Author:Zeltins Teodors

Sort

showing 1-15 of 18

Antins Amerika Cinas Ar Sievu Un Trimdu

By: Zeltins Teodors

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1966


272pp. Some very faint fine specking to dj cover, else a clean, bright, tight copy. "Te satirika asmens griez dzilak - taisni trimdas kaisu biezokni - un Zeltins, nostadamies Jera puse, prasa patiesibu un kritize sabiedribas slanus, situacijas padaridams piparoti smiekligas. Gramata ir trimdas izdaribu pavargramata no serijas "trimda dimd"....labi iederas "karatavu humors", ko Zeltins saredz gandriz ikkatra situacija..." View more info

Antins Amerika Mekle Ligavu

By: Zeltins Teodors

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1967


288pp. Dj. with some slight edgewear enclosed in mylar cover, else a very good clean copy. " lasitajs iepazistas ar galveno varoni Antinu Jeru latviesu begli, kurs pec dzives ASV lauku ferma nolemis parcelties uz Nujorku. Vins ir sirdsskists jauneklis, atturibnieks un kadreizejais Latvijas pretalkohola kustibas dalibnieks. Ar pazinu palidzibu dabujis namzina darbu kada no Nujorkas namiem, Antins piekrit pazinu ieteikumam nodibinat gimeni, jo dzives apstakli pagra... View more info

Antins Debesis Mekle Latviesus

By: Zeltins, Teodors

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1970


280 pp. Illustrated. Some very slight wear to clean dj. else a very good, clean, tight, bright copy Reina Birzgala ilustracijas un vaka zimejums "Visa saja pasakainaja telojuma par Antina debesu gaitam Zeltins pratis iepit ari daudz piezimju, izteiku un vertejumu par visdazadakam sadzives paradibam un aktualitatem, par cilveku dabu, par politiku, militarismu, baznicam, religiju u.t.t. -- gramatu --simpatisku dara autora liela sirsniba, vienkarsiba, gaisais, lave... View more info

Cirulu Zvani Bernu Dienu Pasaule Dzeja.

By: Zeltins Teodors (compiled by)

Price: $20.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1968


320pp. Very good, clean, tight copy. Dj. clear plasic, shows some wear. Gramata parstaveti 53 brivvalsts un trimdas dzejnieki. Starp tiem, Tauns, Kreslins, Bicola, A.P. Mierkalns, Toma, Salins. Eglitis Ka ari, Adamsons, Aspazija, Barda, Pludonis, Poruks, Rainis un vel daudz citi. View more info

Image for Drupu Republika Vols.1&2 Tiltu Atjaunotaji

Drupu Republika Vols.1&2 Tiltu Atjaunotaji

By: Zeltins Teodors Arranged By

Price: $30.00

Publisher: Waverly, Latvju Gramata, 1960


376pp + 217pp. Cover by F. Milts Vol1; Cover and illustrations by Anna Auzere, Vol2. Tiltu Atjaunotaji V2. published by T. Zeltins 1962. Both dust jackets very good and clean and both neatly enclosed in Brodart mylar protectors. Both volumes are good, clean and tight. "Visapkart ir drupas kad Vircburgas pilseta ierodas vilciens ar cela pargurusiem begliem" (Autors) "-tur ir raiba sabiedriba - Rakstnieks rada ikdienas dzivi barakas, kad viena istaba jasadzivo vairakam... View more info

Dveselu Glabeji Noveles

By: Zeltins Teodors

Price: $12.00

Publisher: Tilta Apgads, 1959


318pp. A very good, clean, tight copy. Very small ownership label on ffe. Dj. shows some mild wear at extremities. "Krajuma sakopoti desmit dazada garuma darbi. "Ar smalku izpratni rakstnieks iedzilinajies cilveku pardzivojumos un dazados raksturos liekot satapties laudim ar vispretejakam jutam un ipasibam. Zeltins prot uzjautrinat lasitaju ar aspratigi raditam situacijam un humoru, dodams ari ierosinajumu dzilakam pardomam." (izdevejs) View more info

Dzejas Un Sejas Latviesu Dzeja Svesuma

By: Zeltins Teodors Compiled By

Price: $18.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1962


478pp. Redaktori: Vitauts Kalve, Eriks raisters, Gunars Salins, Linards Tauns "Tadejadi var teikt, ka antologija parstav tris periodu laikmetu: vecako, kura sakums iestiepjas pagajusa gadsimta beigu posma, videjo, kas ipasi sakrit ar Latvijas patstavibas gadiem, un jaunako, kas paklauts jau daudzam svesas kulturas ietekmem. Jaunakaja dzeja fantastikas, isteniba neiespejamas situacijas un paradibas diezgan biezi sastopamas, seviski Linarda Tauna un Gunara Salina dze... View more info

Lellu Meistars Engelis

By: Zeltins Teodors

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1976

Edition: First Edition


290pp. Top edge faintly specked. interior clean and crisp. Lellu meistars engelis...."kur humoristiski ietonetai sadziviskai videi iepretim nostadits varonis ar folkloristiskam iezimem." xxx View more info

Melnas Avis

By: Zeltins Teodors

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1958


256pp. Trilogijas "Kad vins rugst" otra dala Zeltins "lasitajus ieved preses pasaule, lakraksta "Dienas Zinas" (Jaunakas Zinas) redakcija." (D.S.-L.) View more info

Nakts Uguni Dzejoli

By: Zeltins, Teodors

Price: $12.00

Publisher: New York, Vilis Stals (V.1), 1953


115 pp. Very good tight copy begining to show slight yellowing. Laconic poetry, both serious and humorous. Autors pats par savu dzeju: "Tad muka meteli no pleciem priecigs raisu Un smieklu dukatus par draugu galvam kaisu- Top kadreiz karalisks rugts dzives nerra prieks." View more info

Nu Ir Ta Stunda

By: Zeltins, Teodors

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1975

Edition: First Edition


194pp. Dj. shows some light wear and mild age spotting. Presentation inscription. Otherwise a very clean, tight copy. "Ja Latvija - peksni un negaiditi - atkal klutu patstaviga un neatkariga, ka mes tad izturetos? Ko mes daritu, ja sis Latvijas pagaidu valdiba aicinatu visus latviesus arpus Latvijas atgriezties?" Autora idealizeta fantazija. View more info

Pasportreti Autori Stasta Par Sevi

By: Zeltins, Teodors Selected and Arranged By

Price: $18.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1965


415pp. neat pencilled ownership on ffep. "...iepazistinat lasitajus ar pasu autoru pastastijumiem par savu dzivi, darbu un atzinam. Turklat "Pasportretos" blakus rakstniekiem un dzejniekiem parstaveti ari redzamakie domataji, vesturnieki, kritiki un publicisti, kuru darbi bijusi nozimigi musu garigajai eksistencei svesuma." (T. Zeltins) Parstaveti kadi 100 autori. View more info

Image for Pazudusa Paaudze

Pazudusa Paaudze

By: Zeltins Teodors

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1959


256pp. Dj, shows some light edgewear, enclosed in clear mylar cover., else a very good, clean, tight copy. Trilogijas KAD VINS RUGST tresa dala. " Laikmeta dokumenti romana forma"(autors) "Ta ir Augusta Aurina gaitu telojums pec Baiga gada sakot ar vaciesu ienaksanu Latvija un beidzot ar latviesu begsanu no krieviem 44. gada rudeni." ( A. Gaters) View more info

Prozas Profili

By: Zeltins Teodors Arranged By

Price: $18.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1964


480pp. Ne Olgerta Rozisa, ne Eduarda Salnas vards nav atrodams trimdas rakstniecibas "bibele" - Gramatu Drauga antologijas Pasportreti un Prozas profili. Tatad butu japienem, ka vini lidz recenzejamo gramatu iznaksanai musu rakstnieciba "nav skaitijusies". Pazistot mineto antologiju trijotnes (ieskaitot Dzejas un sejas) untumainibu, tam gluzi ticet negribas, un atkal iesmeldzas sape par trimdas rakstniecibas vestures, vardnicas, rokas gramatas vai tamlid... View more info

Rigas Gimnazisti Romans

By: Zeltins Teodors

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1957

Edition: Second Edition


205pp. Dj. very clean with a small neat closed tear on front cover. Dj. enclosed in a clear protector, else a very good, clean, bright, tight copy. "-- dazs labs jau stipri pabalejis uznemums musu uzmanibu piesaistijis vairak neka visjaunakais, ar labak slipetam lecam tvertas dzives ainavas. Ta notikas ar mani kad parskistiju savu pirmo, jaunibas gados sarakstito romanu --- par jaunu izdotie Rigas gimnazisti bus atverusi kadu lapu vairs neatkartojamas romantikas at... View more info