Author:Maurina Zenta

Sort

showing 1-15 of 22

Berza Tass

By: Maurina Zenta

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1971


186pp. Dj. with some slight edgerwear, else a very good, tight copy. Romans ar vel citiem stastiem... "Ja Z. M. loti plasaja darbu klasta biezi esam sastapusi dzives spitu un visa skarbuma parvaresanu ar nesalauzamu gribas speku nedailo dailot, no Berza tass mums raugas preti apgarotas skumjas. "Katra mana gramata ir vestule tiem", atklaj Z.M., "kas prot lasit starp rindam". Tas ari japrot, lasot sis gramatas darbus, kas visi virknejas ap dzives jeg... View more info

Birkenborke Benjamin Zwei Berichte

By: Maurina, Zenta

Price: $12.00

Publisher: Memmingen, Maximilian Dietrich Verlag, 1967


234pp. Very good clean, tight copy with some light wear and very short closed tears to dj.; spine a little sunned. In German. Maurina wrote in both Latvian and German. View more info

Cilveces Sargi Esejas Par Pasaules Literaturu

By: Maurina, Zenta

Price: $12.00

Publisher: Toronto, Astras Apgads, 1955


250pp. dj. in mylar wrapper a very good, clean tight copy. " Necilvecigais cilveks ir launaks par zveru....Seit sakopotas pardomas es kavesos pie rakstniekiem kas bijusi un ir nomoda, lai zvers neapritu cilveku." (Autore) Amerikanu...Kiniesu...Francu kulturas problemas... Montens, Volters, Di Gars, Sarls Luijs Filips, Alberts Kami... apceres par Poruku uc. Anglu un vacu literaturas attiecibas... View more info

Image for Die Aufgabe Des Dichters in Unserer Zeit Essays Mit Literarischen Portratssssssssss Von Dag Hammarskjold  Giorgios Seferis Alexander Solschenizyn

Die Aufgabe Des Dichters in Unserer Zeit Essays Mit Literarischen Portratssssssssss Von Dag Hammarskjold Giorgios Seferis Alexander Solschenizyn

By: Maurina Zenta

Price: $13.00

Publisher: Munchen, Jolis Verlag Lenz &co., 1965


168pp. A very good, clean, tight copy, almost as new. Literary criticism in German. The author appears to share a now somewhat dated yet high idealised view of the writer's calling. Interesting opinions. View more info

Divas Kulturas Saknes Eseja

By: Maurina Zenta

Price: $10.00

Publisher: Copenhagen, Imanta, 1961


36pp. Blue cloth, gilt decoration wearing off in places, else a clean tight copy. Neat previous ownership stamp on tp.Edition of 600 copies of which this is number 357. "Divas kulturas saknes runa par tadu pamatvertibu ka bijiba.... Autore loti precizi min pamatipašibas kadas raksturo bijigu cilveku un kas tad ir jaiepazist, lai bijibu pardzivotu: 1.ir jaiepazist svetums, kaut kas augstaks neka pats cilveks..." [Parks] View more info

Image for Dzelzs Aizbidni Lust

Dzelzs Aizbidni Lust

By: Maurina Zenta

Price: $16.00

Publisher: Toronto, Astras Apgads, 1960


375pp. Dj. with some minor wear to edges, else a very good, clean, tight copy. "--autobiografiskas trilogijas tresa gramata Dzelzs aizbidni lust, kura apcerets laikposms no trisdesmito gadu nogales lidz 1946. gadam, kad vina visupirms neatkarigaja Latvija tika deveta par "vacu gara agenti", padomju okupacijas gada pieskaitita "kaitniekiem" vinas viru Konstantinu Raudivi, gramata devetu par Albatrosu, aresteja gestapo, bet begsana no krievu karaspe... View more info

Dzintargraudi Milestibas Stasti

By: Maurina, Zenta

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1975


174pp. Very good clean, tight copy, some minor wear to dj. extremities. Milestibas stasti un pardomas. "Netverami, smalki pavedieni saista cilvekus sava starpa. Nav izdibinams, kapec taisni sie cilveki sastopas, kapec taisni tagad un ne kada cita reize." View more info

Dzives Apliecinataji Ieskati Un Atzinas

By: Maurina Zenta

Price: $12.00

Publisher: Chicago, Alfreda Kalnaja Apgads, 1951

Edition: Later Edition


188pp. Very good, clean, tight copy Includes bibliography - esejas: Stendals; Paskals; Bodlers; Diamels; Siaress; Unamuno; Munte; Sillanpe; Gunarsons; Unsete. "Z.Maurina uzlukojama ari par vienu no socialas antropologijas iedibinatajam un popularizetajam Latvija. Apceru gramatas par izcilakajiem pasaules rakstniekiem "Dzives apliecinataji" (1936.) ievada, atsaucoties uz M.Selera un H.Rikerta darbiem, vina vienlaikus skaidro savu attieksmi pret literaturu un ... View more info

Dzives Jegu Meklejot Esejas Un Aforismi

By: Maurina, Zenta

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1973


208pp. Very good, clean, bright tight copy; dj. very good with some very slight wear to t&b of spine "jegpilnu dienu, sirds mieru pazist tas, kas pakartojies vai nu Dievam vai kadai makslas vai zinatnes idejai, vai ari nesavtigi kalpo labai lietai vai labam cilvekam," View more info

Franceska Romans Motto: Vai Legenda Nepasaka Visu, Pat Vardos Neizsakamo?

By: Maurina Zenta

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1973

Edition: Second Latvian


275pp. (1973) Almost as new. Veltits moku celos aizrautiem draugiem "Kas mil, nekad nav viens. Ari tad ne, ja neviena nav vina tuvuma," "par ko tu priecajies mulki?" prasija biedri. "Par to, ka mans kermenis ir kedes, bet mana dvesele ir briva" (Autore) View more info

Image for Latviesu Esejas

Latviesu Esejas

By: Maurina Zenta

Price: $14.00

Publisher: Uppsala, Dzintars, 1953


294pp. Small neat ownership labbel on ffe. partially covered by dj flap. Dj. very good, else a very good, clean, tight, unmarked copy. "--- sai sejuma ir sakopotas visas manas esejas par latviesu temam ---- Pirma eseja ir izteiktas septinas temas: dailums darbs, zeme, miers, klusums, iezela, spits, kas man latviesu literatura likusies visraksturigakais --- Pasaules uzskats ir atbilzu kopiba par dzives uzdevumu, jegu, merki, atzinumu vienibu par pasauli ka to... View more info

Manas Saknes Ir Debesis

By: Maurina Zenta

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1980


256pp. "Pec naves izdota dienas gramata "Manas saknes ir debesis" Maurina lasitajiem liek saprast, ka vinas dzive ir centreta gara pasaule." "Norieta domas........Rakstnieces tragiska sape, gariga vientuliba ir smalkjutigas dveseles dabiga nasta." View more info

Pasaules Vartos Zviedrijas Dienasgramatas

By: Maurina, Zenta

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1968


315pp. Very good+; almost as new, clean, bright, tight copy, dj. likewise. "Dzejnieks ir tikai cits vards trimda"... "Sarkana karoga zemes nevienam rakstniekam, ja tas iedrikstejies patiesibu teikt, nav ticis aiztaupits mocekla cels." View more info

Pilsetas Un Cilveki Verojumi Un Raksturojumi

By: Maurina Zenta

Price: $12.00

Publisher: Toronto, Astras Apgads, 1953


232pp. Tresais parstradats iespiedums "Es dzirdu atbalsi no tuvienes un talienes, kas mani raisa parliecibu, ka ir neredzama draugu draudze, cilveki ar plasu sirdi, kurus saista pilnibas alkas, tieksme izveidot dzivi iekseji un areji." (Autore) : Ieskana; Vine 1934; Florence 1936; Roma 1936; Liksmibas testaments, kalni un cilveki; Parizes vizija 1936/37; Kosma pieludzejs 1937 ( Lietuva- Curlonis; Romens Rollans u.c.); Izskana. View more info

Sakuma Bija Prieks

By: Maurina, Zenta

Price: $11.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1965


124pp. Very good, clean, tight copy. Dj. vg. with some very slight wear to spine top. Ziemsvetku stasti un apceres. Jura Soikana vaks un zimejumi. View more info