Category: Dzeja (Poetry)

Sort

showing 76-90 of 311

Ex Libris Dazadu Gadu Dzejoli

By: Vacietis, Ojars

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma, 1988


573pp. A very clean tight bright copy. With illustrations. "Saja krajuma apkopoti dzejoli, kas dazadu iemeslu del netika publiceti citas gramatas. Dzejolos aizskartas temas par cilveciskajam vertibam, Padomju gadiem un ta laika dzivi, dabu, sevis attistisanu, ka ari milestibu likteni un navi." View more info

Image for Fabulas Utrais Izdavums Ar M. Buksa Apceri Par Fr. Trasunu Un Jo Literaru Darbeibu

Fabulas Utrais Izdavums Ar M. Buksa Apceri Par Fr. Trasunu Un Jo Literaru Darbeibu

By: Trasuns, Francis

Price: $18.00

Publisher: Latgalu Izdevniceiba, 1964

Edition: Second Edition


108pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. "Augsta makslinieciska limeni ir sarakstitas fabulas, to sizetu pamata lielakoties ir aktuali sabiedriski notikumi. F. Trasuna fabulas verojams iss, gleznains stastijums, dziva, suliga valoda, kas ir istas fabulas neatnemama sastavdala. -- Trasuna fabulas sava laika bija loti popularas, seviski skolu jauniesu vidu." ( Rezeknes centrala biblioteka) View more info

Image for Fausts  Tragedija

Fausts Tragedija

By: Gete, Johans Volfgangs Trans, By Valdis Bisenieks

Price: $23.00

Publisher: Riga, Jumava, 1999


487pp. Notes. Some mild wear to dj spine t&b, else an as new copy. bright, tight, unmarked. "Biseniekam ir nozimigi tulkojumi ne vien no vacu, bet ari italu valodas. Vins ir partulkojis Atskanu hroniku. Partulkot Geti, Rilki, Cveigu, Teodoru Mannu - tas ir gruts uzdevums, lielakoties pasa tulkotaja izraudzits. Viss vienmer veikts ar cildinamu rupibu. " (Janis Liepins) "lasidams Faustu, Bisenieks sapratis, ka ta ir dzives Bibele, pie kuras jaatgriezas ik pec gadiem... View more info

Image for Fausts Tragedija J. Raina Tulkojuma

Fausts Tragedija J. Raina Tulkojuma

By: Gete, Johans Volfgangs

Price: $18.00

Publisher: Riga, Valtera Un Rapas Akc. Sab. Apgads, 1936


592pp. Illustrated. An attractive near fine copy with a presentation inscription written in a clear, well formed copperplate hand. "Rainis, pirmais Getes muza darba latviskotajs, par so darbu rakstijis: ""Fausts" ir stipra pils pret seklumu." Savukart Janis Sudrabkalns raksturo tulkotaja veikumu: "Fausta" tulkojums pieradija, ka latviesu valoda var izsacit vissarezgitakas domas, ka tai pieejami poezijas smalkumi un filozofijas dzilumi." (Zvaigzne) View more info

Image for Flowers of Ice

Flowers of Ice

By: Ziedonis, Imants

Price: $14.00

Publisher: Toronto, Exile Editions, 1987


127pp. Almost as new. Banuta's and Baiba's Rubess prose tranlations transformed into poetry by Barry Callaghan. Introduction by John Montague. " ... Not only in Latvia but throughout the Soviet Union (Ziedonis) is the most modern literary figure from his era ... he is not superficially avant-garde; he is deep, and philosophically great in his prose poems, the epiphanies... he is one of the very best poets and so, one of my favourite poets anywherere." ( Andrei Voznes... View more info

Image for Gaisma Ievainoja  Dzejoli 1971-1981

Gaisma Ievainoja Dzejoli 1971-1981

By: Ivaska, Astride

Price: $12.00

Publisher: Stockholm, Daugava, 1982


128 pp. "Astride Ivaska liek vienmer par jaunu ieraudzit cilveciga tragismu un vienmer par jaunu atgadina cilveciga cienu un dara to tik savdabigi parliecinosi, ka sacerejumi jau tagad (vinas dzives laika) kluvusi nobriedusi klasika. Dizciltiga latviete, autore, protams, nav bez "nacionala etosa", bet bez patosa gan." (V. Reimanis) View more info

Image for Gaismas Tuksnesi

Gaismas Tuksnesi

By: Strelerte, Veronika

Price: $14.00

Publisher: Stockholm, Daugava, 1951


115pp. A numbered copy. In original slipcase. 36/1500 Neat presentation inscription "Manai sirdsmilai meitinai Ziemassvetkos. 1951 Tetis" A very good, clean, bright, tight copy "...skumjas lirikas sakopojums, bet sis savas skumjas dzejniece izteikusi pavesa, tira un stingra forma, ar eleganci, kas liecina par cienijamu dzejas varesanu. Pa vidu tur ieskanas maigi motivi, mates jutas, vardos atturigs patriotisms un muzibas izjutas, muzibas minesana. Sa krajuma dzejolus ... View more info

Gaju Dveselite Dzejolu Krajums

By: Briedis, Leons

Price: $9.00

Publisher: Riga, Liesma, 1988


142pp. Mild bump to front top cnr, else very good clean tight copy. View more info

Image for Gallows Over Europe  Poems

Gallows Over Europe Poems

By: Eglitis, Andrejs

Price: $17.00

Publisher: London, John Calder, 1984


126pp. A very good, clean unmarked, almost as new copy." Translated from the Latvian by Robert Fearnley in collaboration with Velta Snikere. "Eglitis, one of Latvia's great poets, has been writing with elegance and great lyric power of love, humanity and freedom for half a century. The 80 poems in Gallows over Europe express his political awareness and his fervent patriotism as well as his deep religious experience and concern for the human condition. These e... View more info

Image for Gara Pupa  Bernu Dzejas Diena  Astotais Gads

Gara Pupa Bernu Dzejas Diena Astotais Gads

By: Auseklis, U (ldis )

Price: $12.00

Publisher: Riga, Spriditis, 1991


138pp. Cover and 13 illustrations by N. Strunke. A very good, clean, tight, bright, unmarked copy. "Pirmoreiz saja "Garaja Pupa" ievietota apjomiga trimdas latviesu dzejnieku bernu dzejolu kopa. Te ir Janis Jaunsudrabind un Karlis Skalbe, Veronika Strelerte yn Andrejs Eglitis, Zinaida Lazda un Fricis Dziesma, Veltta Toma un Astride Ivaska, Valda Dreimane un Selga Silkalna. Mara Gulena un Juris Kronbergs ---" ( Sakartotajs) View more info

Image for Gebt Mir Einen Anderen Himmel  Gedichte Zusammengestellt von Gerd Steiner. Aus dem Lettischen übertragen von Elfriede Eckardt-Skalberg, Rosemarie und Gerd Steiner.

Gebt Mir Einen Anderen Himmel Gedichte Zusammengestellt von Gerd Steiner. Aus dem Lettischen ├╝bertragen von Elfriede Eckardt-Skalberg, Rosemarie und Gerd Steiner.

By: Eglitis, Andrejs

Price: $12.00

Publisher: Hamburg-Hamm, Hary V. Hofmann Verlag, 1964

Inscription: Signed by Author


73pp. Cover has some very faint scuffmarks, else a very good, clean, tight copy. SIGNED by Eglitis with a presentation inscription in his hand. "vienam no pirmajiem Andrejam Eglitim nu individuals krajums, tulkots vacu valoda Hamburg-Hamm -- virsraksts patapinats no krajuma "Lasts" publiceta dzejola "Dodiet man citas debesis", kas labi izraudzits, jo Eglisa dzeju var raksturot ari ka izmisigas klainotaja un izdzita raudas zem kurlam debesim."... View more info

Image for God, Thy Earth is aflame! ( Cantata ) Dievs, Tava Zeme deg! Latvian Prayer

God, Thy Earth is aflame! ( Cantata ) Dievs, Tava Zeme deg! Latvian Prayer

By: Eglitis, Andrejs

Price: $18.00

Publisher: Oskars Sakarnis, 1947


[16] A very good, clean, bright copy. 3 full page colour plates by Strunke and 2 b&w. Translated from the Latvian by Velta Snikere. Edited by W.K. Mathews. "Of unequalled beauty and intensity of feeling are the prophetic pre-exile lines by Andrejs Eglitis, the dean of our national bards: "God, Thy earth is aflame - in fires of hatred and sin!" (J. Silenieks) ( reference to the loss of independance and freedsom through the Soviet invasion) View more info

Griezos

By: Bicole, Baiba

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1981


106pp. "Bicoles dzeja vispar parsteidz un apbur ar to, ka te tik daudz neparastu, spozu un brinumsvaigu izteles ainu." [N. Valtere] View more info

Image for Gundegas Mijkresli  Paveni Palikusa Milnieka Un Dzirnieka Dziesmas Pasaulei

Gundegas Mijkresli Paveni Palikusa Milnieka Un Dzirnieka Dziesmas Pasaulei

By: Trimda, Lucifers (Dobelis, E.& Zeltins, T.)

Price: $12.00

Publisher: Waverly, Latvju Gramata, 1970


Rugta, bravuriga, reizem, sentimentala, reizem patriotiska, reizem ironiska dzeja. Autors , trimdnieks, karavirs atlaujas krajuma pedeja dzejoli "Alas mijkresli" izteikt nebiezi dzirdetu keceribu - " Mes dzimteni jums radisim, tie visiem mili sludina,/Tepat uz vietas, alas sis, tik esiet musu pilsoni,// Dazs latvietis apjucis, bet laba ticiba/ Sniedz savu dalderi klimzdams pa fabriku pelnito./ Celiet musu sirdis, lai vismaz sapnos atgutu to,/Ja ari liedzat mums a... View more info

Image for Hand Holds Hand

Hand Holds Hand

By: Eglitis, Andrejs

Price: $13.00

Publisher: Riga, Pils, 2001


62pp. An as new copy. Translated from the Latvian by V. Snikere. "these pledges of love, written during a whole lifetime, are vividly intertwined with voices of the living and the dead, with graves aqnd cradles, roses and moonlight, with emotions and visions appearing like rainbows and streaks of lightning, and expressing the heights of pain and longing." ( A. Egliena View more info