Category: Proza (Prose)

Sort

showing 101-120 of 458

Image for Ciemins No Dzimtenes Stasti

Ciemins No Dzimtenes Stasti

By: Eglitis, Anslavs

Price: $14.00

Publisher: Toronto, Amber Printers and Publishers: 1992

Seller ID: 003819


224pp. A very good, clean, bright, tight copy. Neat ownership on t.p. Illustrets ar zimejumiem. Autora pedeja gramata. Vairaki stasti ar ziemassvetku temu - citi par dzivi Amerika - dazi par senam dienam Latvija, ari par satiksanos ar izglitotu jaunibas draugu no Latvijas. Autora viegla humora pilna ironija vijas caur stastiem. View more info

Image for Sveiciens Ofijai Ozo   Amerikas Dzives Telojumi

Sveiciens Ofijai Ozo Amerikas Dzives Telojumi

By: Eglitis, Anslavs

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1958

Seller ID: 003841


239pp. Dj shows some slight wear, enclosed in an attractive clear mylar cover. Else a very good, clean, bright, tight copy. Autora ilustracijas un vaka zimejums."Ka vienmer Eglisa rakstos, atkal valdzina smalka literara auduma kopa ar realitati iestradata fantastika----" " un tad vel gramata ir seviski izcelama ideologiskaja plaksne, jo tani rakstnieks kada vieta (Dziesmu svetkos) vardos apliecina savu nacionala gara substanci." ( A. Gaters ) Saturs: Sveiciens ... View more info

Image for Maestro Stasti

Maestro Stasti

By: Eglitis, Anslavs

Price: $16.00

Publisher: Riga, Valtera Un Rapas A/S Apgads: 1936

Edition: First Edition

Seller ID: 003861


301pp Fair + to Good condition. Spine has small repairs and spotting Rear cover slight spotting. Book is unmarked and still sound . Attractive cover illustration. Scarce. "1936.gada - iznaca vina [pirmais] stastu krajums "Maestro". Stasti ieprieks tika publiceti vairakos Latvijas laikrakstos turpinajumos, tacu gramatina vislabakie bija nodrukati vienkopus. Sabiedriba nu A.Egliti iepazina ari ka prozaiki, lielisku stastu meistaru."[M Krauze] View more info

Image for Jauna Gaita    Rakstu Krajums Kulturai Un Brivai Domai Volumes 1 - 277 Including Index Volumes

Jauna Gaita Rakstu Krajums Kulturai Un Brivai Domai Volumes 1 - 277 Including Index Volumes

By: Ekmanis, Rolfs; Nolendorfs, Valters; Zandbergs, Laimonis et al

Price: $395.00

Publisher: Vaidava Alja Celinieks: 1955

Seller ID: 003070


277 issues Fall 1955 - Summer 2014 plus all indexes 1-100; 101-150; 151-175; 176-200; 201-230. Also, the included Issue 100 is a limited edition issue with an original tipped in, but now loose Gvido Augusts print , no 8/50 "Auseklits II" All issues very good+ to almost as new. "Gadu gaita zurnals "Jauna Gaita" ir gadajis, lai lasitajs gan arpus Latvijas, gan Latvija iepazitu trimdas latviesu rakstnieku un dzejnieku darbus. "Jauna Gaita" aizvien ir rosinajusi ari do... View more info

Image for Sava Zeme

Sava Zeme

By: Ernests Aistars

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1978

Seller ID: 003365


308pp. A very good, clean, tight copy enclosed in a clear mylar cover. Neat ownership sig on front free endpaper. "Ernestam Aistaram ir gaiss skats uz dzivi. Sini darba tas labi saderas ar izveleto tematu - latviesu zemnieka sapni un cinu par savu zemes gabalu un - nakama paaudze - ilgam pec savas zemes plasaka, visu tautu aptverosa nozime. Paaudzu sapni piepildijas, un kaut ari tikai uz neilgu laiku. Ka par to lai stasta bez gaisa pamattona? ---Atskatoties ari aizgajusa... View more info

Latgales Stasti

By: Erss, Adolfs

Price: $11.00

Publisher: Chicago, Alfreds Kalnajs: 1955

Edition: Second Latvian

Seller ID: 000606


173pp. Very good, clean, tight copy. Originally published in 1926. Latviesu valoda. Saturs: Racinska milestibas noslepums; Antonijas atdzivinasanas; Zakristjans un velns; Gar ezeriem; Burnustenis; Svetas Sofijas kurpe; Dzivais zobens; Raibala debesis View more info

Image for Karavira Biblioteka  IV Stasti

Karavira Biblioteka IV Stasti

By: Erss, Adolfs

Price: $10.00

Publisher: Riga, Zelta Abele:

Seller ID: 002719


62pp. A good, sound copy. 1943.gada "Zelta abele"" izdeva ta saukto "karaviru biblioteku", kura maza izmera del bija domata karaviriem fronte. View more info

Image for Legionari

Legionari

By: Esots, Vilis

Price: $14.00

Publisher: Adelaide, Author's Publication: 1952

Seller ID: 004007


279pp. Paper showing some gradual ageing, else a very good, tight, clean copy. Pages partially uncut. Autors kara laika nonacis latviesu kara zinotaju rota, kuras butiskais uzdevums bija aprakstit legionaru cinas un ikdienu fronte. Apraksta legionaru piedzivojumus. View more info

Image for Nostalgia

Nostalgia

By: Ezera, Regina

Price: $10.00

Publisher: Riga, Liesma: 1977

Seller ID: 002698


45pp. A very good, clean, bright, tight copy. Translated from the Latvian by Ruth Spiers. Original title "Pavasara perkons" View more info

Image for Saules Kauja Romans Par Lietuviesu Un Zemgalu Uzvaru Par Vacu Krustnesiem 1236. Gada.

Saules Kauja Romans Par Lietuviesu Un Zemgalu Uzvaru Par Vacu Krustnesiem 1236. Gada.

By: Fimbers, Karlis

Price: $15.00

Publisher: Riga, Apgads Daugava: 2006

Seller ID: 003003


260pp. A very good, bright, clean, tight copy. "1236.gada 22.septembri purvaina vieta netalu no Saules tika sakauti Zobenbralu ordena karapulki. Tie atgriezas no sirojuma pa Lietuvu, uz kurieni bija devusies atriebt lietuviesu iebrukumus vacu feodalu valdijumos. Kauja krita ordena mestrs un ap 50 ordena bralu, ka ari daudzi karakalpi. Pec sis kaujas Zobenbralu ordenis beidza pastavesanu. Lietuviesu un zemgalu uzvara Saules kauja uz laiku aizkaveja vacu feodalu agresij... View more info

Image for Kad Nave Smejas    Tilta Pozicija    Romanu Dilogija Par Latviesu Strelniekiem Pirmaja Pasaules Kara Un Cinas Pret Bermontu.

Kad Nave Smejas Tilta Pozicija Romanu Dilogija Par Latviesu Strelniekiem Pirmaja Pasaules Kara Un Cinas Pret Bermontu.

By: Fimbers, Karlis

Price: $15.00

Publisher: Riga, Daugava: 1999

Seller ID: 003393


397pp. A bvery good, clean, tight, unmarked copy. Ar Birutas Gudrikes "pecvardu"eseju "E.M. Remarka atblazma latviesu literatura" " Karlis Fimbers lorti izveicigi un redzami zime visadas kara laiku parasu ainas gan kara, sadzives, gan milestibas laukos." (Edvarts Virza) " Fimbera kara gramatas der izlasit, jo tajas no tagatnes pari pagatnes valniem varam saredzet dalu no latviesu strelnieku gaitam." ( Vilis Veldre" View more info

Image for Draudzibas Pils

Draudzibas Pils

By: Freimanis, Eduards

Price: $13.00

Publisher: [Edmonton], Autora Izdevums: 1986

Seller ID: 004025


228pp. A Very Good, clean, tight copy. Spine shows some light sunning. "Notikumi nav siki, tie izraisa butiskus spriedumus par morali un politiskiem uzskatiem pat pasaules meroga. Autors apbrinojami veiksmigi ar viena savdabiga rakstura telojumu savilcis kopa gan trimdas latviesu ikdienu, gan vinu uzskatu pretrunas, gan talu arpus trimdinieku loka stavosus visparibas jautajumus. Kad lasot biju nokluvis lîdz 97. lp., atzimeju uz papira sadus vardus: "Sis ir lot... View more info

Image for The Devil's Priest

The Devil's Priest

By: Freimanis, Eduards

Price: $12.00

Publisher: Np, "An Author's Publication": 1988

Seller ID: 003045


280pp. Very Good. Translated from the Latvian by Robert Fearnley. This author has been described as having the makings of a Latvian Dostoyevsky. Our tortured protagonist forsakes Canada for the Soviet Union, only to escape and return to his now reunited parents in Canada again. xxyy View more info

Likteni Stasti Un Noveles

By: Freimanis, Eduards

Price: $12.00

Publisher: Canada, Autora Izdevums: 1989

Seller ID: 000768


297pp. Cover, spine slightly sunned, else a very good, clean, tight copy. Ka daudzkart Eduarda Freimana darbos, ta ari soreiz cilveka ilgam nav lemts piepildities. Jo tas dzilakas, jo smagaki ir liktena sitieni. Ne apsestibas fanatisms un parliecigais sasprindzinajums vien piesauc postu. Tas uzklup biezi pats no sevis, bez jebkada izaicinajuma. Freimana pasaule ir regaina, draudu pilna. " Pilsetas atjaunosana" ir (krajuma) neliela, bet spraiga, speciga novele - ... View more info

Image for Teika Par Kardavu

Teika Par Kardavu

By: Freimanis, Eduards

Price: $13.00

Publisher: Ithaca, Mezabele: 1997

Seller ID: 003860


260pp. A very good, clean, bright, tight unmarked copy. " Ideju par jauno latvisko lit. ka folkl. elementu un modernas dzives atainojuma sintezi F. centies istenot romanos "Pari robezam" (1994), "Dzirnavas" (1996), "Teika par Kardavu" (1997) " ( B. Dombrovska View more info

Image for Peterbaznica Deg  Dokumentals Romans

Peterbaznica Deg Dokumentals Romans

By: Freinats, Atis

Price: $15.00

Publisher: Jurmala, Fonds AKA Jurmala: 2006

Seller ID: 001978


Peterbaznica deg : dokumenta-s romans. Atis Freinats ; autora rokrakstu atsifrejis, redigejis un komentejis rakstnieks Andris Kolbergs. "Lasiju divus menesus, lidz izlasiju lidz galam un atskartu, ka liktenis man piespelejis unikalu iespeju - izdot tiru, neizskaistinatu, politiski neizvarotu Rigas vecpilsetas vestures gabalu no Sarkanarmijas atkapsanas briza Otra pasaules kara sakuma lidz bridim, kad ta atgriezas 1944,gada rudeni."(A. Kolbergs) View more info

Dzivibas Zalais Koks

By: Gailite, Angelika

Price: $12.00

Publisher: Stockholm, Daugavas: 1966

Edition: Second Edition

Seller ID: 000682


111pp. Original Clear plastic dj. Romans sarakstits divas dalas ... pirma, vestulu un dienasgramatu forma. Latviesu makslinieces, sievietes gariga pasapliecinasana un personiga uzvara pari valdosiem uzskatiem. View more info

Image for Tilti I Latviesu Mitnes Zemju Prozas Antologija

Tilti I Latviesu Mitnes Zemju Prozas Antologija

By: Gailitis, Margita ( Compiled by)

Price: $15.00

Publisher: Riga, Mansards: 2009

Seller ID: 003123


641pp. As new. Sejumu ievada Vairas Vikes-Freibergas prieksvardi, kam seko Viestura Vecgravja saturigais parskats par latviesu mitnes zemju prozu. Antologija parstaveti 39 autori alfabetiska kartiba no Ernesta Aistara lidz Teodoram Zeltinam. Viesturs Vecgravis parskatu iesak ar Olafa Stumbra vardiem: no visam debesu pusem man atsauktos latviesu mele. Un tik tiesam antologija citetie autori ir dzivojusi gandriz visos kontinentos un dazadas, no "Dievzemites" skatoties, ek... View more info

Brivibas Dziesma (Isade Maa)

By: Gailits, Augusts (August Gailit)

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1978

Seller ID: 000748


339pp. No igaunu valodas tulkojusi Elina Zalite. Iecienita Valga dzimusa Igaunu autora romans par Igaunijas brivibas cinam 1918-20. View more info

Image for Vestijums Par Libiesu Kuningu Kaupo  Vesturisks Romans

Vestijums Par Libiesu Kuningu Kaupo Vesturisks Romans

By: Geikins, Arijs

Price: $13.00

Publisher: Riga, Annele: 2005

Seller ID: 003394


258pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Vesturisks romans dod iespeju no jauna uzdot jautajumus un meklet atbildes par tautiska un visparcilveciska attiecibam un par to, kadu redzam kristietibas vietu Latvijas vesture. Gramata maca milet, ticet un but iecietigakiem. Maca, ka nevar pazit, kas ir milestiba, tikai intelektuali, ar pratu; ka nevar pazit, kas ir religija, ja neiemacas ticet un palauties. Romans nav tikai par pagatni. Tas ir par pagatni un tagadni, tad... View more info