Author:Jurevics, Pauls

Sort

Showing 1-3 of 3

Image for Pretstatu Pasaule

Pretstatu Pasaule

By: Jurevics, Pauls

Price: $15.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1973

Seller ID: 003665

Condition: Very Good +


243pp Avery good, clean, bright, tight copy. Dj. Vry good +. "Pretstatu pasaule Pauls Jurevics apvienojis esejas par visai dazadiem tematiem. Tur atrodamas gan atminas par padomju gadu, komunisms, kristianisms, laikmetu un idealu mainas, cilveciskas ilgas un religija, latviesu emocionala attieksme pret Rietumu kulturu utt. Gramata atklaj to svesuma sajutu, ko latvietis jut un jutis Rietumu pasaule un turienes vertibu normas." Jurevics esot bijis K. Ulmana visiecienit... View more info

Image for Idejas Un Isteniba   Esejas

Idejas Un Isteniba Esejas

By: Jurevics, Pauls

Price: $16.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1965

Edition: Second Edition

Seller ID: 003611

Condition: Very Good +


463pp. A very good, clean, bright, tight copy . Vg. dj. enclosed in mylar protector. Lightly pencilled ownership on tp. Otrais izdevums papildinats un vietam parstradats "Ciki man zinams, ta pasreiz ir vieniga gramata latviesu valoda, kur apvienotas un aplukotas vai vismaz aizskartas gandriz visas centralas filozofijas problemas, kas vienmer aktualas: par atzinu, par dveseli un materiju, par religiju, etiku, kulturu, makslu un literaturu, pie kam ilustracijai pi... View more info

Image for Dzive Un Liktenis  Refleksijas Par Latvisko  Eksistenci

Dzive Un Liktenis Refleksijas Par Latvisko Eksistenci

By: Jurevics, Pauls

Price: $16.00

Publisher: Toronto, Daugavas Vanags: 1969

Edition: Second Edition

Seller ID: 004005

Condition: Very Good +


159pp. A very good, clean, tight copy enclosed in clear plastic dj. Saturs: Pilnvertiga dzive - Kapec mes gribam palikt latviesi? - Kultura un tauta - Pie ka tureties? - Musu nacionalo centienu pamati - Ka dzivot un izturet - Kas jasaka cilvekiem? Snobisma vara - Jaunatnes veidosanas - Musu trimdas tautas pastavesanas nosacijums - Turesanas pie tevzemes - Eiropas sarms - Kulturas dienu nozime - Kulturas bardziba - Pardomas latvju tautas seru diena - Izligsana ar dzivi... View more info