Author:Spekke Arnolds

Sort

showing 1-7 of 7

Image for Baltijas Jura Senajas Kartes

Baltijas Jura Senajas Kartes

By: Spekke Arnolds

Price: $32.00

Publisher: Stockholm, Zelta Abele, 1959


48 pp. 10 foldout maps with several other smaller maps. Neat signiature on front free endpaper, else an attractive, very good copy. Enclosed in mylar protector. Sakartojis Arnolds Spekke Mag. Phil., Dr. Phil. Ar 22 atteliem. Dj, very good with some mild sunning, enclosed in clear Brodart mylar protector, a very good, clean, tight, bright copy. " A. Spekki vienmer interesejusi kartografija. So milestibu labi vareja manit vina "Dzintara celos". Parsteigum... View more info

Image for Kenina Stefana Ienaksana Riga Un Cinas Par Doma Baznicu

Kenina Stefana Ienaksana Riga Un Cinas Par Doma Baznicu

By: Spekke, Arnolds

Price: $18.00

Publisher: Lincoln Nebraska, Pilskalns, 1965


49pp. Reprint of the 1932 edition. this edition limited to 500 copies. Very good, clean, tight copy Thick mylar dj in vg condition. "...talakais uzdevums bija radit pec iespejas ciesaku sakaru starp pasiem notikumiem un un vinu atspogulojumu... sniegt ... acu liecinieku vai tuvako laika biedru zinas...." View more info

Image for Latvijas Vesture

Latvijas Vesture

By: Spekke Arnolds

Price: $20.00

Publisher: Riga, Jumava, 2008


381pp. Illustrated. A very good, clean, bright, tight copy. "Latvijas vesture" (pirmoreiz izdota 1984. gada Stokholma) hronologiski aptver sis teritorijas attistibu, sakot no aizvestures un beidzot ar Otro pasaules karu." (A. Stranga) Latviesu vestures liktengaitas A. Spekke saistija ar teritorijas geopolitisko situaciju, uzsverot, ka "tada ir dzive tautu un imperiju krustcelos". Lidz ar to liela uzmaniba pieversta notikumiem attiecigajos laikmetos kaiminu zemes, iesk... View more info

Image for Rigas Slavinasana  1595 Gada Encomium Inclitae Civitas Rigae Metropolis Livoniae Anno 1595

Rigas Slavinasana 1595 Gada Encomium Inclitae Civitas Rigae Metropolis Livoniae Anno 1595

By: Plinius Basilius (Basilijs Plinijs] Trans. By Arnolds Spekke

Price: $25.00

Publisher: [London], Venta, 1972


53pp. Fine condition. DJ Very good + Text in Latvian includes a full page engraving showing contemporary farmers on the riverbank across from Riga. Dj. design shows a cityscape reproduction of Riga in 1612. " Plinija poema latinu valoda "Rigas cildinajums" ir viens no spilgtakajiem neolatinu literaturas paraugiem Livonija, kam baltvaciesi nebija pieversusi uzmanibu. Sis pats Bazilijs Plinijs, Rigas arsts, sacereja ari poemu par vejiem." (J. Stradins) View more info

Image for Senie Dzintara Celi Un Austrum-Baltijas Geografiska Atklasana

Senie Dzintara Celi Un Austrum-Baltijas Geografiska Atklasana

By: Spekke, Arnolds

Price: $33.00

Publisher: Stockholm, Zelta Abele, 1962

Edition: Third Expanded Edition


104pp. Illustrated, maps. A very good, clean, bright copy with some light wear to d.j. extremities, enclosed in clear mylar. "Darbs ir zinatnisks, tomer izcili labi lasams Autors izvada lasitaju cauri daudzajam apgabala kartem sakot ar Ptolemaju un beidzot ar Mercatoru---" Canadian Geographical Journal) "Liela formata karsu pielikumi sniedz izmekletus paraugus, kas raksturo gadu simtenu notikumu gaitu, lidz kamer kartes mums izveidojas pazistama aina. Teksts ir saisto... View more info

Image for The Ancient Amber Routes and the Geographical Discovery of the Eastern Baltic

The Ancient Amber Routes and the Geographical Discovery of the Eastern Baltic

By: Spekke Arnolds

Price: $49.00

Publisher: Stockholm, Zelta Abele The Golden Appletree, 1957


120pp. Illustrated Bibliography. A very good, clean, tight, unmarked copy. Very good olour photo facsimili dj reflects some slight wear, some minor dscolouration to rear cover. " In his book, Spekke collected some of the more important writings of the ancient authors, the current geographical descriptions and most importantly the record of the discovery of the Baltic area by the classical world. The chronological emphasis of his book was on the first two centuries A.D.... View more info

Image for The Baltic Sea in Ancient Maps

The Baltic Sea in Ancient Maps

By: Spekke Arnolds

Price: $48.00

Publisher: Stockholm, M. GOPPERS. Zelta Abele - The Golden Appletree, 1961


75pp. Pages uncut. As new. Previously in publisher's storage. dj. shows some age lightening to covers. A bright, tight crisp copy.Dj has a small closed inconspicuous tear to top r. cover, else almost fine. Dj. enclosed in mylar protector. B&W. illustrations Foldout maps. "The Baltic Sea, with its intricate cartographic history, is a remarkable geographic or rather geopolitical area." (A. Spekke) Contents: Ptolemy and the Baltic - The Contours of Western Europ... View more info