Category: Pardomas/Esejas (Reflections/Essays)

Sort

Showing 1-25 of 25

Image for Kosmosofija  Atreferejumi No Otra Lerkciju Cikla Dievs, Pasaule Un Cilveka Stavoklis Tani Inigaesnoimantagara Joga MacIba

Kosmosofija Atreferejumi No Otra Lerkciju Cikla Dievs, Pasaule Un Cilveka Stavoklis Tani Inigaesnoimantagara Joga MacIba

By: Balodis, A.P.

Price: $24.00

Publisher: Toronto, "Autora Izdevums": 1981

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 003997

Condition: Very Good +


463pp. A very good, clean tight bright copy. A reprint of the 1935 Riga edition. "1935.gada, Riga, klaja naca Baloza gramata "Kosmosofija", kura joprojam piesaista lasitaju uzmanibu, maina iesikstejusos uzskatus un palidz uz pastavoso palukoties no cita redzes punkta. Varetu pat teikt, ka si ir viena no spilgtakajam gramatam, kada tikusi izdota latviesu valoda, kura autors sistematizeta veida centies pasniegt macibu par svarigo musu dzive - Dievu, pasauli un cilveku stav... View more info

Image for Ievads latviesu literatura : sistematisks latviesu literaturas parskats : dazi 30. gadu rakstnieki-- Caks, Adamsons, Medenis. by Janis Bicolis.

Ievads latviesu literatura : sistematisks latviesu literaturas parskats : dazi 30. gadu rakstnieki-- Caks, Adamsons, Medenis. by Janis Bicolis.

By: Bicolis, Janis

Price: $11.00

Publisher: ASV, Ramave: 1991

Seller ID: 003465

Condition: Almost As New


175pp. An almost as new copy. "Japatur prata, ka sie materiali aptver laiku latviesu literatura lidz 70. gadam" Gramata ir labs kodoligs ievads latviesu literatura, itseviski tas sakumos. View more info

Image for Die Bedeutung Der Varianten Fur Das Verstandnis Der Dainas  The Importance of Variants for Interpreting the Dainas

Die Bedeutung Der Varianten Fur Das Verstandnis Der Dainas The Importance of Variants for Interpreting the Dainas

By: Biezais, Haralds

Price: $10.00

Publisher: Almqvist & Wiksell: 1970

Seller ID: 003441

Condition: Very Good


[12] pp Offprint from Donum Balticum To Professor Christian Stang on the occasion of his seventieth birthday Edited by Velta Ruke Dravina. A very good, clean unmarked copy. Presumably INSCRIBED BY AUTHOR "Ar Ziemassvetku sveicienu no autora 1976" Text in German. " Two main difficulties arise in using the Dainas (Latvian folksongs) as a source for the study of Latvian culture. Firstly it is very difficult to date the Dainas. Second there are a great number of... View more info

Martina Ziverta Pasule

By: Birzgale, Rasma Editor

Price: $12.00

Publisher: Sidney, Salas Apgads: 1974

Seller ID: 000977

Condition: Very Good +


138pp. Photographs, List of author's plays. "Rakstus par Zivertu, - par vina darbiem, devusi, Osvalds Ursteins ("Ziverts uz skatuves"), Nora Valtere ("Valoda un stils Ziverta lugas" ), Alfreds Straumanis ("Ieskats Ziverta lugu uzbuve") un Rasma Birzgale ("Dazas iezimes Ziverta pasaules skatijuma"). Gramatu nobeidz Ziverta pasa autobiografiskas piezimes "Garamejot" (G.Irbe) Saturs, tatad, ir bagats un sola, ka Martinš Ziverts ... View more info

Image for Emigranta Elegijas Un Mezgli

Emigranta Elegijas Un Mezgli

By: Ezergailis, Andrievs

Price: $19.00

Publisher: Riga, Egles Systems: 1991

Seller ID: 004119

Condition: Very Good +


160pp. A very good, clean, tight, unread copy. "Sejuma Emigranta Mezgli un Elegijas esmu sakopojis savas politiskas esejas par emigraciju. To sakums ir meklejams emigracijas tumsaja, stagnacijas laika ------ Gandriz visassejuma ieklautas esejas bija publicetas Jaunaja Gaita, kas bija uznemies sakarnieku lomu ar Latvijas briestosas kulturas zemtekstiem. ----- Mana velesanas bija, lai emigrantu biedribas un prese ka minimumu varetu atdzimstosai Latvijai despotisma dzivojo... View more info

Image for Apceres Par Latviesu Trimdas Rakstniekiem

Apceres Par Latviesu Trimdas Rakstniekiem

By: Gaters, Alfreds

Price: $37.00

Publisher: Rockville, Amerikas Latviesu Apvienibas Latviesu Instituts: 2000

Edition: First Edition

Seller ID: 003959

Condition: Fine


666 pp. FINE. Izcils trimdas latviesu literaturas petnieks. Apceres par latviesu trimdas rakstniekiem : no nepabeigta latviesu literaturas vestures manuskripta / Alfreds Gaters ; sakarrtojis Ojars Jegens. Saturs: Karlis Skalbe ; Paula Jeger-Freimane ; Edgars Ardenss ; Arveds Svabe ; Janis Grins ; Karlis Dzilleja ; Peteris Ermanis ; Karlis Abele ; Aida Niedra ; Zinaida Lazda ; Anslavs Eglitis ; Knuts Lesins ; Oskars Kalejs ; Zenta Liepa ; Pavils Klans ; Veronika Streler... View more info

Tauta Un Uzticiba Tautai

By: Girnus, Juozs ( Juozas Girnius)

Price: $16.00

Publisher: (Indianapolis}, Akademiska Dzive: 1963

Seller ID: 001031

Condition: Very Good +


191pp. Footnotes. Translated from the Lithuanian by Zarinu Janis. A very good, clean, tight copy with original clear plastic dj.. "Lietuviesu filozofa Girnus gramata ir nopietna apcere par galvenajam problemam tautibas jautajumos, izvertejot attiecigo francu, vacu un lietuviesu literaturu pasreizejo apstaklu gaisma. Ievadvardos autors uzsver, ka si darba noluks nav sociologiska partautosanas analize, bet tautiskas uzticibas morala pamatosana....Bez dzivam saitem ar ... View more info

Image for Publicistika

Publicistika

By: Gordons, Franks

Price: $14.00

Publisher: B.v., ETP: 2011

Seller ID: 001783

Condition: Fine


271pp. Fine. An unread copy. Ieklauti autora atlasiti raksti no Laika, Brivas Latvijas, Latvijas Avizes un Jaunas Gaitas " vienmer tiek pausts atklats un vispusigs viedoklis par sabiedriba apspriestam temam, kas balstits uz vina plašajam zinašanam vesture, politika, literatura un profesionalas darba pieredzes zurnalistika, neizvairoties no diskutabliem un sapigiem jautajumiem, paužot savu viedokli ipaša asa un tieša valoda. Domaju, ka pasaules redzejuma paplaš... View more info

Image for Dienas Un Nedienas

Dienas Un Nedienas

By: Gordons, Franks

Price: $13.00

Publisher: Stockholm, Memento: 1988

Seller ID: 002442

Condition: Very Good


141pp. Very good, Ulza Germana ievads. ".... sakopta atlase no vina rakstiem kas tapusi pedeja desmitgade (1977-1987) Ta sniedz bagatigu faktu materialu un iztirzajumu par musu un padomju lietam...." View more info

Image for Dienas Un Nedienas

Dienas Un Nedienas

By: Gordons, Franks

Price: $13.00

Publisher: Stockholm, Memento: 1988

Seller ID: 002653

Condition: Very Good


141pp. Very good, Ulza Germana ievads. "... sakopta atlase no vina rakstiem kas tapusi pedeja desmitgade (1977-1987) Ta sniedz bagatigu faktu materialu un iztirzajumu par musu un padomju lietam...." View more info

Image for Pasaules Pagalmos. Licu Loki

Pasaules Pagalmos. Licu Loki

By: Ivaska, Astride

Price: $14.00

Publisher: Riga, Petergailis: 2003

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 003973

Condition: Fine


159 pp. A fine copy in a fine dj. SIGNED . "Ainai [Zemdegai] - sis mantojums Astride" Astrida Ivaska, rakstniece, dzejniece, pasaules kulturas laba pazineja, ir viena no tiem latviesu kulturas darbiniekime, kas atgriezusies Latvija pec ilgiem arpus Latvijas pavaditiem gadiem, atnesot lidzi savu citadako pieredzi un pasaules skatijumu gan maksla, gan sabiedriskajas attiecibas.si gramata ir eseju krajums par dazadas zemes sastaptiem cilvekiem, verotam tradicijam, dabu... View more info

Image for Problemu Stigas Un Viteni Apceres Par telotaju Makslu Un Literaturu

Problemu Stigas Un Viteni Apceres Par telotaju Makslu Un Literaturu

By: Jegens, Ojars

Price: $11.00

Publisher: Latviesu Preses Biedriba: 1994

Seller ID: 003980

Condition: Very Good +


105pp. A very good clean, bright tight copy. Ojars Jegens, - dzejnieks, makslas un literaturas vesturnieks un gramatnieks atstajis mantojuma milzum bagatibas ikviena no vina prasmes laukiem...."(I. Liepina Simane) Apceres par Augustu annus, Jani Annus, Evaldu Dajevski, Karli Johansonu,Niklavu Strunki, Sigurdu Kalninu, Ojaru Steineru, Teodoru Zalkalnu, Vasldemaru Dambergu, Aleksandru Grinu, Andrievu Niedru. View more info

Kreslainie Spoguli

By: Johansons Andrejs

Price: $12.00

Publisher: Sweden, Daugava: 1984

Seller ID: 001068

Condition: Very Good +


115pp. A very good, clean, bright, tight copy. Ar V. Strelertes pecvardiem." V. Strelerte laikam gan pareizi norada, ka lasitajs ieraudzis autora sejas patiesos vaibstus --- bez tam - Johansona dzeja manama latviesu un cittautu literaturas ietekme--- Danti Gabrielu Rossetti ---Vordsvorts ---vina dzeja iezimejas pareja no isti romantiska skatijuma uz moderna dzejnieka vairak atsvesinato, eklektisko, apzinati petijoso, musdienigi urbanizeta vide saknoto uztveri-- (G. P... View more info

Image for Dzive Un Liktenis Refleksijas Par Latvisko Eksistenci

Dzive Un Liktenis Refleksijas Par Latvisko Eksistenci

By: Jurevics, Pauls

Price: $16.00

Publisher: Toronto, Daugavas Vanags: 1969

Edition: Second Edition

Seller ID: 004005

Condition: Very Good +


159pp. A very good, clean, tight copy enclosed in clear plastic dj. Saturs: Pilnvertiga dzive - Kapec mes gribam palikt latviesi? - Kultura un tauta - Pie ka tureties? - Musu nacionalo centienu pamati - Ka dzivot un izturet - Kas jasaka cilvekiem? Snobisma vara - Jaunatnes veidosanas - Musu trimdas tautas pastavesanas nosacijums - Turesanas pie tevzemes - Eiropas sarms - Kulturas dienu nozime - Kulturas bardziba - Pardomas latvju tautas seru diena - Izligsana ar dzivi... View more info

Gunars Janovskis Izlase

By: Kazocina, Sarlote Compiled By.

Price: $12.00

Publisher: Stockholm, Atvase: 1980

Seller ID: 001096

Condition: Very Good +


90pp. photographs. A very good, clean, tight copy. "Veltita latviesu jauniesu rosmem Eiropa 1980.g. vasara." Gramata sastav no raksturigiem izvilkumiem no 5 Janovska romanie. Klat ari kodoliga aopcere par autoru un katra vina romana iss raksturojums. Ietilpinati ari tris raksti par autoru no trimdas avizem. View more info

Image for Tautiskie Centieni

Tautiskie Centieni

By: Kronvalds, Atis

Price: $14.00

Publisher: Riga, Valters un Rapa: 1935

Seller ID: Riga 16u

Condition: Very good ++


63pp. A very good ++ clean, unmarked copy. No. 32/33 Latviskai Skolai "1872 sarakst?jis broš?ru “Nationale Bestrebungen” (latviski tulkota “Tautiskie centieni”, 1887), kur? atsp?koja v?cu publicistu apgalvojumu, ka nav latviskas izgl?t?bas un izgl?totu latviešu, l?dz ar to tr?kst pamata, uz kura var?tu att?st?ties latviešu kult?ra. Par nacion?l?s kult?ras pamatu Kronvalds izvirz?ja valodu un latviešu skolas, to att?st?šanu uzskat?ja par svar?g?ko uzdevumu." ... View more info

Image for Tevzemes brivibai un kulturai : I. Kulturas darbinieku kongress 1965.g. 9. un 10. janvari, Cikagas Latviesu nama : runas, priekslasijumi, debates un Lemumi

Tevzemes brivibai un kulturai : I. Kulturas darbinieku kongress 1965.g. 9. un 10. janvari, Cikagas Latviesu nama : runas, priekslasijumi, debates un Lemumi

By: Kulturas darbinieku kongress

Price: $12.00

Publisher: Indianapolis, Akademiskas Dzives Apgads: 1965

Seller ID: 002662

Condition: Very Good


97pp. A very good copy. Some slight ageing to cover edges, internally bright, tight, clean. Dazas runas paradas pilniba citas pec atreferejumiem....H. Biezais - Kulturas religiskas saknes. Valters Nolendorfs - Kultura un Politika. Francis Murans - Musu kulturas un saimniecibas problemas. Leonards Latkovskis - Provincu kultura. A. Baltinis - Lietuviesu kulturas centieni trimda. Ivars Ivasks - Baltiesu kulturalas sadarbibas iespejas trimda. Nikolajs Valters - Rainisms. R... View more info

Image for Nacionalisms Un Briviba

Nacionalisms Un Briviba

By: Lacis, Visvaldis

Price: $12.00

Publisher: Riga, Jumava: 2006

Seller ID: 002696

Condition: As New


73pp. An as new copy. "Gramata tiek apskatits nacionalisma jedziens, nacionalisms saistiba ar latviesu tautas vesturi un valodu, tautas saistiba ar kulturu un etiku, tautas pasapzina un pasciena, latviesu patriotisms un garigas vertibas, kas jaisteno politika." View more info

Image for Latviesu Esejas

Latviesu Esejas

By: Maurina Zenta

Price: $13.00

Publisher: Uppsala, Dzintars: 1953

Seller ID: 004028

Condition: Very Good


294pp. Elegantly worded and inscribed graduation presentation inccription on ffe., dated 1955, some very light superficial wear, else a very good, clean, tight, unmarked copy. enclosed in a mylar protector. "--- sai sejuma ir sakopotas visas manas esejas par latviesu temam ---- Pirma eseja ir izteiktas septinas temas: dailums darbs, zeme, miers, klusums, iezela, spits, kas man latviesu literatura likusies visraksturigakais --- Pasaules uzskats ir atbilzu ... View more info

Image for Baltais Cels Studija Par Annu Brigaderi

Baltais Cels Studija Par Annu Brigaderi

By: Maurina, Zenta

Price: $12.00

Publisher: Chicago, Alfreds Kalnajs: 1951

Edition: Fourth Edition

Seller ID: 004106

Condition: Very Good


176pp. Portrait illus. Neat presentation inscription on blank half title. else a very good, clean tight copy. "Nosledzot so studiju, kopa savelkot visu teikto, zinam: Anna Brigadere maksla zaigo septinas latviesu varaviksnas krasas : ------ Kur visas sis septinas krasas - zeme, miers, klusums, savrupiba, spits, darbs, dailums - apvienojas, rodas balta krasa, latvju pilnibas priekstats, fons, kura iegleznoti Annas Brigaderes ainas un teli."( Auitore) View more info

Image for Kaut Skirti, Tomer Neskirami Referatu Krajums

Kaut Skirti, Tomer Neskirami Referatu Krajums

By: Rungis, Aivars (compiled by)

Price: $13.00

Publisher: Kalamazoo, Studiju Grupa: 1965

Seller ID: 002898

Condition: Very Good


59pp. A very good, clean, bright copy. Saturs: A. Rungis, Ievads. V. Nollendorfs: Kultura politika un kulturas politika. F. A. Keire: Kurp ej, latvieti? A. Rungis: Kaut skirti, tomer neskirami. V. Kukainis: Ka uzvesties, apciemojot okupeto Latviju? I. Alksnis: Nakotnes Latvijas politiskie pamati. V. Runge. Kadai jabut musu kulturas pamati. Tur un te: [dzeju kopojums] View more info

Image for Telotaja Maksla Un Vards

Telotaja Maksla Un Vards

By: Sils, Herberts

Price: $18.00

Publisher: Sydney, Salas Apgads: 1968

Seller ID: 002306

Condition: Very Good +


216 pp. Illustrated with the author's own work. A very good, clean tight copy with Angelica Gailitis ownership signiature on the title page. Esejas un apceres par makslu " Herberts Sils bija avangardists, liels individualists ----- vina apcerejumi par makslu bija saistosaki, interesantaki un labaki neka biezi pat "formali izglitotu" specialistu sausie izvertejumi --- vins sev un citiem ieteica iestaties par makslu, cinities par istam galotnem, un apkarot... View more info

Image for Eju, Aizeju, Atskatos  Dzejnieces Rutas Skujinas Vestules Uz Latviju

Eju, Aizeju, Atskatos Dzejnieces Rutas Skujinas Vestules Uz Latviju

By: Skujina, Ruta

Price: $14.00

Publisher: Riga, Daugava: 2003

Seller ID: 004114

Condition: Almost As New


277pp. One word ownership on tp. Else an almost new, unmarked, clean, bright, tight copy. Ar meitas Maras Celles ievadrakstu. "Rutas Skujinas vestules ir emocionalas, bet vinas paradas ari daudzi konkreti fakti un detalas. Domine dzimtenes zaudejums, tiek piemineti radi un draugi, makslinieki un rakstnieki gan Latvija, gan trimda. Vina stasta par savu dzivi, par Amerikas ierazam, dabu, ziediem, koledzam, latviesu sabiedrisko dzivi, muziku, koncertiem un izbraukumiem. T... View more info

Image for Sargat Latviju Protect Latvia Publicistika Publication

Sargat Latviju Protect Latvia Publicistika Publication

By: Slucis, Aivars

Price: $13.00

Publisher: Latvia, Aivars Slucis: 2013

Seller ID: 004144

Condition: Very Good +


244 pp. A very good, clean, bright, tight copy. In both Latvian and English. Informative letters in both Latvian and English in support and defence of Latvia published in Both Latvian a nd U.S. newspapers including The New York Times, Washington Post "A. Sluca darbiba mudina katru latvieti ar lielaku atbildibas sajutu un energiju aizstavet latvietibu un Latviju." View more info

Image for Kultura Un Latvietiba : Esejas

Kultura Un Latvietiba : Esejas

By: Vike- Freiberga, Vaira

Price: $14.00

Publisher: Riga, Karogs: 2010

Seller ID: 003990

Condition: Very Good +


231pp. Bibliography A very good, bright, tight copy "V. Vike-Freiberga uz daudziem jautajumiem par latvietibu un kulturu mekle atbildes esejiski aizraujosa forma, izmantojot plasu kulturvesturisko faktu materialu un liekot lieta gan savas zinasanas etnografija, foklora, valodnieciba, antropologija un citas zinatnes, gan ari politikes pieredzi" ( LNB) ."Gramata tiek runats par mazas tautas kulturas "but vai nebut", par nacionalas kulturas attiecibu ar pasaules lime... View more info