Author:Elsbergs, Klâvs

Sort

Showing 1-3 of 3

Image for Velci, Teti

Velci, Teti

By: Elsbergs, Klavs

Price: $11.00

Publisher: Riga, Liesma: 1989

Seller ID: 003061

Condition: Very Good +


181pp. Very good, clean tight unmarked copy. Interesting EPHEMERA. Handwritten, author's death announcement... .. signed in the name of the Latvian soviet writers union. Probably a later copy? see JPG. "Sava literaraja darba Klavs Elsbergs pules nebija taupijis. Par to liecina padaritais, par to stasta cilveki, kas vinam bija tuvi. Savas dzives pedejos menesos dzejnieks reiz teicis, ka techniski vinam jau gandriz viss pa spekam." Krajums ar Irenas Auzinas ievadu. View more info

Pagaidisim Ausaino Dzejoli

By: Elsbergs, Klavs

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma: 1981

Seller ID: 001429

Condition: Very Good


60pp. A very good, clean, tight copy. Autora pirma gramata. "no sakta gala vins tiecas nevis paklauties autoritatem, bet but brivs, --Elsberga ironija -- saistita ar speli un speles prieku - ar domu par ieksejo brivibu: ironisks dzejnieks ir ne vien redzigaks, bet ari brivaks Elsberga ironija allaž krietni jutama ir tragikas klatbutne, esamibas tragiskais fons--" (Gudrinieks.lv) View more info

Image for Bedas Uz Nebedu

Bedas Uz Nebedu

By: Elsbergs, Klavs

Price: $11.00

Publisher: Riga, Liesma: 1986

Edition: First Edition

Seller ID: 004013

Condition: Very Good


110pp. A very good, clean, unmarked copy. " Klava Elsberga krajums "Bedas uz nebedu" lasitaju noskano divejadi: gan drastiski (nebedniba, pargalviba, draiskuliba) gaisi, gan ironiski smeldzigi. Lasot so dzeju rodas viegla, reizem pat rotaliga noskana, kas mudina parvaret dzives sapigos un tragiskos brizus, pasmaidot par sevi, par pasauli, vardu sakot - tvert bedas uz nebedu" ( Atlants) " Pirmas gramatas skaudrais godigums tapa piedots, pat uzslave... View more info