: Grebzde, Irma

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1976

Seller ID: 000850


172pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Sejejs izgaja set" ir turpinajums romanam "Masas", kur aprakstitas divu masu, Daumas un Ildzes, dzives trimda. Sejejs stasta par nelaikes Daumas dela, Ildzes padela, Saimona atsacisanos no makslinieka dzives un pieversanos kristietibai. Darbs sastav no Saimona vestulem Ildzei, kuras jaunais evangelists apliecina savu ticibu ar parliecibu, kam butu japielip lasitajam." ( J. Silenieks) Bez saubam sis ir ... View more info

Zemes Atjaunotaji Saisinata 1. Dala Telvijas [komiks] Ar A Grina Darbu Un Dazu Agrako Izdevumu Ilustraciju Reprodukcijam

By: Grins, Aleksandrs

Price: $12.00

Publisher: 1972, Atvase:

Seller ID: 000149


95pp. Very good condition. In Latvian. Comic book adaptation of Grin's novel, with a well illustrated introductory summary of the author's life and work with striking, attractive examples by different illustrators (Plepis, Strunke, Krauze) etc. from his original publications. View more info

Septini Un Viens

By: Grins, Aleksandrs

Price: $10.00

Publisher: Copenhagen, Imanta: 1953

Seller ID: 000612


67pp. Illustrated. Black cloth. Very good, clean, tight, bright copy. Sigurda Kalnina grebumi. Mirstosa kareivja, dekaina, raibas dzives atminas talu aizjuras svesuma. Speciga, dzejiska pacilata proza. View more info

Image for Varonu Gramata

Varonu Gramata

By: Grins, Aleksandrs

Price: $12.00

Publisher: Gauja:

Seller ID: 002041


125pp. Illustrations Reprint of the 1935 "Varaviksna" edition. " Stajoties pie sis gramatas sastadisanas, redakcija nolema piegriezt galveno veribu Latvijas valsts neatkaribas cinu laikam un si laika varoniem, un bez tam, atzimet tos senas patstavibas laikmeta karotajus, par kuriem uzglabajusas kadas zinas plasakam lasitaju aprindam maz pazistamas chronikas" (izdevejs "---Ta bija gramata, kas vestija par Latvijas varoniem un idealiem, pec kuriem tiecas tauta. So gramat... View more info

Image for Nameja Gredzens  Romans

Nameja Gredzens Romans

By: Grins, Aleksandrs

Price: $12.00

Publisher: Lincoln, Vaidava: 1961

Seller ID: 003931


292pp. Gift dedication on half title. Pages uniformly aged else a very good, clean, tight, unmarked copy. "Romana varonus iedvesmo latviešu cilšu 13. gs. cinas pret vacu feodalu agresiju, ko simbolize zemgaliešu vadona Nameja gredzens. Vini uzskata sevi par Zemgales valdnieka Nameja pecteciem, jo ari cinas par savu tiesibu atjaunošanu. Romantiskas fantazijas caurvitaja romana rakstnieks attiecigo laikmetu izmantojis par fonu, lai atainotu tautas vesturisko atminu ... View more info

Image for Dadzivoju Rezone Zviedrijas Stasti

Dadzivoju Rezone Zviedrijas Stasti

By: Grins, Janis

Price: $12.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma Janis Abucs: 1951

Seller ID: 001996


176pp. Spoine showing some light yellowing, else a very good, clean, tight copy. "Jana Grina stasti "---paslepta vai tiesa veida katra Grina stasta par esencialo elementu izvirezas kada aktuala trimdas dzives problema---- --- jaunas paudzes asimilacija,, dikdieniga spriedelesana,, romantiskas avanturas, niksana atminas un karatavu humora ---" (J. Rudzitis) xxx View more info

Image for Tris Legendas

Tris Legendas

By: Grins, Janis

Price: $12.00

Publisher: Copenhagen, Imanta: 1960

Seller ID: 002695


89pp. 500 copies. A very good, clean, tight, bright copy. Translucent glasine dj. shows some ageing. Saturs: Etjena Larosa dzives stasts. Divi markizi un blusas. Girta Aizupa celojums uz Gvineju. " Si gramata ar trim lrgendam par cilvekiem un notikumiem, aiz kuriemblazmo gan autora dzimtenes, gan Rietumeiropas vestures slaveno reize ari asinaino gadsimtu sudrabaini sartie kavi, Ir Imantas apgada sveiciens rakstniekam Janim Grinam vina 70. dzimumdiena. View more info