Category: Pardomas/Esejas (Reflections/Essays)

Sort

showing 1-15 of 140

Image for 69 Stundas Esejas Un Verojumi Par Vietam Un Cilvekiem

69 Stundas Esejas Un Verojumi Par Vietam Un Cilvekiem

By: Delins, Emils

Price: $14.00

Publisher: Melbourne, Australijas Latvietis, 1969


158pp. Clear plastic dj. A very good, clean, bright, tight copy. Zurnalista un diplomata Emila Delina pasaules celojuma noverojumi un vertejumi par trimdas latviesiem. " Lielais jautajums tagad ir tas, vai si kopibas sajuta musu vidu patures virsroku nakamajos trimdas 20 gados --- Sai gramata sakopotie cela iespaidu telojumi varbut palidzes atbildet dalu uzdoto jautajumu." ( Autors) View more info

Image for 6K Kas Ko Kad Kur Kapec Ka

6K Kas Ko Kad Kur Kapec Ka

By: Rungis, Aivars

Price: $16.00

Publisher: Latviesu Preses Biedribas Izdevums, 1971


116pp. A very good clean, tight copy. Printed in typewriterscript. " Sis rokas gramatas uzdevums ir instruet laikraksta reportieri. --- Latviesu periodika trimda liecina, ka noluks izstradat sadu gramatu ir gadiem veca ideja. Savukart nepieciesamiba celt celt reportieru arodnisko varesanu un jaunu reportieru instruesanu augusi no dienas diena. -- Si rokas gramata var but noderigs paligs ikvienam laikraksta lasitajam, lai vins izveidotu pats savu kritisku vai izvertet... View more info

Image for Agrarjautajums Latvju Tautas Dzive : Vesturisks Apskats  & Senas  Kolonijas  Gambija   Tobago

Agrarjautajums Latvju Tautas Dzive : Vesturisks Apskats & Senas Kolonijas Gambija Tobago

By: Bilmans, Alfr(eds) ( Alfreds Bilmanis ) & Bundurs, Z.

Price: $14.00

Publisher: Riga, Saule & Paspalidzibas Izdev(nieciba), 1934


Two pamphlets bound together. 58, [4]pp. & 29, [3]pp. Bound together in an ostensibly private ex libris binding. No interior library marks other than the trace of a former bookplate on the front free end paper. All clean, bright, tight and unmarked. Binding is likewise very good. Marbled boards. Zemesipasuma, zemes reformu un zemnieku vesturisks parskats. Otra pamfleta - par Gambijas un Tobago vesturi herzogistes laika. View more info

Image for Aizsardziba Pret Energisko Vampirismu

Aizsardziba Pret Energisko Vampirismu

By: Riekstins, Karlis (Compiled by)

Price: $12.00

Publisher: Riga, Avots, 2010


196pp. Fine.Gramata sniegts energetiska vampirisma un ta veidu raksturojums, izskaidrots, kur slepjas ta karmiskas saknes un ka aizsargat savu biolauku no "energetiskajiem zagliem". Analizeta vampirisma mehanisma butiba, ta psihiskie un emocionalie procesi View more info

Image for Ap Lielo Dzives Miklu  Problemu Risinajumi

Ap Lielo Dzives Miklu Problemu Risinajumi

By: Kundzins, Karlis

Price: $12.00

Publisher: Stockholm, Auseklis, 1955

Edition: Third Edition


249pp. A very good, clean, sound copy. Tresais, paplasinatais izdevums. " Prof. K. Kundzina gramata "Ap lielo dzives miklu" 17 esejas. Tanis izcelas tris galveno problemu grupas: rakstura audzinasana un pilnvertigas personas veidosanas, gimenes problemas un religiski jautajumi. Gramata, starp citu, atrodas mums zimiga un svariga eseja "Musu trimdas jaunatne vertibu krustcelos." (J. Gaita) View more info

Image for Atminas Un Pardomas 1

Atminas Un Pardomas 1

By: Labsvirs, Janis

Price: $14.00

Publisher: Sauleskalns, 1984

Edition: Second Revised Edition.

Inscription: Signed by Author


178pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. INSCRIBED BY AUTHOR: "Kopigu celu gajejam, nacionalas ideologijas apdvestam darba veicejam Zanim Bukovskim Patiesa ciena un sirsniba 1988, gada Ziemassvetkos Janis Labsvirs" " Dr. J. Labsvira atminas, iespaidi, apceres par Ulmani, Dziesmu svetkiem vacija, kulturas un sabiedriskiem notikumiem pirmskara Latvija. Polemika par Dunsdorfa un Aizsilnieka gramatam."autors centies noradit uz kludam, kas vairakas pu... View more info

Image for Baltijas Starptautiska Problema

Baltijas Starptautiska Problema

By: Cielens, Felikss

Price: $14.00

Publisher: [ Eslingen ], V. Blumberga Apgads "Burtnieks", 1948


63pp. Age yellowing to cover with minimal wear to extremities, pages uniformly aged, else a very good, clean, unmarked copy. "Rakstot so apceri, mani nevadija nekadi sauri politiski merki, mani vadija tikai nacionali motivi: noskaidrojot musu valsts pagatni, sekmet tas atjaunojumu un nodrosinajumu nakotne. Protams, sai apcerejuma izteiktas domas ir ne tikai skaidrotajas, bet ari kritiski vertetajas. Un loti negativi vertejot musu valsts arpolitikas beigu celienu ---... View more info

Image for Barjerskrejiens Pirma Gramata   Dienasgramata 1969-1979

Barjerskrejiens Pirma Gramata Dienasgramata 1969-1979

By: Skapars, Janis

Price: $14.00

Publisher: Riga, SIA Laikraksts Diena, 2008


353pp. photographs As new. Tiesi par so laikposmu [Brezneva] vesta Jana Skapara 1969. - 1979. gada dienasgramata Barjerskrejiens, kura aprakstita vina darbiba Literaturas un Makslas galvena redaktora amata. --- Barjerskrejiens iezimigs ar to, ka autoram ar literaturu bija visai attals sakars - pirms iecelsanas redaktora kresla vins bija tipisks LKP CK funkcionars, instruktors, kura parzina atradas Rakstnieku un Kinematografistu savieniba ----- Barjerskrejiena nav nedz... View more info

Image for Bijusa Gada Dienasgramata  1988. Gada Julijs 1989. gada Junijs

Bijusa Gada Dienasgramata 1988. Gada Julijs 1989. gada Junijs

By: Birze, Miervaldis

Price: $10.00

Publisher: Riga, Raina Literaturas Un Makslas Muzejs, 1991


95pp. A very good, clean, bright, tight copy. Paper dj. over card covers. "Vai sis pieminas rakstot, kads paredzeja, ka vares atprasit komunistiskas varas nolaupitas setas, kaut tur izsisti logi un nokurinatas spares? Un vai dzivi palikusie latviesu legionari - "kanaki" - drikstes sapulceties un uzdziedat? Ka dzivi palikusie beztiesiski notiesatie izdos savu sapju gramatu? (Autors) "Kur slepas so dienasgramatu popularitate? Acimredzot pat rakstnieku ... View more info

Image for Biskaps Jazeps Rancans Rakstu Izlase

Biskaps Jazeps Rancans Rakstu Izlase

By: Tichovskis, H(ermanis) Editor

Price: $18.00

Publisher: Astras Apgads, 1977


291pp. Notes. A very good, almost as new copy. Original clear plastic dj. Sejuma kodolu veido pasa redaktora sacereta 104 lp. gara laikmeta perspektiva lieliski ieprojekteta R. biografija un vina darbibas novertejums, kam seko 16 laikabiedru apceres 4 nodalas (Dzive un darbs; Cilveks, garidznieks un patriots; Valstsvirs un diplomats; Darbs latviesu organizacija un sabiedriba). -- biskaps Jazeps Rancans bija ne tikai liela veriena humanists un garidznieks, bet ari dzils... View more info

Image for Bites Un Bumerangs    Latviesi Piektaja Kontinenta

Bites Un Bumerangs Latviesi Piektaja Kontinenta

By: Zarins, Aleksandrs

Price: $18.00

Publisher: Lincoln, LaRAS Gramatu Klubs, 1989


394pp. A very good, clean, bright, tight copy with a very neat previous owner's (Aina Zemdega) sig. on ffe.. Pec daudziem gadu desmitiem, kad Australijas latviesu pecteci nemaz vairs nesapratis savu baltisko sencu valodu, sai krajuma ka burvju spoguli -- radisies divdesmita gadsimta velako gadu Australija un joprojam dzivos sen miruso latvieu emigrantu sabiedriba. --- Zarina skatijuma un izteiksme ir kaut kas drusku hemingvejisks: vins raksta par dazdazadiem dzives as... View more info

Image for But Latvietim

But Latvietim

By: Miezitis, Janis

Price: $13.00

Publisher: Riga, Biedriba "Latvietis", 2008


240pp. A bright, tight, as new copy. " Atsakoties no savas tautibas, mes zaudejam savas saknes. Ja esi piedzimis par latvieti, tu vari sava gara augt liels tikai ka latvietis. Tu nevari but lielaks krievs par pasiem krieviem vai lielaks anglis par pasiem angliem. Tev ir dota iespeja parnemt musu senas tautas garigo mantojumu un attistit to talak." ( Izdevejs) View more info

Image for Cela Kops Ritausmas

Cela Kops Ritausmas

By: Eksteins, Modris

Price: $17.00

Publisher: Riga, Atena, 2002

Edition: First Latvian Edition


340pp. Illustrations. Notes, Index. A very good, clean, tight, bright, unmarked copy. "Stasts par Austrumeiropu, otro pasaules karu un 20.gadsimta sirdi. Eksteina darbs ir ilustracija atzinumam, ka visa vesture ir autobiografija - personiskais taja savijas ar vesturisko. Vins piedzima Latvija, bernibu pavadija kara plositaja Eiropa, Kanada nokluva ka viena no parvietotajam personam. Stastu par saviem senciem un gimeni vins saauz ar gadsimta svarigakajiem notikumiem, s... View more info

Image for Cela Uz Majam Referatu Krajums

Cela Uz Majam Referatu Krajums

By: Rungis, Aivars

Price: $12.00

Publisher: Gaujas Apgads, 1984

Inscription: Signed by Author


107pp. Dedicatory inscription by the author A very good, clean, bright, tight copy. " Cilvekiem tomer esot nepieciesams dzirdet atskirigus uzskatus, atskirigus viedoklus, lai uz si fona parbauditu un apstiprinatu savu uzskatu pareizumu vai ari ieskatitu savus vajumus, savu isto speku un to attiecigi revidetu. Tapec reizem jaklausas ari nepatikamais, tapec musu ienaidnieki un uzskatu pretinieki dazkart mums vairak palidzot neka draugi" (Autors) Saturs: Ievadam. Kas... View more info

Image for Ceturta Atmoda

Ceturta Atmoda

By: Dzintars, Raivis

Price: $12.00

Publisher: Riga, Lauku Avize, 2010


109 pp. Photographs. New " Merkejot zemu, sasniegsim zemus merkus. Jamerke- augstak! Ir vajadziga jauna tautas Atmoda! Ir vajadziga latviesu tautas Ceturta atmoda Si gramata nav tikai aicinajums. Ta ir vadlinijas, kas darams, lai Ceturta atmoda pienaktu. Sim nolukam izstradaju desmit likumus. Ja sos likumus ieverosim, Atmoda bus. Tas, par ko reiz sapnojam, klus ists" (R. Dzintars) View more info