Category: Proza (Prose)

Sort

Showing 126-150 of 473

Mans Milais Ausa

By: Gorsvans, Janis

Price: $11.00

Publisher: Newton Ma., LaRAS Gramatu Klubs: 1988

Seller ID: 000662

Condition: Very Good +


196pp. "Ieva un Gatins, "pa dzivi mulladamies", aulojoties un niekojoties, atstaj savu milestibu neizmiletu. Gatina dzive ienak citas sievietes, un Ieva uz bridi pazud no vina dzives. Gatins raksta vestules, kas nenosutitas krajas kaudze. Bet tada ir vinu milestiba: vinu kazu mielasts ir bez kazam, un kazu nakti Gatins gul viens uz gridas. Un tomer viniem pieder mazs sturitis paradizes" (J. Silenieks) View more info

Tikai Meitene

By: Grebzde, Irma

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1969

Seller ID: 000433

Condition: Very Good


"...pusaudzes nonaksana svesa zeme [Kanada pec kara] un centieni atrast sevi starp visiem svesajiem laudim, ka ari savas pirmas algas nopelnisana, pirma milestiba un ar to saistita pirma greizsirdiba." View more info

Zosukalna Meitenes

By: Grebzde, Irma

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1958

Seller ID: 000855

Condition: Very Good


251 A very good, clean, sound copy, with some mild wear to dj. extremities. "---sadzives romans --divas padsmitgadigas meitenes --latviesu meitenei 15, kanadietei 16. --realistisks romans -- Visvairak taja rakstniece pieversusies personu telojumam tiri visparcilveciska plaksne. Talab, sis personas visai jutami atskirtas, abstrahetas no geografiska fona un nacionala sentimenta." (J. Rudzitis) View more info

Sveicinata Mana Dzimtene

By: Grebzde, Irma

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1960

Seller ID: 000885

Condition: Very Good


301pp. Dj shows some slight wear but enclosed in attractive mylar protector, else a very good clean sound copy. Ar Galinieces ilustracijam, "--loti sprigana, it ka impresionistiski stilizeta valoda un tiesam dzivais telojums ar vieglu humoru atceroties dzimtenes cilvekus, Zemgale, Riga, Ziemelvidzeme, Latgale, ka ari veidojot atminu ainas par pasas piedzivojumiem un notikumiem apkarneja sabiedriba. Ta ir realistiski litarizeta dzimtene, kas rakstnieces skatijuma... View more info

Meitene Un Puke

By: Grebzde, Irma

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1971

Seller ID: 000890

Condition: Very Good +


288pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Grebzde raksta par komunu Kanadas meza, kura salasas vesela rinda narkozu ietekme paklidusu jauneklu un tiek briniskiga veida izarsteti. Un ka sis brinums tiek paveikts? Parversot Kanadas meza sturi musu sencu saimnieciba ar tautas terpiem, sagsam, pirti, pasceptu maizi un pastaisitu sieru un, saprotams, ari ar demokratiskam cilts kopsanaksmem. Saja dzive visas grutibas un visas musu sarezgitas problemas izkust ka ve... View more info

Te Nu Es Esmu

By: Grebzde, Irma

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1964

Seller ID: 000896

Condition: Very Good +


223pp. Dj. shows some slight edgewear, else a very good, clean, tight copy. " gramata ir par latviesu trimdnieku piedzivojumiem pec Vacijas nometnu atstasanas un ierasanas Kanada, par obligato darba liguma gadu un tam sekojoso patstavigas dzives uzsaksanu, par cinu pec "sava kaktina, sava sturisa zemes" -- Grebzde telojusi pazemojumus un grutumus , kadus nacies piedzivot daudziem Latviesiem, gan Kanada, gan citas talakas emigracijas zemes --" ( J. R... View more info

"Sejejs Izgaja set" Romans

By: Grebzde, Irma

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1976

Seller ID: 000850

Condition: Very Good +


172pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Sejejs izgaja set" ir turpinajums romanam "Masas", kur aprakstitas divu masu, Daumas un Ildzes, dzives trimda. Sejejs stasta par nelaikes Daumas dela, Ildzes padela, Saimona atsacisanos no makslinieka dzives un pieversanos kristietibai. Darbs sastav no Saimona vestulem Ildzei, kuras jaunais evangelists apliecina savu ticibu ar parliecibu, kam butu japielip lasitajam." ( J. Silenieks) Bez saubam sis ir ... View more info

Zemes Atjaunotaji Saisinata 1. Dala Telvijas [komiks] Ar A Grina Darbu Un Dazu Agrako Izdevumu Ilustraciju Reprodukcijam

By: Grins, Aleksandrs

Price: $12.00

Publisher: 1972, Atvase:

Seller ID: 000149

Condition: Very Good +


95pp. Very good condition. In Latvian. Comic book adaptation of Grin's novel, with a well illustrated introductory summary of the author's life and work with striking, attractive examples by different illustrators (Plepis, Strunke, Krauze) etc. from his original publications. View more info

Septini Un Viens

By: Grins, Aleksandrs

Price: $10.00

Publisher: Copenhagen, Imanta: 1953

Seller ID: 000612

Condition: Very Good +


67pp. Illustrated. Black cloth. Very good, clean, tight, bright copy. Sigurda Kalnina grebumi. Mirstosa kareivja, dekaina, raibas dzives atminas talu aizjuras svesuma. Speciga, dzejiska pacilata proza. View more info

Image for Varonu Gramata

Varonu Gramata

By: Grins, Aleksandrs

Price: $12.00

Publisher: Gauja:

Seller ID: 002041

Condition: Almost As New


125pp. Illustrations Reprint of the 1935 "Varaviksna" edition. " Stajoties pie sis gramatas sastadisanas, redakcija nolema piegriezt galveno veribu Latvijas valsts neatkaribas cinu laikam un si laika varoniem, un bez tam, atzimet tos senas patstavibas laikmeta karotajus, par kuriem uzglabajusas kadas zinas plasakam lasitaju aprindam maz pazistamas chronikas" (izdevejs "---Ta bija gramata, kas vestija par Latvijas varoniem un idealiem, pec kuriem tiecas tauta. So gramat... View more info

Image for Nameja Gredzens  Romans

Nameja Gredzens Romans

By: Grins, Aleksandrs

Price: $12.00

Publisher: Lincoln, Vaidava: 1961

Seller ID: 003931

Condition: Very Good


292pp. Gift dedication on half title. Pages uniformly aged else a very good, clean, tight, unmarked copy. "Romana varonus iedvesmo latviešu cilšu 13. gs. cinas pret vacu feodalu agresiju, ko simbolize zemgaliešu vadona Nameja gredzens. Vini uzskata sevi par Zemgales valdnieka Nameja pecteciem, jo ari cinas par savu tiesibu atjaunošanu. Romantiskas fantazijas caurvitaja romana rakstnieks attiecigo laikmetu izmantojis par fonu, lai atainotu tautas vesturisko atminu ... View more info

Image for Dadzivoju Rezone Zviedrijas Stasti

Dadzivoju Rezone Zviedrijas Stasti

By: Grins, Janis

Price: $12.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma Janis Abucs: 1951

Seller ID: 001996

Condition: Very Good +


176pp. Spoine showing some light yellowing, else a very good, clean, tight copy. "Jana Grina stasti "---paslepta vai tiesa veida katra Grina stasta par esencialo elementu izvirezas kada aktuala trimdas dzives problema---- --- jaunas paudzes asimilacija,, dikdieniga spriedelesana,, romantiskas avanturas, niksana atminas un karatavu humora ---" (J. Rudzitis) xxx View more info

Image for Tris Legendas

Tris Legendas

By: Grins, Janis

Price: $12.00

Publisher: Copenhagen, Imanta: 1960

Seller ID: 002695

Condition: Very Good +


89pp. 500 copies. A very good, clean, tight, bright copy. Translucent glasine dj. shows some ageing. Saturs: Etjena Larosa dzives stasts. Divi markizi un blusas. Girta Aizupa celojums uz Gvineju. " Si gramata ar trim lrgendam par cilvekiem un notikumiem, aiz kuriemblazmo gan autora dzimtenes, gan Rietumeiropas vestures slaveno reize ari asinaino gadsimtu sudrabaini sartie kavi, Ir Imantas apgada sveiciens rakstniekam Janim Grinam vina 70. dzimumdiena. View more info

Klavnieki Vestijums Par Otro Delu Un Vina Abiem Braliem, Ari Par Tevu, Kas Sirmos Gados Megina Apjegt Gimene Notikuso.

By: Grods, Arvis

Price: $12.00

Publisher: Tukums, Atauga: 1998

Seller ID: 000775

Condition: Very Good +


198pp. "Pec daudziem gadiem Janis Klavnieks nejausi atrod videja dela Antra dienasgramatu, lasa to, atceras, analize, gremdejas pardomas par so skarbo laiku, dod savu novertejumu gan par Antri, kurs karojis SS-legiona rindas, gan par vecako delu Andreju, stradnieku gvardu, kurs cinijies pret fasistiem. Laikmetu griezos tiek parbauditi cilveku raksturi." (Atauga) Autors sanemis Triju Zvaigzu ordena zelta goda zimi 1997g. par saviem nopelniem. View more info

Image for Sidrabkazas  Stasti

Sidrabkazas Stasti

By: Gubina Indra

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1980

Seller ID: 000483

Condition: Very Good +


205pp. "Gubina mekle jaunu, valoda skopaku, bet reize simboliem bagataku izteiksmi, kas paplasinatu vai aizstatu vinas darbos ierasto, liriski skanoto psichologisko realismu. (krajuma Sidrabkazas) Gubina ari attelo cilveku vientulibu, kas ir it ka jau liktena lemta un neizbegama.(M. Lasmanis) View more info

Image for Ar Diviem Punktiem Teikums Nebeidzas  Stasti

Ar Diviem Punktiem Teikums Nebeidzas Stasti

By: Gubina Indra

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1974

Seller ID: 000884

Condition: Very Good +


208pp. A very good, clean, tight copy. "vairakkart ---nacies uzsvert rakstnieces speju dzili un parliecinosi attelot cilveka dveseles dzivi. Ta tas ir ari Gubinas --- krajuma "Ar diviem punktiem teikums nebeidzas". Rakstnieces talants vispilnigak paradas attelojot sievietes pardzivojumus --- parliecina, sugeste, savilno un aizrauj. Ir grupa maigi sieviskigu, upurspejigu un pasaizliedzigu preceto sievu --- ari straujas, nemierigi nervozas, iekseji degosas ---p... View more info

Image for Ziema Nak Pretim

Ziema Nak Pretim

By: Gubina Indra

Price: $13.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1973

Seller ID: 000893

Condition: Very Good +


189pp. In almost as new condition. "Raksts Puteklos" turpinajums. "Gubinas temats ir - vientuliba.--Eliza - beg ne tikai no vira, bet, ka skiet, no sabiedribas vispar. Rita pasivi beg un vairas no vientulibas, mekle gan viru, gan sabiedribu. Bet abu celi krustojas vieta, kur valda turpat vai pilnigs psichisks lidzsvars abu starpa.--Gubina so izgaismojumu veikusi apskauzami tiri, ne reizi neiekritot sentimentala "pazelosana" (G. Irbe) View more info

Image for Uz Akmena Stavedams

Uz Akmena Stavedams

By: Gubina Indra

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1986

Seller ID: 000894

Condition: Very Good +


292pp. Very good, clean, bright, tight copy. No vienas puses romans -- jauna svesatnes latviesa Gata Brenca, Kanadas tautiesu Valdas un Martina padsmitnieciskas atvases, rakstura attistibas dokumentejums cauri jaunibas gadu duksnajiem un pari atvariem, kas katram jau tik labi zinami no pasu dzives. No otras puses gramatas centra pretstatits lielais nacionalais pardzivojums ar svesatnes latviesu Dziesmu svetkiem Gotlande 1979. gada, kur piedalas ari Brencu gimene un d... View more info

Image for Ar Ezeli Uz Akropoli  Celojumu Stasti

Ar Ezeli Uz Akropoli Celojumu Stasti

By: Gubina Indra

Price: $12.00

Publisher: Newton, LaRAS Gramatu Klubs: 1993

Seller ID: 001132

Condition: Very Good +


"---liek nojaust, ka stastijums turesies ciesa kontakta ar zemes lietam un nenoklidis parlaicigas jomas, ja ari Griekijas mitiska senatne un dievigi zila debess uz to pusi vilinatu. Ta ari izradas. Indra Gubina paliek uzticiga vienkarsibai un realistiskam aprakstam, kas necensas lieki izskaistinat grieku salas un Atenas pavaditas dienas un naktis." ( M.Lasmanis]150 pp. A very good, clean, tight copy. View more info

Image for Sarta Svitra Debesis

Sarta Svitra Debesis

By: Gubina Indra

Price: $16.00

Publisher: Ithaca, Mezabele: 2003

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 001361

Condition: Very Good +


223pp. A very good, clean, tight, bright copy. SIGNED Romans Sarta svitra debesis turpina Gubinas iepriekseja romana, Pienakums nav milestiba, darbibas izkartojumu, Trimdas sakuma karstas debates par trimdinieka attiecibam ar mitnes zemi, tas laudim un kulturu it ka atjaunojas, bet vienlaikus ir savadak niansetas. Asimilacijas draudi, kad katra mazaka attalinasanas no latviskuma bija jauzskata ka nodeviba, ir pieklususi, protams, ne jau pazudusi. View more info

Image for Pienakums Nav Milestiba

Pienakums Nav Milestiba

By: Gubina Indra

Price: $14.00

Publisher: Ithaca, Mezabele: 2001

Seller ID: 001444

Condition: Almost As New


165pp. Aa almost as new copy. "Vecuma dienu milestibas solijumi tik biezi ir mani, bet saulrieta tuvums ir patiess un uzmacigs. Vita romana beigas atrod savu mati mirusu, un tas nav Liebestod sekas. Milestiba nav pienakums, bet pienakums var tuvoties milestibai zinamas situacijas. Francu klasicisma ir vietam lidzigas izpausmes, bet, protams, nevajadzetu sis lidzibas uzsvert. Gubina tapat ka francu klasiki uzmanibu velta cilveka intimai dzivei, dara to delikati un n... View more info

Image for Velreiz Turp Un Atpakal

Velreiz Turp Un Atpakal

By: Gubina Indra

Price: $14.00

Publisher: Ithaca, Mezabele: 2008

Seller ID: 002219

Condition: As New


226pp. As New. " Ievada rakstniece un redaktore Ingrida Viksna norada uz uzrakstito atminu svarigumu, jo uzrakstitais nepazudis. Kaut ari tikai dzives drumstalas, ka Ingrida Viksna raksta, talantiga rakstnieka uzrakstitas, tas tiek padaritas redzamas un baudamas lasitajiem. Tada ir ari Indras Gubinas stastijumu gramatu. ----Cauri visiem siem stastijumiem spid nostalgija par pagajuso laiku, seniem draugiem, piedzivojumiem, daudzu gadu garuma taupitam pieminas lietam, no ... View more info

Image for Ritdiena Neskaitas Stasti Un Telojumi

Ritdiena Neskaitas Stasti Un Telojumi

By: Gubina, Indra

Price: $13.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1967

Seller ID: 000895

Condition: Very Good +


220pp. Clean, bright, tight copy. "Gubina ir tagad devusi labako, interesantako, noskanotako starp savam novelu, stastu un telojumu gramatam. Visuma turoties pie pshihologiska realisma--- kas palaikam skar samezglojumus gimenes dzive." (A. Eglitis) View more info

Image for Raksts Puteklos

Raksts Puteklos

By: Gubina, Indra

Price: $13.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1970

Seller ID: 001297

Condition: Very Good +


208pp. Dj. shows a little wear to extremities, else a very good, clean, tight copy. Romans skar un risina loti aktualas musu laikmeta problemas, ari sodienas specifisko latviesu situaciju arzemju gaitas -- Visvairak satricina episods ar Helgi - kas ir baigi tragisks un laikmetigs --Tapat smeldz tas, ka ari Elizes stipras un bagatas dveseles cina par savas eksistences nozimigumu un jegu galu gala izradas zaudeta." (N. Valtere) View more info

Degosi Debesu Akmentini

By: Gulbis, Harijs

Price: $12.00

Publisher: Riga, Preses Nams: 1998

Seller ID: 000834

Condition: Very Good +


331pp. Very good clean, bright copy. "-- tipisks vesturisks komikss, kura autors ar Kestera biografijas starpniecibu tiecies raksturot vina caurdzivotos laikmetus, lidz ar to paradot, kas viss bijis japiedzivo latviesu tautai. Kopuma atgadina itin veiksmigi sameistarotu scenariju TV serialam: ir bedu pilns dzives gajums, ir kaislibas, ir greki, ir lietosanai erti «simboli», ir laikrakstu realijas - viss, kas vien nepieciesams sadiem lasamgabaliem." (G. Berel... View more info