Category: Dzeja (Poetry)

Sort

showing 31-45 of 311

Caurspidigas Enas

By: Plavkalns, Gundars

Price: $10.00

Publisher: Copenhagen, Imanta, 1967


32pp. Very good, clean, tight. "Verojams ari, ka vins ciemojies ar labam sekmem eiropiskajos literaturas darzos un to, ko tur guvis, pievienojis musu literaturai ka skaistu mantojumu. To pasu var teikt par mazo Imantas izdoto krajuminu Caurspidigas enas." (J. Sarma) View more info

Caurvejs

By: Ziedonis, Imants

Price: $14.00

Publisher: Riga, Liesma, 1975


134pp. "Tautasdziesmas ir viens no pamatakmeniem ari dzejolu krajuma "Caurvej", -- laiks, kad sabiedriba raksturiga pastiprinata interese par dzeju, kulturu, ari par latviskajam vertibam un to saglabasanu, tacu varas ietekme padara sis lietas neistas, samakslotas, jo attieksme ir izteikti neitrala, pat noliedzosa. Dzejnieks krajuma tapsanas laiku raksturo sadi: "..ir tikai riebiga caurveja sajuta. No kuras varbut var glabt tikai kaut kas balts, balti ma... View more info

Image for Cela Sentiments   Dzejoli  1991 - 1996

Cela Sentiments Dzejoli 1991 - 1996

By: Ziedonis Imants

Price: $12.00

Publisher: Riga, Nordik, 2000


94pp. A very good, clean, tight, bright, unmarked copy. Latvijas geografiskas vietas ir viens no pamattematiem Imanta Ziedona dzejas gramata "Cela sentiments". So interesanti noformeto krajumu, ar vesturiskiem foto liecinajumiem sarupejusi izdevnieciba Nordik . Jauna gramata lauj celot kopa ar autoru, jo Imanta Ziedona dzejoli vada pa lauku setam, musdienu mazpilsetam un senajiem pilskalniem, atklajot pagatnes un tagadnes, Latvijas cilveku un dabas vaibstus. Krajuma ... View more info

Cela Uz Loreto

By: Babre, Janina

Price: $10.00

Publisher: Chicago, J Skirmanta Apgads, 1972

Inscription: Signed by Author


111pp. Religious poetry. Ar autores parakstu. " "Babres dzejoli kopnoskana un satura liek atcereties pazistamas Davida Dziesmas. Sap dzejniecei pasaules vienaldziba.....dzejnieces dvesele gavile ekstatiska prieka, pardzivojot Dieva klatieni." [N.Valtere] View more info

Celos

By: Bicole, Baiba

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1969


160pp. Original plastic d, good with some chipping to spine, else a very good, clean, tight copy. "Bicoli tapec gribetos saukt par erotisku dzejnieci, ar so vardu saprotot reize stipru juteklibu, bet reize ari garigu, dzveseligu pardzivojumu visados veidos.... tatad raksturiga miesas un dveseles nedalamiba." [N. Valtere] View more info

Image for Chansons De Bilitis

Chansons De Bilitis

By: Louys, Pierre ( Pjers Luiss )

Price: $13.00

Publisher: Riga, Avots, 1990

Edition: Reprint Edition


80pp. Facsimili edition. Original published by Ars in Riga, 1928. A very good, clean, tight copy. Erotika vienmer ir bijusi viena no galvenajam temam S. Vidberga dailrade, turklat pieredze trauku apgleznosana palidzeja vinam rast kongenialu grafisku izteiksmi. Sajas ilustracijas maksliniekam ir izdevies iedzivinat seno grieku pasaules izjutai piemitosu miesas un gara harmoniju---" (Avots) J.Sudrabkalna tulkojums. View more info

Cilveks, Uzarta Zeme Dzeja

By: Caklais, Maris

Price: $16.00

Publisher: Riga, Liesma, 1975

Inscription: Signed by Author


100 pp. A very good, clean, tight copy. SIGNED. Ar autora parakstu un ar veltijumu fantastikas keramikim Dzinraram Mezulim autora rokraksta." Vina pirmais krajums "Pirmdiena" bija pirmais visa peckara literatura bez retorikas --- bez rapsanas tiesnesa tribuna " --- "Cakla dzeja viss atrodas nerimtiga kustiba. Tacu si pasaules mainiba neatgadina nedz Vaciesa Visumu satricinosas svarstibas, nedz ari Ziedona "atrumu es cildinu ka svetu". Drizak... View more info

Cilveksauciena Attaluma

By: Caklais, Maris

Price: $10.00

Publisher: Riga, Liesma, 1984


135pp. Some slight edgewear, else a very good, clean,tight copy. "Dzimtene un tas liktenis ir vienmer bijis svarigs temats Cakla dzeja.--"Nakotne ir neaprekinama, un nav neiespejams jauns uzliesmojums" (113. lp.). Te nak prata Rolfa Ekmana noverojums, ka latviesu dzejnieki, kas raksta par vesturi, biezi doma par tagadni." (A. Bjornson) View more info

Cirsma

By: Zemdega, Aina

Price: $12.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma, 1974


119 pp. Dj clean with some small closed tears, else a very good, clean, tight, bright copy. "Mezs Zemdegas iztele un emocijas laikam apmeram tikpat nozimigs ka pilseta Tauna psiche. Autore neparprotami ir "Kursas meitene", kas viesojas Manhetena un majo Toronto. Zemdega ir ari muzike, tadel dabiski, ka vinai netrukst ritma izjutas; bet vina izvelas lokanu strofisko ritmu, nevis ierobezotu pantmeru." ( G. Plavkalns) View more info

Image for Cita Gaisma   Latviesu Dzeja Rietumu Pasaule 1945-1990  Dzejas Antologija

Cita Gaisma Latviesu Dzeja Rietumu Pasaule 1945-1990 Dzejas Antologija

By: Lasmanis, Martins

Price: $16.00

Publisher: Riga, Nordik, 2005


Antologija ir uznemti dzejnieki, kas devas trimda jau ar savu lasitaju pulku, nesagaidot celojumu majup, ka ari tie, kas iesaka savu sutibu trimda un tagad, trimdai beidzoties, turpina to Latvija. Antologijas 45 gadi aptver diezgan trauksmainus gadus ka literatura, ta ari, lieki butu aizradit, geopolitika, kur iezimejas gan svetbilzu graveju noversanas no ierasta, gan ilgas pec stabilitates un drosibas tradicionalaja. Visa visuma latviesu dzeja sajos gados nenododas gale... View more info

Citviet Dzejoli 1991-2011

By: Bicole, Baiba

Price: $18.00

Publisher: Riga, Mansards, 2011

Inscription: Signed by Author


174pp Fine, as new. SIGNED "Citviet" ir dzejnieces pirmais krajums pec 20 gadu partraukuma, kura apkopoti no 1991. lidz 2011. gadam sarakstitie dzejoli" (Izdevejs) " Bicoles dzeja ir kustiba, process, reizem no gadalaika uz gadalaiku, reizem no debesim uz zemi, ari uz pazemi vai elli. Ta ir ekstrema, tada, kas uzdrikstas, biezi pilna sirrealistiskiem briziem, ar kosmisku diapazonu, apokaliptiskiem notikumiem." ( I. Ezergaile) View more info

Image for Collected Poems

Collected Poems

By: Bernard Spencer

Price: $17.00

Publisher: London, Allan Ross Ltd., 1965


96pp. A very good, clean, bright, tight copy with acquisition particulars neatly inscribed on tp. Dj with a small chip on front cover and on rear enclosed in mylar protetor, else an attractive copy. " Spencer was a distinctive voice in 20th-century English poetry, and a central figure in the Personal Landscape group of wartime Cairo writers. He spent much of his time, in Greece, Egypt, Italy, Spain, Turkey and Austria, the settings for many of his poems. ---- his ex... View more info

Image for CV  Dzejoli  (1978 - 2008)

CV Dzejoli (1978 - 2008)

By: Godins, Guntars

Price: $14.00

Publisher: Riga, Janis Roze,


247pp. Fine, Unread. "Veidojot so gramatu, esmu izmantojis publicetos, cenzuras aizliegtos un tolaik nepublicetos, ka ari pilnigi jaunus dzejolus," par savu dzejolu izlasi stasta dzejnieks. "Ta nav izlase parasta nozime, ta ir jauna gramata, kura ieklauta ari dala veco dzejolu. Ta ir mana 30 gadu dzejas subjektiva atlase, mans dzejolu CV. Nekad neesmu bijis daudzrakstitajs, vienmer esmu vairijies no atkartosanas paguruma. Esmu uzskatijis un ari tagad uzskatu,... View more info

Debesis, Debesis Dzejoli 1978-1988

By: Zalite, Mara

Price: $10.00

Publisher: Riga, Liesma, 1988


108pp Muzigas temas - milestiba dzimtene. "Sis introspektivais dzeju krajums atbrivo celu citadai brivibas izpratnei - mazak cinai pret arejiem aizliegumiem ka ieksejai parliecibai par savu, individualu Patiesibu." View more info

Image for Descant 124. Spring 2004. Vol. 35 No. 1. In Latvia / Abroad / in Memory

Descant 124. Spring 2004. Vol. 35 No. 1. In Latvia / Abroad / in Memory

By: Mulhallen, Karen; Larissa Kostoff, Edited By

Price: $12.00

Publisher: Toronto, Descant, 2004


251pp. As new. Illustrated. Some 25 contemporary "postmodernist"Latvian authors represented from both within and without Latvia - Margita Gailite, Banuta Rubess among the selection of adept translators. The emminent Latvian diaspora scholar Janis Kreslins in a seperate Jauna Gaita review regards the essay "A Kaleidoscopic Perspective on Latvian Culture" misleading and factually incorrect in various places. View more info