Category: Dzeja (Poetry)

Sort

showing 61-75 of 311

Image for Dziesma Tevi Esmu  Dzejoli

Dziesma Tevi Esmu Dzejoli

By: Gubina Indra

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1979


96pp. Very good, clean, tight copy, without dj. "Indra Gubina pieder pie stiprajam sievietem, kuras nesamierinas ar likteni." View more info

Dziesmas

By: Kikulis, Jekabs ( Kikula Jekabs)

Price: $13.00

Publisher: Riga, Liesma, 1982


149pp.----- a very good, clean, tight copy. "Kikula Jekabs (1740-1777) ir pirmais pasreiz zinamais latviesu rakstitas dzejas autors... gramata vina sacerejumi - dziesmas un zemnieku sudzibas." originalmateriali faksimilattela; apcere par autoru. View more info

Dzilos Sniegos Dzejas 1930-1937

By: Grots, Janis

Price: $11.00

Publisher: (Eutin) Germany, Andreja Ozolina Apgads, 1959


156pp. Dj. with some small chips in attractive mylar protector; else a very good, clean, tight copy. "30. gadu otra puse Grota dzeja domine individuali motivi - krajuma "Dzilos sniegos" verojamas bernibas atminas, dzives atzinas. Grota ideali nesaskan ar dzives istenibu, vina trauksmaino domu ieskauj smeldze, rugtums, vientuliba." (Darana) View more info

Dziluma Japartop

By: Toma, Velta

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1963


128pp. "Tomas dzejiskais pardzivojums ietver dazadas problemas,....Organiski ieaug dzeja ari tautasdziesmas leksika un gars....Blakus milestibas un patriotiskajiem dzejoliem ir pardomas par navi un dzivibu, muzigas mainas ritmu. Tikpat nozimiga ir gaisa optimisma filozofija, nerimstosais dzivibas loks un muziga saule, dzives atzisana, neverojot grutibas. Ne bezceriba vai ... bezdomu vienaldziba, bet speka un ticibas apdvesti vardi" [P. Vasarins] View more info

Dzimtenes Atblazma Dzejoli 1957 1963

By: Sinats, Eduards

Price: $14.00

Publisher: Waverly, Latvju Gramata, 1963


95pp. A very good, clean, tight copy. "-- literats, publicists, tulkotajs. Budams karaskolas kadets, piedalijies Latvijas Brivibas cinas. "Dzimtenes atblazma" jutama trimdas dzives izraisita smeldze. Savdabigaka ir Sinata miniaturdzeja, tai raksturigi isi, aprauti domu iezimejumi."(NN) View more info

Dzintara Rasa Dzejoli

By: Pelecis, Aleksandrs

Price: $12.00

Publisher: Los Angeles, Ramava, 1989


123 pp. 600 copies. A very good, clean, tight copy. Possibly with author's sig on half title; jpg on request. Aleksandrs Pelecis " sapju un spita dzejnieks" Autors 1946. gada ticis izvests uz Sibiriju un tur pavadijis 23 gadus. "Vairs nevisies ap musu sapniem odzes, Kas surp no Krasnojarskas purviem lien! Vairs sprostos labakos no labiem neieslodzis, vairs neaizkeps to acis tundru pliens! Ja vien, ja vien." (A. Pelecis 1988). Krajuma ietilpst dzejoli... View more info

Image for Eddas Dziesmas (Konungbók eddukvæda. )

Eddas Dziesmas (Konungbók eddukvæda. )

By: Berzins, Uldis. Translated By

Price: $29.00

Publisher: Riga, Janis Roze, 2015


364pp. Illustrated. Pirmo reizi latviesu valoda iznacis senislandiesu mitologisko un poetisko tekstu kopojums "Eddas dziesmas"- Tie ir teksti, kas atstajusi milzigu ietekmi uz Ziemeleiropas literaro mantojumu daudzu gadsimtu garuma, to petisanai zinatnieki visa pasaule nereti veltijusi visu muzu. Latviesu valoda senos tekstus pieejamus darijis dzejnieks Uldis Berzins, savukart komentarus un skaidrojumus sniegusi senskandinavu valodas un kulturas zinataji Inga Berzina ... View more info

Image for Edvarta Virzas  Pedejas Dzejas

Edvarta Virzas Pedejas Dzejas

By: Virza Edvarts

Price: $16.00

Publisher: Riga, Apgads Latvju Gramata ( Zelta Abele ), 1941


83pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. Covers showing only very faint, minimal wear. Sakartojusi Elza Sterste, grafiski iekartojis Valdemars Tone; izd. Mikelis Goppers (Zelta Abele) "So gramatu pabeidza iespiest divdesmit astota novembri tukstots devini simti certdesmit pirma gada, un ta ir pirma Zelta Abeles gramata sini gada" (Izdevejs) View more info

Es Esmu Vasara Dzejoli

By: Kraujiete, Aina

Price: $18.00

Publisher: Shippenville Pa., Upeskalna Apgads The River Hill Press, 1963


100pp. Type handset. 320 copies. Dj. shows some mild wear, else a very good, clean, tight copy. Autore sanemusi Zinaidas Lazdas balvu par so, savu pirmo dzejas krajumu. "Kraujietes savdabigais personiskais stils lasitajam pazistams. Tas spilgti iezimejies jau vinas pirmaja krajuma Es esmu vasara, kas it ipasi valdzinaja ar svaigo, krasno izteli un apbrinojami bagato, lokano latviesu valodu. Ieveribu pelnija ari vinas laikmetigie meklejumi izteiksme." (E. Stap... View more info

Es Ieeju Sevi Dzejoli

By: Ziedonis Imants

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma, 1968


140pp. Cover shows some light surface wear, else a very good clean copy. "Krajuma domine sevis un sabiedribas analize un problemas, kas to skar. Krajuma jutams protests pret sabiedribas vienveidibu, par trulumu un divkosibu, kas valda visapkart. Autors proteste pret striktam normam, kas ierobezo cilveka ieksejo "es", autors iestajas par individa neatkaribu un pasapzinu." (Infux) View more info

Es Rigu Sirdi Jutu Dzejoli Balades Poemas

By: Raisters, Eriks

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1973

Edition: First Edition


217pp. Clear protective dj. Attractive, clean tight copy. View more info

Image for Es Tumsai Pieglauzos

Es Tumsai Pieglauzos

By: Martuza, Eva

Price: $12.00

Publisher: Riga, Poligrafijas Infocentrs, 2005


Mazs, bet emocionali piepildits dzejolu krajums. Evas Martuzas tekstus labi papildina Elitas Abeles ilustracijas. "Kad tumsa piebur debesis ar zvaigznem,/ man ari japartop -/ es nezinu - par juru, upi, aku -/ es nezinu, bet jutu,/ kad debess tumss parburas par zvaigznem,/ es tevi ielistu k? bezgaliga jura". ( J. Zagarins ) View more info

Es Visu Muzu Milejusi Esmu Dzelolu Izlase

By: Elksne, Arija

Price: $13.00

Publisher: Riga, Liesma, 1988


446pp. " izlase izdota 1988.gada un taja pec hronologiska principa ir atlasiti dzejoli no visiem vinas krajumiem to iznaksanas seciba. -- Etiskais ideals ir garigi bagata, harmoniska, tikumiska personiba, ar laiku aizvien dramatiskaka klust apjausma, ka nespej realizet, sasniegt harmonisko idealu, tomer autore nekad neatsakas no pasas izvirzitajam etiskajam normam.To nemainiga pastavesana nevis iegrozo, bet palidz nezinas, bezceribas brizos un veido visas dzives je... View more info

Es Zveru Pie Kraukliem

By: Ogrins, Andris

Price: $12.00

Publisher: Riga, Neputns, 2008


Unpaginated. Fine, as new. "Jau pirmais krajums "Es zveru pie kraukliem" autoram atnesa gan Literaturas gada balvu par spilgtako debiju, gan Starptautiskas rakstnieku un tulkotaju majas un Ventspils pilsetas domes Izcilibas stipendiju par labako debiju. "Dzejnieka dzila kultura un emocionalais spriegums lauj lasitajam izsekot pat vispardrosakajiem vina izteles liklociem," doma jauna krajuma redaktors Janis Rokpelnis." (LA) View more info

Image for Etides

Etides

By: Stumbrs, Olafs

Price: $12.00

Publisher: Chicago, Alfreda Kalnaja Apgads, 1960

Edition: Second Edition


108pp. A very good, clean, tight copy showing some light wear to spine extremities. Title on spine faded. A. Zemdega's ownership sig. in pencil. "Stumbram vina dzeja ir kaisliba, vins d z i v o dzeju un lidz ar to spej aizraut. ---Perspektivas? Dzejnieks ar tik stipru dramatisku nervu labi varetu rakstit modernas tragedijas. Ja gribes. Etides ir skistitava ---Ar savu dzejas maku un kaislibu Stumbrs spej uzcelt pats sava platuma sliedes." (Dz. Sodums) View more info