Category: Proza (Prose)

Sort

Showing 101-125 of 473

Image for Malachita Dievs

Malachita Dievs

By: Eglitis, Anslavs

Price: $16.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1961

Seller ID: 003730

Condition: Very Good +


464pp. A very good, clean, tight copy . Malachita dievs, gan apmeru, gan literaras kvalitates zina viens no lielakajiem Eglisa romaniem.Loti tiri izstradata fabulas linija -- Ari veidojot pavisam neparastus ipatnus, Eglitis literara forma izcel muzam nemainigo cilveku.Un civeku raksturs ir tik pat nemainigs, nezudigs un miklains ka maza malachita dieva figura -- View more info

Image for Sveiciens Ofijai Ozo  Amerikas Dzives Telojumi

Sveiciens Ofijai Ozo Amerikas Dzives Telojumi

By: Eglitis, Anslavs

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1958

Seller ID: 003841

Condition: Very Good +


239pp. Dj shows some slight wear, enclosed in an attractive clear mylar cover. Else a very good, clean, bright, tight copy. Autora ilustracijas un vaka zimejums."Ka vienmer Eglisa rakstos, atkal valdzina smalka literara auduma kopa ar realitati iestradata fantastika----" " un tad vel gramata ir seviski izcelama ideologiskaja plaksne, jo tani rakstnieks kada vieta (Dziesmu svetkos) vardos apliecina savu nacionala gara substanci." ( A. Gaters ) Saturs: Sveiciens ... View more info

Image for Ligavu Mednieki

Ligavu Mednieki

By: Eglitis, Anslavs

Price: $12.00

Publisher: Stuttgart, Gramatu Draugs: 1949

Edition: Second Edition

Seller ID: 004142

Condition: Very Good +


203pp. A very good, very clean, tight, gently aged copy. White paper covers notably clean. ""Ligavu mednieki" ir musu literaturas klasika Anslava Eglisaa pirmais romans, ko 1939.gada -- publiceja zurnals "Atputa". Ar so romanu rakstneks ieguva lielu popularitati. Lasitajus saistija A.Eglisa aspratibam piesatinatais stils, kas ir ari bagats daudzkrasains un neparasts. Interesanta ir ari rakstnieka izcila raksturosanas maksla. Romana centra ir tris draugu - Eplata, Kurz... View more info

Image for Ciemins No Dzimtenes Stasti

Ciemins No Dzimtenes Stasti

By: Eglitis, Anslavs

Price: $14.00

Publisher: Toronto, Amber Printers and Publishers: 1992

Seller ID: 004148

Condition: Very Good +


224pp. A very good, bright, tight copy. Illustrets ar zimejumiem. Autora pedeja gramata. Vairaki stasti ar ziemassvetku temu - citi par dzivi Amerika - dazi par senam dienam Latvija, ari par satiksanos ar izglitotu jaunibas draugu no Latvijas. Autora viegla humora pilna ironija vijas caur stastiem. View more info

Image for Jauna Gaita  Rakstu Krajums Kulturai Un Brivai Domai Volumes 1 - 277 Including Index Volumes

Jauna Gaita Rakstu Krajums Kulturai Un Brivai Domai Volumes 1 - 277 Including Index Volumes

By: Ekmanis, Rolfs; Nolendorfs, Valters; Zandbergs, Laimonis et al

Price: $395.00

Publisher: Vaidava Alja Celinieks: 1955

Seller ID: 003070

Condition: Very Good +


277 issues Fall 1955 - Summer 2014 plus all indexes 1-100; 101-150; 151-175; 176-200; 201-230. Also, the included Issue 100 is a limited edition issue with an original tipped in, but now loose Gvido Augusts print , no 8/50 "Auseklits II" All issues very good+ to almost as new. "Gadu gaita zurnals "Jauna Gaita" ir gadajis, lai lasitajs gan arpus Latvijas, gan Latvija iepazitu trimdas latviesu rakstnieku un dzejnieku darbus. "Jauna Gaita" aizvien ir rosinajusi ari do... View more info

Image for Sava Zeme

Sava Zeme

By: Ernests Aistars

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1978

Seller ID: 003365

Condition: Very Good +


308pp. A very good, clean, tight copy enclosed in a clear mylar cover. Neat ownership sig on front free endpaper. "Ernestam Aistaram ir gaiss skats uz dzivi. Sini darba tas labi saderas ar izveleto tematu - latviesu zemnieka sapni un cinu par savu zemes gabalu un - nakama paaudze - ilgam pec savas zemes plasaka, visu tautu aptverosa nozime. Paaudzu sapni piepildijas, un kaut ari tikai uz neilgu laiku. Ka par to lai stasta bez gaisa pamattona? ---Atskatoties ari aizgajusa... View more info

Latgales Stasti

By: Erss, Adolfs

Price: $11.00

Publisher: Chicago, Alfreds Kalnajs: 1955

Edition: Second Latvian

Seller ID: 000606

Condition: Very Good +


173pp. Very good, clean, tight copy. Originally published in 1926. Latviesu valoda. Saturs: Racinska milestibas noslepums; Antonijas atdzivinasanas; Zakristjans un velns; Gar ezeriem; Burnustenis; Svetas Sofijas kurpe; Dzivais zobens; Raibala debesis View more info

Image for Karavira Biblioteka IV Stasti

Karavira Biblioteka IV Stasti

By: Erss, Adolfs

Price: $10.00

Publisher: Riga, Zelta Abele:

Seller ID: 002719

Condition: Good


62pp. A good, sound copy. 1943.gada "Zelta abele"" izdeva ta saukto "karaviru biblioteku", kura maza izmera del bija domata karaviriem fronte. View more info

Image for Legionari

Legionari

By: Esots, Vilis

Price: $14.00

Publisher: Adelaide, Author's Publication: 1952

Seller ID: 004007

Condition: Very Good +


279pp. Paper showing some gradual ageing, else a very good, tight, clean copy. Pages partially uncut. Autors kara laika nonacis latviesu kara zinotaju rota, kuras butiskais uzdevums bija aprakstit legionaru cinas un ikdienu fronte. Apraksta legionaru piedzivojumus. View more info

Image for Nostalgia

Nostalgia

By: Ezera, Regina

Price: $10.00

Publisher: Riga, Liesma: 1977

Seller ID: 002698

Condition: Very Good +


45pp. A very good, clean, bright, tight copy. Translated from the Latvian by Ruth Spiers. Original title "Pavasara perkons" View more info

Image for Saules Kauja Romans Par Lietuviesu Un Zemgalu Uzvaru Par Vacu Krustnesiem 1236. Gada.

Saules Kauja Romans Par Lietuviesu Un Zemgalu Uzvaru Par Vacu Krustnesiem 1236. Gada.

By: Fimbers, Karlis

Price: $15.00

Publisher: Riga, Apgads Daugava: 2006

Seller ID: 003003

Condition: Very Good +


260pp. A very good, bright, clean, tight copy. "1236.gada 22.septembri purvaina vieta netalu no Saules tika sakauti Zobenbralu ordena karapulki. Tie atgriezas no sirojuma pa Lietuvu, uz kurieni bija devusies atriebt lietuviesu iebrukumus vacu feodalu valdijumos. Kauja krita ordena mestrs un ap 50 ordena bralu, ka ari daudzi karakalpi. Pec sis kaujas Zobenbralu ordenis beidza pastavesanu. Lietuviesu un zemgalu uzvara Saules kauja uz laiku aizkaveja vacu feodalu agresij... View more info

Image for Kad Nave Smejas  Tilta Pozicija  Romanu Dilogija Par Latviesu Strelniekiem Pirmaja Pasaules Kara Un Cinas Pret Bermontu.

Kad Nave Smejas Tilta Pozicija Romanu Dilogija Par Latviesu Strelniekiem Pirmaja Pasaules Kara Un Cinas Pret Bermontu.

By: Fimbers, Karlis

Price: $15.00

Publisher: Riga, Daugava: 1999

Seller ID: 003393

Condition: Very Good +


397pp. A bvery good, clean, tight, unmarked copy. Ar Birutas Gudrikes "pecvardu"eseju "E.M. Remarka atblazma latviesu literatura" " Karlis Fimbers lorti izveicigi un redzami zime visadas kara laiku parasu ainas gan kara, sadzives, gan milestibas laukos." (Edvarts Virza) " Fimbera kara gramatas der izlasit, jo tajas no tagatnes pari pagatnes valniem varam saredzet dalu no latviesu strelnieku gaitam." ( Vilis Veldre" View more info

Likteni Stasti Un Noveles

By: Freimanis, Eduards

Price: $12.00

Publisher: Canada, Autora Izdevums: 1989

Seller ID: 000768

Condition: Very Good


297pp. Cover, spine slightly sunned, else a very good, clean, tight copy. Ka daudzkart Eduarda Freimana darbos, ta ari soreiz cilveka ilgam nav lemts piepildities. Jo tas dzilakas, jo smagaki ir liktena sitieni. Ne apsestibas fanatisms un parliecigais sasprindzinajums vien piesauc postu. Tas uzklup biezi pats no sevis, bez jebkada izaicinajuma. Freimana pasaule ir regaina, draudu pilna. " Pilsetas atjaunosana" ir (krajuma) neliela, bet spraiga, speciga novele - ... View more info

Image for The Devil's Priest

The Devil's Priest

By: Freimanis, Eduards

Price: $12.00

Publisher: Np, "An Author's Publication": 1988

Seller ID: 003045

Condition: Very Good


280pp. Very Good. Translated from the Latvian by Robert Fearnley. This author has been described as having the makings of a Latvian Dostoyevsky. Our tortured protagonist forsakes Canada for the Soviet Union, only to escape and return to his now reunited parents in Canada again. xxyy View more info

Image for Teika Par Kardavu

Teika Par Kardavu

By: Freimanis, Eduards

Price: $13.00

Publisher: Ithaca, Mezabele: 1997

Seller ID: 003860

Condition: Very Good +


260pp. A very good, clean, bright, tight unmarked copy. " Ideju par jauno latvisko lit. ka folkl. elementu un modernas dzives atainojuma sintezi F. centies istenot romanos "Pari robezam" (1994), "Dzirnavas" (1996), "Teika par Kardavu" (1997) " ( B. Dombrovska View more info

Image for Draudzibas Pils

Draudzibas Pils

By: Freimanis, Eduards

Price: $13.00

Publisher: [Edmonton], Autora Izdevums: 1986

Seller ID: 004025

Condition: Very Good


228pp. A Very Good, clean, tight copy. Spine shows some light sunning. "Notikumi nav siki, tie izraisa butiskus spriedumus par morali un politiskiem uzskatiem pat pasaules meroga. Autors apbrinojami veiksmigi ar viena savdabiga rakstura telojumu savilcis kopa gan trimdas latviesu ikdienu, gan vinu uzskatu pretrunas, gan talu arpus trimdinieku loka stavosus visparibas jautajumus. Kad lasot biju nokluvis lîdz 97. lp., atzimeju uz papira sadus vardus: "Sis ir lot... View more info

Image for Visadais Jepis

Visadais Jepis

By: Freimanis, Eduards

Price: $14.00

Publisher: Edmonton, Autora Apgads: 1990

Seller ID: 004143

Condition: Very Good


229pp. A very good, copy. Raibs deku romans. "Eduards Freimanis ir rakstnieks, kas vistiesak un visspecigak attelojis ebreju iznicinasanu sava dzimtaja Kuldiga, seviski romanos Ticiba un Visadais Jepis. Abos sajos romanos aprakstita ebreju apcietinasana un iznicinasana, lai ari neizplustot realistiskas detalas." (A. Ezergailis) "Visadais Jepis: Jekabs Ozolkalns, saukts ari par Jepi, savulaik budams aizsargu leitnants, pec Latvijas okupacijas veicigi maina krasu, par... View more info

Image for Peterbaznica Deg Dokumentals Romans

Peterbaznica Deg Dokumentals Romans

By: Freinats, Atis

Price: $15.00

Publisher: Jurmala, Fonds AKA Jurmala: 2006

Seller ID: 001978

Condition: Almost As New


Peterbaznica deg : dokumenta-s romans. Atis Freinats ; autora rokrakstu atsifrejis, redigejis un komentejis rakstnieks Andris Kolbergs. "Lasiju divus menesus, lidz izlasiju lidz galam un atskartu, ka liktenis man piespelejis unikalu iespeju - izdot tiru, neizskaistinatu, politiski neizvarotu Rigas vecpilsetas vestures gabalu no Sarkanarmijas atkapsanas briza Otra pasaules kara sakuma lidz bridim, kad ta atgriezas 1944,gada rudeni."(A. Kolbergs) View more info

Dzivibas Zalais Koks

By: Gailite, Angelika

Price: $12.00

Publisher: Stockholm, Daugavas: 1966

Edition: Second Edition

Seller ID: 000682

Condition: Very Good +


111pp. Original Clear plastic dj. Romans sarakstits divas dalas ... pirma, vestulu un dienasgramatu forma. Latviesu makslinieces, sievietes gariga pasapliecinasana un personiga uzvara pari valdosiem uzskatiem. View more info

Image for Tilti I Latviesu Mitnes Zemju Prozas Antologija

Tilti I Latviesu Mitnes Zemju Prozas Antologija

By: Gailitis, Margita ( Compiled by)

Price: $15.00

Publisher: Riga, Mansards: 2009

Seller ID: 003123

Condition: As New


641pp. As new. Sejumu ievada Vairas Vikes-Freibergas prieksvardi, kam seko Viestura Vecgravja saturigais parskats par latviesu mitnes zemju prozu. Antologija parstaveti 39 autori alfabetiska kartiba no Ernesta Aistara lidz Teodoram Zeltinam. Viesturs Vecgravis parskatu iesak ar Olafa Stumbra vardiem: no visam debesu pusem man atsauktos latviesu mele. Un tik tiesam antologija citetie autori ir dzivojusi gandriz visos kontinentos un dazadas, no "Dievzemites" skatoties, ek... View more info

Brivibas Dziesma (Isade Maa)

By: Gailits, Augusts (August Gailit)

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1978

Seller ID: 000748

Condition: Very Good +


339pp. No igaunu valodas tulkojusi Elina Zalite. Iecienita Valga dzimusa Igaunu autora romans par Igaunijas brivibas cinam 1918-20. View more info

Image for Vestijums Par Libiesu Kuningu Kaupo Vesturisks Romans

Vestijums Par Libiesu Kuningu Kaupo Vesturisks Romans

By: Geikins, Arijs

Price: $13.00

Publisher: Riga, Annele: 2005

Seller ID: 003394

Condition: As New


258pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Vesturisks romans dod iespeju no jauna uzdot jautajumus un meklet atbildes par tautiska un visparcilveciska attiecibam un par to, kadu redzam kristietibas vietu Latvijas vesture. Gramata maca milet, ticet un but iecietigakiem. Maca, ka nevar pazit, kas ir milestiba, tikai intelektuali, ar pratu; ka nevar pazit, kas ir religija, ja neiemacas ticet un palauties. Romans nav tikai par pagatni. Tas ir par pagatni un tagadni, tad... View more info

Image for Divi Portreti   Isa Proza

Divi Portreti Isa Proza

By: Germanis U[ldis]

Price: $15.00

Publisher: Stockholm, Atvase: 1985

Seller ID: 001045

Condition: Very Good +


94pp. Very good, clean, bright, tight copy. " Gramata sakopta isproza, kas ar pseidonimu Ulafs Jansons laika gaita iespiesta dazados periodiskos izdevumos. -- Sai isprozai ir viens kopejs saucejs - tur registretas, kaut epizodiski, latviesu trimdnieku izjutas un noskanas vina saskare ar vina patveruma zemi (sai gadijuma Zviedriju) Seit ievietota "Latviesu sala" parstav ironisko prozu un piesaka Dr. Ulafa Jansona ienaksanu musu rakstu druva," (Autors) View more info

Image for Pakapies Torni Vesturisks Romans - Pirma Dala + Otra Dala

Pakapies Torni Vesturisks Romans - Pirma Dala + Otra Dala

By: Germanis U[ldis]

Price: $24.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1987

Seller ID: 003545

Condition: Very Good


400pp. + 164pp Parts 1 & 2 Clean, bright, tight copies. Illustrated, mixed media impressions."Pakapies torni, drosirdigais karavir, un pazino, ka norisinas cina!" Germanis, ka karazinotajs "Kurzemes cietoksni nodomajis ka pirma gramata, ja paliks dzivs bus "Pakapies Torni" Daudz gramatu velak, ta paradijas ka "vesturisks romans par legionaru gaitam." View more info

Image for Mijkreslis Mikrorajona

Mijkreslis Mikrorajona

By: Gordons, Franks

Price: $13.00

Publisher: Riga, Vesta-LK: 2014

Seller ID: 004121

Condition: Very Good ++


127pp. A very good, clean, bright, tight copy "....ka zurnalists teiksu, ka tas bija mans pirmais un pedejais dailliteraturas prozas darbs, jo pats to uzskatu par stipri viduveju, literara talanta tur nav ne par santimu, bet tas ir zinama mera sociologisks romans, jo es no sava redzes viedokla velejos trimdas latviesiem paradit gaisotni, kada bija sesdesmitajos gados Hruscova un Brezneva laiku mija...... man liekas, ka sociologiska zina tas ir izdevies gabals, bet li... View more info