Category: Dzeja (Poetry)

Sort

showing 106-120 of 311

Image for Kad Vairs Nav Govju

Kad Vairs Nav Govju

By: Muks, Roberts

Price: $12.00

Publisher: Holland, Mich., Sotuqnangu, 1989


"Gan varsmas, gan autora filozofiskas piezimes liecina, ka Muka domas un jutas pedeja laika ipasi rosina dabas degradesana, technologijas uzvaras gajiens un Rietumu cilveka neurotiska saskeltiba, kas rodas no ta, ka esam "ar vienu kaju technologijas pasaule, ar otru nostalgija pec 'veciem labiem laikiem'". Jauna krajuma nosaukums vers lasitaja uzmanibu uz dazam musdienu raksturigajam iezimem: "Govis un citi dzivnieki - 'dziva radiba' - ir kluvusi par gala... View more info

Image for Kali Juga Dzejoli

Kali Juga Dzejoli

By: Muks, Roberts

Price: $11.00

Publisher: Riga, Cirulis, 1995


126 pp. A very good clean, bright, tight copy. INSCRIBED BY AUTHOR "Ainai [ZEMDEGAI] iz veciem laikiem Roberts 12. jul. '96 " Includes ephemera: Autora raksts: "Dzeja un religija Lielformata fotokopija. Lit. un Maksla. 13. 08. 98. "Pec indiesu pratojumiem, sodienas cilvece dzivo kali juga, tumsibas era, dzelzs laikmeta, kad visu nosaka kvantitativa pieeja lietam - un iezime savas poetikas principus: "Cilveka misija ir ar visu sirdi piedalities dieviskaja spele u... View more info

Image for Kama Sutra

Kama Sutra

By: Vatsaiana (Vatsyayana)

Price: $17.00

Publisher: Riga, Vestnesis Pardaugava, 1990

Edition: Facsimili Reprint


75pp. A very good, clean, tight, bright copy. Reprint of Vidberg's 1931 edition A Gramata par indiesu milas makslu - izvilkumi. Tekstu tulkojis Richards Berzins. Faksimili izdevums , originalais izdevejs Ars, 1931 g. "Latviesu makslinieku vidu 20. gados Vidbergs ir izcilakais erotikis ar Eiropas klasi. Erotika nav meklejama tikai Vidberga darbu satura, bet ari makslinieka apzinata merktieciba nostadit skatitaju liecinieka voyeur loma, parsteidzot milniekus kompromitejos... View more info

Image for Kamola Tineja

Kamola Tineja

By: Belsevica, Vizma

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma, 1981


262pp. A very good, clean tight, unmarked copy. " Pirmais kontakts ar Vizmas Belsevicas dzejas gramatu Kamola tineja mazliet samulsina. Viegli var atklat, ka lielum liela dala dzejolu ir parnemti no agrakiem krajumiem, bet nekadi ievadvardi, noteikti iedalijumi vai gadskaitli talak te nepalidz - tadu noradijumu sini gramata vienkarsi nav. Pec kaut kadas skaidribas tiekdamies, lasitajs sak petit uz savu roku. ----Gadalaiki Kamola tineja rit no pavasara lidz ziemai. Nobe... View more info

Kas Zinas Stastit

By: Gutmane, Margita

Price: $12.00

Publisher: Ziemelblazma- Janis Abucs, 1976


110pp. "Jautajumi par butibu, divu nacionalo identitasu radita iekseja diskusija turpinas M. Gutmanes otraja dzejolu krajuma "Kas zinas stastit" - "savas" vietas neesamiba, ja nav balss un valodas, kas atsaucas, kustibas bezjedziba, jo nav merka, nav vides, nav sapnu , begliem nav maju un nav iespeju istenot savus sapnus par majam." ( A. Rozkalne) View more info

Image for Kekars

Kekars

By: Runge, Sniedze

Price: $14.00

Publisher: Aka Publishers- International, 1985


135pp. A very good, clean, bright, tight copy. Krajuma ietilpst dzejoli no Imantas mazas serijas gramatinas "Pusnakts negativi" ka ari no sen izpardotas dzejas lapas "Klauna ada" View more info

Image for Ko Dziedaja Rigas Gaili 100 Dzejnieki Par Rigu

Ko Dziedaja Rigas Gaili 100 Dzejnieki Par Rigu

By: Ivaska Astride (compiled by)

Price: $12.00

Publisher: Riga, Petergailis, 2001


Dzejas antologija par Rigu ievietoti 100 latviesu dzejnieku dzejoli. seit vietu atradusi gan 19. gadsimta latviesu literatu pirmie meginajumi Rigas apdziedasana, gan 21. gadsimta modernas dzejas izpausmes. Dzejolu krajums ir tematisks. Rigu ieraugam teiksmas, zinges, vesturisku notikumu kontekstos. Atseviski apkopoti dzejoli par Vecrigu, Rigas nomales ielinam, parkiem, laukumiem, pieminekliem utt. View more info

Kodols

By: Ikona, Guna

Price: $16.00

Publisher: Shippenville Pa., Upeskalns [Riverhill ress], 1972


93pp. with erratum slip for p.66. 250 copies. Cover and four chapter illustrations by Ilgvars Steins.. Jacket lightlly age spotted on front panel, top edges a little worn, else a very clean, bright copy printed on fine paper. " Ikona iet kopsoli ar musdienu internacionali moderno dzejnieku, pievezdama mus ar savu dzeju it ka pie izsista loga: seja negaiditi iesitas ass veja atveziens. Dzejolu satrauktas rindas sabirst ka lielaki un mazaki izsistas ruts gabali, kuro... View more info

Image for Koncerts

Koncerts

By: Kezbere, Elza

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1965


112pp. A very good clean tight copy enclosed in original clear plastic jacket. Koncerta daudz ta saucamo "gadijuma dzejolu" kas rakstiti sakara ar gadskartu svetkiem un tuvu cilveku jubilejam -- Tie ir pat labaki, neka lidzigos gadijumos medz rakstit dazi citi ---Nevien dazs nopietnaks, bet ari savdabigaks motivs ieskanas jaunas gramatas milestibas lirika un dabas dzejolos. . Vissvaigakais un ari vertigakais Kezberes dzejas devums atrodams Koincerta pirmaja no... View more info

Krievi Kaiminos Miniaturas

By: Rungis, Aivars

Price: $12.00

Publisher: Kalamazoo, Divsimt Eksemplaru Gramatnica,

Edition: First Edition


116pp. Limited edition. Illustrated. "skalpeliski griezîga, nevis leti samiernieciska ir pamatnots vina (Runga) miniaturam "Krievi kaiminos" (Zagarins). " Aivars Rungis apdzejo musu kaiminu vestures gaitu ritejuma, un sodienas aktualitasu gaisma rada ta tikumus. Ja tu esi vestures stunda skola, cela vai neliela sabiedriba un visiem skiet viss apnicis, dzirdets, neka jauna... tad palasiet skali rindinas no sis gramatas un jus atgusiet gan latvisko pasa... View more info

Kristalls Un Mals Dzejoli Sengrieku Un Divdesmita Gadusimta Orfeja Zelabu Dziesma Piecos Dziedajumos

By: Kraujiete, Aina

Price: $12.00

Publisher: Sundbyberg Sweden, Daugava, 1970


100 pp. Very good +; glassine dj. somewhat worn, else a very good, clean, tight copy. "...Ar patiku un apbrinu var lasit "Orfeja zelabu dziesmu" (piecos dziedajumos). seit antikas teiksmas pievilcigi sakausetas ar musdienu dzivi ... Daudzas rindas liecina, ka Kraujiete var but stiliste, kas gajusi Tauna skola, bet izkopusi pietiekami patstavigu dikciju..." (G. Plavkalns) View more info

Image for Krokodils Un Es

Krokodils Un Es

By: Muks, Roberts

Price: $11.00

Publisher: Ann Arbor, Celinieks, 1984


111pp. Some very light edgewear, elser a very good, clean, bright, tight copy. "Lai pienacigi novertetu Muka dzeju, vajadziga neatlaidiba un pacietiba. Dzejoli japarlasa, lai tie nobriestu lasitaja apzina. Cels, kas jamero, ir tals dazados fiziskos un garigos limenos vai pakapes - izplatijuma, pie Dieva un engeliem, domu pasaules Himalajos, zemes virsu pie kokiem un dzivniekiem vai tarpu valstiba pie mironu kauliem, kas savukart augsamcelas." (P.Johansons) View more info

Image for Krusta Gaisma Muzibas Cela   Dzejas

Krusta Gaisma Muzibas Cela Dzejas

By: Velais Celinieks ( Vavers, R. )

Price: $15.00

Publisher: San Paulo, Apgads Riga, 1972


204pp. Some small closed tears to dj, else a very good, clean, tight copy. Previous ownership on tp. "Gramata iespiesta Rigas spiestuve Sanpaula, Brazilija." Autora religiska dzeja dod nojautu no ta laika Brazilijas latviesu Baptistu kopienas garigas dzives. xxx View more info

Image for Kurzemes Klade  Dzejoli

Kurzemes Klade Dzejoli

By: Caklais, Maris

Price: $10.00

Publisher: Riga, Liesma, 1982


118pp. A very good, clean, bright, tight copy. " --atklasme skaudri turpinas: "Es esmu bagats - man pieder viss, Kas ar mani nav noticis." Ar so apliecinajumu sakas dzejolis 37. lp. krajuma Kurzemes klade, --Maris Caklais ir patstavigs, noturigs, ikdienradoss. Vinam piemit ne tikai varda dzirde, bet ari oza, tauste, izgarsot speja. Varda apspeles un izspeles prieks--" (V. Toma) View more info

Image for Lacplesis  Ar Jazepa Rudzisa Ievadapcerejumu Un Komentariem.

Lacplesis Ar Jazepa Rudzisa Ievadapcerejumu Un Komentariem.

By: Pumpurs, Andrejs

Price: $14.00

Publisher: Riga, Zinatne, 1988


246pp. Illustrated with photographs as well as artwork from previous editions. A very good, clean, tight copy. Some slight wear to dj. extremities. " Ievadapcerejuma aplukota eposa saistiba ar latviesu folkloru, ta tapsanas kulturvesturiskie apstakli un saceresanas gaita, sniegta sika si darba literaturzinatniska un folkloristiska analize, atsegta ta ietekme latviesu literatura un maksla. Eposa teksts detalizeti komentets" (Izdevejs) "Jazeps Rudzitis plasakam lasitaju ... View more info