Author:Kezbers, Karlis

Sort

showing 1-7 of 7

Image for Alkazars  Romans

Alkazars Romans

By: Kezbers, Karlis

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1979


212pp. Some slight wear to dj, else a very good, clean bright copy. "Romana galvena persona Janis Dzons Zebrenieks studenta gados aiz sagadisanas iekulas Spanijas kara nacionalistu puse. Velak vins ka Legiona virsnieks piedalas Volchovas un Kurzemes cinas, pedeja bridi izglabdamies ara no Liepajas. Vecuma dienas Zebrenieks vada Amerika, tuvinieku vidu, bet tomer gariga atskirtiba. Vina domas ir palikusas Kurzeme, vina dzive ir it ka apstajusies kapitulacijas diena....... View more info

Image for Dekaini Un Miletaji

Dekaini Un Miletaji

By: Kezbers, Karlis

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1988


235pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Romana darbiba norisinas Riga, uz laukiem un vel citur plasa pasaule laika aptuveni no pagajusa gadsimta beigam lidz si gadsimta divdesmitajiem gadiem. Bez abam galvenajam Mezgailu un Zuburu dzimtam te vel ir vesels lerums vairak vai mazak vesturisku blakus personu un ar tam saistitu notikumu, ka jau tas Karla Kezbera darbos iegajies. Ta saucamais laikmeta fons ir tatad raibs diezgan, bet no ta pa lielakai dalai koloriti jo... View more info

Image for Rigas Mozaika - Stasti

Rigas Mozaika - Stasti

By: Kezbers, Karlis

Price: $12.00

Publisher: Vaidava, 1961

Inscription: Signed by Author


112pp. Dark green ink on cream paper. Red headings and capitals. SIGNED with dedicatory inscription by author on tp. in pencil. Pages beginning to yellow, otherwise an atractive copy in original clear plastic dj." Ta te sedu un rakstu, un jus visi man skataties par plecu un lasat. Trimdinieki esam visi un atminas mums dazadas (JPG contrast enhanced to show pencil inscription actual page much lighter). Daudziem ari tadas, ka Rigas zeniem, kas no cukganiem kluvam pa... View more info

Image for Ruku Pasaules Celojums

Ruku Pasaules Celojums

By: Kezbers, Karlis

Price: $12.00

Publisher: Vaidava, 1961


111pp. Illustrated.....a very good, clean tight, unmarked copy. "K. Kezbers ir rakstijis ari berniem un jaunatnei. Slavenakas ir brinumu pasakas "Ruku pasaules celojums", "Brencitis" un "Takselis Makseliss. " View more info

Image for Rumba

Rumba

By: Kezbers, Karlis

Price: $12.00

Publisher: Toronto, Daugavas Vanagu Valde, 1983


158pp. As New " Ka jau romana sakuma autors atlavas lasitajiem aizradit, neko sai romana nevar nemt parak nopietni. Protams, visas personas ir pilnigi izdomatas. Vismaz autors, pec ilgakas sarunas ar kadu pazistamu latviesu likumzini, ta prieksvarda bija ierakstijis. Cilveki, lietas un vietas, nu zinat, kadreiz mums pasiem viss sajuk kopa, ka tas parbaudijumu laika notoka ar pazistamo privatdetektivu Jonatanu Kimeni ---------" (Autors) View more info

Image for Skabarzu Nams  Romans

Skabarzu Nams Romans

By: Kezbers, Karlis

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1983


226pp. Some light wear to dj, else a very good, clean, bright, tight copy. Romans par kadu Amerikas Latviesu biedribas namu un biedribas prieksnieku." Vins palika nama ka saimnieks, kas ar drosu un stingru roku ik bridi uzrauga tautas ipasumu. Visi vini aicinaja sarikojumos, cienaja, dzirdija" (Autors) Ipatns ieskats trimdas dzive. View more info

Image for Usmas Zenu Dekas  Stasts

Usmas Zenu Dekas Stasts

By: Kezbers, Karlis

Price: $12.00

Publisher: Chicago, (izd. aut.), 1954


178pp. A very good clean, bright, tight copy "...vestijums par diviem dzelzcelnieku deliem...dodas uz Usmu lai palidzetu mezsargam darbos ... uzzina stastu par Saksu Moricu un vina sala norakto kara kasi... zeni iepazistas dabu, dzivniekus... meza orienteties" (I. Daukste-Silaraupe) View more info