Author:Ziedonis Imants

Sort

Showing 1-22 of 22

Image for Blenas Un Pasaskas

Blenas Un Pasaskas

By: Ziedonis Imants

Price: $13.00

Publisher: Riga, Liesma: 1980

Seller ID: 003747

Condition: Very Good +


78pp. Many colour illustrations. An attractive copy." Lidzigi epifanijam ar krasainibu, lirisko valodu izcelas Imanta Ziedona pasakas" "Krajuma "Blenas un pasakas" rakstnieks izmanto dazadus paradoksus, veidojot it ka intelektualas speles. Ta ir gramata ari pieaugusajiem, lai tie uz mirkli atgrieztos berniba. Sis pasakas ir ka pamudinajums un impulss palukoties uz lietam verigak." (Pasakas.net) xx View more info

Re Ka

By: Ziedonis Imants

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma: 1981

Seller ID: 001002

Condition: Very Good +


153pp. A very goods, clean, tight copy. Krajuma vadmotivs ir virsraksta izceltais "re, ka": autors ir radijis tik daudzas rafineti intelektualas konstrukcijas, ka nu par visikdieniskakajam busanam var naivi jusmigi izsaukties "re, ka!" - un divainakais ir tas, ka saja sauciena sajusma gan saklausama, bet no naivuma nav ne vests. Vienlaikus Re, ka ir pats lidzsvarotakais un klusakais Ziedona krajums - autors beidzot nonacis saskana ar sevi un pasauli.... View more info

Man Labveliga Tumsa

By: Ziedonis Imants

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma: 1979

Seller ID: 001001

Condition: Very Good


126pp. A very good, solid, clean copy. Saja krajuma galvenais simbols ir tumsa. Tumsa ka pretstats gaismai, tumsa ka gaismas sakums, tumsa ka apjausma par kosmisko.-- Ziedona dzejas pasaule vairs nav ietilpinama tikai latviskaja vertibu sistema. Paradas ari citu kulturu ietekme. -- "..poetika var saskatit gan latviesu folkloriskas ritmikas elementus, gan Austrumu zemju kulturas iespaidus.--"Man labveliga tumsa" vairak balstas uz domasanu, filozofiju, iedzil... View more info

Ar Tikko Griestu Keizarkroni Roka

By: Ziedonis Imants

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma: 1979

Seller ID: 001035

Condition: Very Good +


238pp. Very good, clean, tight bright copy. " ievietoti pazistamakie darbi no lidzsinejiem krajumiem "Zemes un sapnu smilts" "Sirds dinamits" "Motocikls", "Es ieeju sevi", "Ka svece deg", "Caurvejs" "Man labveliga tumsa" ka ari fragmenti no "Poema par pienu" Mara Cakla prieksvards." ( Liesma) View more info

Es Ieeju Sevi Dzejoli

By: Ziedonis Imants

Price: $11.00

Publisher: Riga, Liesma: 1968

Seller ID: 000997

Condition: Very Good


140pp. Cover shows some light surface wear, else a very good clean copy. "Krajuma domine sevis un sabiedribas analize un problemas, kas to skar. Krajuma jutams protests pret sabiedribas vienveidibu, par trulumu un divkosibu, kas valda visapkart. Autors proteste pret striktam normam, kas ierobezo cilveka ieksejo "es", autors iestajas par individa neatkaribu un pasapzinu." (Infux) View more info

Tutepatas

By: Ziedonis Imants

Price: $11.00

Publisher: Riga, Karogs: 1992

Seller ID: 001423

Condition: Very Good


251+(5) Photographs. A very good, clean copy. Gramata stasta par entuziastu grupu, ko septindesmito gadu vidu ap sevi pulcinajis Imants Ziedonis. Vairak neka desmit gadus vini pasaizliedzigi veidojusi Latvijas ainavu tur, kur tai trucis kopeja,-izcirtusi briksnus ap dizkokiem, stadijusi jaunas koku audzes, centusies saglabat unikalus dabas veidojumus un pieminas vietas" (Izdevejs) View more info

Image for Krasainas Pasakas

Krasainas Pasakas

By: Ziedonis Imants

Price: $14.00

Publisher: Riga, Liesma: 1973

Seller ID: 003748

Condition: Very Good +


53pp. A very good, clean, unmarked copy. Ziedonis pienak vistuvak ar savam "krasainajam pasakam".-- Sis pasakas ir jaizlasa visiem, jo tas palidz atklat cilvekam pasam sevi, nojaust savu vietu pasaule. Krasainas pasakas nemaz neliekas ka pasakas, bet vairak atgadina dzivi, realitati." ( Gudrinieks.lv) Ziedonim par gramatu "Krasainas pasakas". pieskirts Hansa Kristiana Andersena varda nosauktais pasaku meistara diploms. View more info

Image for Man Labveliga Tumsa

Man Labveliga Tumsa

By: Ziedonis Imants

Price: $20.00

Publisher: Riga, Liesma: 1979

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 002070

Condition: Very Good


126pp. A very good, clean, tight copy. SIGNED by the author. " Nikolajam : Lai mes starojam uz iekspusi un pari robezam ! Imants Ziedonis 1979. ll" Saja krajuma galvenais simbols ir tumsa. Tumsa ka pretstats gaismai, tumsa ka gaismas sakums, tumsa ka apjausma par kosmisko.-- Ziedona dzejas pasaule vairs nav ietilpinama tikai latviskaja vertibu sistema. Paradas ari citu kulturu ietekme. -- "..poetika var saskatit gan latviesu folkloriskas ritmikas elementus, gan Austr... View more info

Image for Vel Ko

Vel Ko

By: Ziedonis Imants

Price: $11.00

Publisher: Riga, Mansards: 2010

Seller ID: 002818

Condition: As New


130 pp. As New. An unread copy. ""Iso mirklu dzeja" un garo mirklu pardomas. "Vel ko" ir vel viens spilgts pieradijums Meistara attaisnotajai klatbutnei musu vidu un saja pasaule," krajumu raksturo ta sastaditaja un redaktore Liana Langa. Kartojot gramatu "Vel ko", no vairak neka 300 dzejoliem Liana Langa atlasijusi aptuveni 100 tekstu, kas spilgti apliecina Imanta Ziedona talantu, dzejas rotaligumu un latvisko filozofiju." (Mansards" View more info

Image for Tu Dzivoji Dizu Darbu   Manas Tautasdziesmas

Tu Dzivoji Dizu Darbu Manas Tautasdziesmas

By: Ziedonis Imants

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma: 1985

Seller ID: 003469

Condition: Almost As New


102pp. Almost as new. Aina Zemdega's copy as received from Milda [Grinfelde] " A. Z. no Mildas 1986.g.25. aug." Ziedona tdz. izvele ar komentariem. "--milzigaja cetrindinu raibuma, man liekas, es ieraudziju skaistu un stingru sistemu. Es to izrakstiju, salidzinaju ar citam sistemam, padomaju, velreiz parlasiju un pienemu par savejo. Tas ir manas tautasdziesmas. Un tas ir mans rits." (Autors) View more info

Image for Sirds Dinamits

Sirds Dinamits

By: Ziedonis Imants

Price: $13.00

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Izdevnieciba: 1963

Edition: First Edition

Seller ID: 004161

Condition: Very Good


134pp.A very good, clean, tight, unmarked copy. Author's second book. "Sirds dinamits"". Tas turpina "Zemes un sapnu smilts" aizsakto darba temu ar nelielam izmainam. sim krajumam raksturiga ekspresivitate, temperaments, prasigums. Velme spridzinat, postit, parkartot pasaules kartibu - to atklaj jau krajuma nosaukums."(saniitis) View more info

Image for Motocikls

Motocikls

By: Ziedonis Imants

Price: $14.00

Publisher: Riga, Liesma: 1965

Seller ID: 004162

Condition: Very Good +


149pp. A very good, clean, tight copy. "Krietni nozimigaks bija Ziedona tresais krajums Motocikls . Taja autors, atgadinot, ka atrumu vins joprojam cildina ka svetu, atklajas ka racionals domatajs, kurs nemitigi prato par iracionalam un vardos neformulejamam busanam. No vienas puses - orientacija uz turpat vai klasiskam etiskam metaforam, sapni par pasaules kartibu vai vismaz sakartotibu. No otras - alergija pret jebkadu sastingumu, rutinu un butiba ari pret to pasu sak... View more info

Image for Dzejnieka Dienas Gramata

Dzejnieka Dienas Gramata

By: Ziedonis Imants

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma: 1965

Edition: First Edition

Seller ID: 004163

Condition: Very Good +


156pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. Celojumu piezimes par Altaju. "Un cilveks sai pasaule ir dzimis, lai raditu skaistumu. Ko tu skaistu esi radijis?" Imants Ziedonis "Dzejnieka dienasgramata". 1965. View more info

Image for Muzibas Temperaments... Studijas Par Raini

Muzibas Temperaments... Studijas Par Raini

By: Ziedonis, Imants

Price: $11.00

Publisher: Riga, Liesma: 1991

Edition: First Edition

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 003746

Condition: Very Good


117pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. SIGNED. "Imanta Ziedona gramata "Muzibas temperaments" ar apaksvirsrakstu "Studijas par Raini" ir literaturas vesture neparasts gadijums, ka viens dzejnieks tuvojas otram un izcel mums vina domas. " Rainis ir musu vienlidzibas zime. Starp cilkveces kulturas lielumiem un mums, latviesiem. Vins ir musu vienadojums ar daudziem nezinamiem------ saja gramata ietverti tikai dazi brivi minejumi par Raina transcendentalajiem ek... View more info

Image for Flowers of Ice

Flowers of Ice

By: Ziedonis, Imants

Price: $14.00

Publisher: Toronto, Exile Editions: 1987

Seller ID: 002832

Condition: Very Good +


127pp. Almost as new. Banuta's and Baiba's Rubess prose tranlations transformed into poetry by Barry Callaghan. Introduction by John Montague. " ... Not only in Latvia but throughout the Soviet Union (Ziedonis) is the most modern literary figure from his era ... he is not superficially avant-garde; he is deep, and philosophically great in his prose poems, the epiphanies... he is one of the very best poets and so, one of my favourite poets anywherere." ( Andrei Voznes... View more info

Caurvejs

By: Ziedonis, Imants

Price: $14.00

Publisher: Riga, Liesma: 1975

Seller ID: 001000

Condition: Very Good


134pp. "Tautasdziesmas ir viens no pamatakmeniem ari dzejolu krajuma "Caurvej", -- laiks, kad sabiedriba raksturiga pastiprinata interese par dzeju, kulturu, ari par latviskajam vertibam un to saglabasanu, tacu varas ietekme padara sis lietas neistas, samakslotas, jo attieksme ir izteikti neitrala, pat noliedzosa. Dzejnieks krajuma tapsanas laiku raksturo sadi: "..ir tikai riebiga caurveja sajuta. No kuras varbut var glabt tikai kaut kas balts, balti ma... View more info

Image for Visadas Pasakas

Visadas Pasakas

By: Ziedonis, Imants

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 2014

Seller ID: 003707

Condition: As New


109pp. AS NEW 11 full page line drawing illustrations by Una Leitane. "Vai esi kadreiz redzejis pasauli pavisam baltu? Varbut melnu, dzeltenu vai zilu? Vai zini, ka pasaule mit Ogu Lacis, Musu Lacis un Medus Lacis? Vai vari izteloties, ka Uzpurnis dodas meklet purnu, ka klajas pavisam niecigam Puteklim vina celojumos? Lasi Imanta Ziedona Visadas pasakas un tici, ka ta var notikt ari isteniba! "1973. gada iznak gramata "Krasainas pasakas" , 1976.gada "Lacu pasaka", ... View more info

Poema Par Pienu

By: Ziedonis, Imants

Price: $14.00

Publisher: Riga, Liesma: 1977

Seller ID: 000999

Condition: Very Good +


201pp. " jamin Poema par pienu (1977), kuru veido aptuveni 200 teksti un kura ir divi centralie simboli – mate un piens. Lielakoties tas ir no pirma acu uzmetiena nepretenciozas vienas vasaras piezimes dienasgramatas forma - isas epizodes no lauku sadzives, dabas procesu apraksti, vesturiskas aluzijas, buramvardi, t. i., par poetiskam detalam klust visi sadzives sikumi, kas vien kaut kada veida saskaras ar dominejoso piena metaforu." ( G. Berelis) View more info

Image for Visadas Pasakas

Visadas Pasakas

By: Ziedonis, Imants

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma: 1983

Seller ID: 003708

Condition: Very Good


110pp. Tiny bump to top left front corner with a neat previous ownership sig on front free endpaper., else a very good, unmarked copy. 24 full page illustrations by Peteris Postazs "1973. gada iznak gramata "Krasainas pasakas" , 1976.gada "Lacu pasaka", 1980. gada "Blenas un pasakas". Velak tas bija apvienotas gramata "Visadas pasakas"....Ziedonis nekad nav uzskatijis bernu par mazu, kura uztverei japielagojas. Tiesi otradi - vinam patik filozofiski kontakteties ar be... View more info

Image for Epifanijas   [Pirma un otra gramata]

Epifanijas [Pirma un otra gramata]

By: Ziedonis, Imants

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma: 1978

Seller ID: 002929

Condition: Very Good +


218pp. Very good clean, tight copy. This edition includes Books One and Two. " Ziedonis lauj valu liriskas atklasmes plusmam. Asociacijas, noverota, dzirdeta un izdomata gleznas mainas viena ar otru, saplust kopa it ka neatsketinama murskuli, doma parlec uz domu ka statiskas elektribas izraisita dzirkstele " View more info

Image for Ne Tas Kadam Jazina   (ne)  Bijusi Celojumi

Ne Tas Kadam Jazina (ne) Bijusi Celojumi

By: Ziedonis, Imants

Price: $12.00

Publisher: Riga, Petergailis: 2005

Seller ID: 003862

Condition: Very Good +


174pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. "Saja gramata viss ir pa maziem gabaliniem, Ziedonis ir drusku tas, kurs arstejas valdibas sanatorijas un nikojas oficialas delegacijas, drusku tas, kurs dzen primadonniskus jokus ar dazadu tautibu smukam meitenem, un drusku tas, kurs no maralbriezu apzageto ragu stumbenisiem suc asinis - lai tad notiek, kas notikdams; skiet, ka teksts, kas talak seko, ir vienigais muslaiku latviesu autora meginajums precizi izstastit... View more info

Image for Zemes Un Sapnu Smilts

Zemes Un Sapnu Smilts

By: Ziedonis, Imants

Price: $16.00

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Izdevnieciba: 1961

Seller ID: 004160

Condition: Very Good +


133pp. A very good, clean, bright, tight copy. Pats pirmais dzejolu krajums " "Zemes un sapnu smilts". To autors veltijis sev tuvajiem cilvekiem, gimenei, savai dzimtajai pusei. Butiskaka tema saja krajuma ir darbs. Darbs - gan ka ikdienas grutums, gan ka prieka avots -- Tomer saja krajuma kaut tikai dazos dzejolos ir jausama tautasdziesmu klatbutne."(saniitis) View more info