Author:Dunsdorfs, Edgars

Sort

showing 1-12 of 12

Image for Divas Gudras Latviesu Galvas   Muizu Dibinasana  Zviedru Vidzeme

Divas Gudras Latviesu Galvas Muizu Dibinasana Zviedru Vidzeme

By: Dunsdorfs, Edgars

Price: $25.00

Publisher: Stockholm, Daugava, 1986


112pp. Illustrated: maps, document facsimilis, etc. Bibliography; page long summary in English "Two Clever Latvian Peasants" Presentation inscription on half title, else a very good, clean, bright, tight, unmarked copy. " So gramatu izlasot gan sabruk siksti iesaknotais mits par labajiem zviedru laikiem, bet ta vieta no vestures tumsas iznak divi cienijami latviesu viri - Janis Osnieks un Tenis Spruks....Daugavas apgadam japateicas par skaisto iespiedumu, k... View more info

Image for Gramata Par Saldu

Gramata Par Saldu

By: Dunsdorfs, Edgars

Price: $30.00

Publisher: Melbourne, Karla Zarina Fonds, 1995


328pp. Illustrated. Eight page summary in English. Bibliography. A very good, clean, tight copy. " -- iznak Edgara Dunsdorfa lieldarbs par Saldu. Nav ne mazaka parspilejuma, sakot, ka tas ir autora muza darbs --- Edgara Dunsdorfa Gramata par Saldu ar savu cildeni aistetisko iekartojumu, ar neaptverami bagato faktu sakopojumu esejiski saistosa forma, autora atjautigais stils, literara rutina (varda vislabakaja, nesakompromiteta nozime), speja saturet milzigu materia... View more info

Image for Karla Ulmana Dzive

Karla Ulmana Dzive

By: Dunsdorfs, Edgars

Price: $32.00

Publisher: Stockholm, Daugavas Apgads, 1978


613pp with extensive bibliography and index of proper names; includes a 16 page English language outline. Very good clean, tight copy. A critical biography of Ulmanis by the emminent historian Dunsdorfs. "... prata nak tikai divi nopietni, kritiski un novatoriski darbi par musu valsts vaditajiem. Tie ir: Edgara Dunsdorfa gramata "Karla Ulmana dzive: celinieks, politikis, diktators, moceklis" un Ara Purina "Andrievs Niedra:..." [I. Ijabs] A he... View more info

Image for Kurzemes Karakartes (17 un 18 gadsimteni}

Kurzemes Karakartes (17 un 18 gadsimteni}

By: Dunsdorfs, Edgars

Price: $65.00

Publisher: Melbourne, Karla Zarina Fonds, 1984


178pp. Bibliography, Index. An attractive, Almost as new copy. b&w maps of Courland in the 17th.& 18th. centuries. A very good, clean, bright, tight copy. " E. Dunsdorfa ieguldijums Latvijas kartografijas vestures izpete ir loti liels un domajams, ka tuvakaja nakotne tiks plasi izmantots." ( referats.lv) " Si karsu sejuma ievada autors pievienojis isu apskatu par vesturiskajiem notikumiem kas izgaismo karsu rasanas apstaklus." View more info

Image for Latvijas Vesture 1600 - 1710

Latvijas Vesture 1600 - 1710

By: Dunsdorfs, Edgars

Price: $78.00

Publisher: Stockholm, Daugava, 1962


588pp.Very good + condition, a clean, bright, tight copy. Very good dj, spine lightly faded, enclosed in clear mylar dj. protector. Extensive bibliography and index.. Index also in English ; illustrated. "Vins bija pats daudzpusigakais musu vesturnieks, aptverot neiedomajami dazadus tematus un laikmetus no 12.-13. lidz 20. gadsimtam, lidz musu dienam." (J. Stradins) Heavy book,additional postage; please contact Trimdadimd prior to order for best shipping rates... View more info

Image for Latvijas Vesture 1600 - 1710

Latvijas Vesture 1600 - 1710

By: Dunsdorfs, Edgars

Price: $78.00

Publisher: Stockholm, Daugava, 1962


588pp.Very good + condition, a clean, bright, tight copy. Very good dj, enclosed in clear mylar protector. Extensive bibliography and index.. Index also in English ; illustrated. "Vins bija pats daudzpusigakais musu vesturnieks, aptverot neiedomajami dazadus tematus un laikmetus no 12.-13. lidz 20. gadsimtam, lidz musu dienam." (J. Stradins) Heavy book,additional postage; please contact Trimdadimd prior to order for best shipping rates. View more info

Image for Latvijas Vesture 1710 - 1800

Latvijas Vesture 1710 - 1800

By: Dunsdorfs, Edgars

Price: $78.00

Publisher: Stockholm, Daugava, 1973


668pp. Illustrated. A very good, bright, tight copy. In Latvian with additional table of contents and list of illustrations in English. Extensive bibliography and indexes in Latvian. " Kopvertejuma jasecina, ka -- (Edgars Dunsdorfs, Latvijas vesture 1710-1800.; Andrejs Johansons, Latvijas kulturas vesture, 1710-1800. (iz recenzijas par abam gramatam) sarakstijusi patiesi ieverojamus Latvijas vestures kapitaldarbus. Tajos ir ietilpinats tik daudz patstavigu petijumu, ti... View more info

Image for Latvijas Vestures Atlants   Skolam Un Pasmacibai

Latvijas Vestures Atlants Skolam Un Pasmacibai

By: Dunsdorfs, Edgars

Price: $16.00

Publisher: Melbourne, Latvijas Skautu Prezidenta Karla Goppera Fonds, 1969


210pp. Extensively illustrated. Neat ownership on t.p. A very good, clean, tight. bright copy. Notes with bibliography. Latvijas vesture no seniem laikiem lidz otram pasaules kara beigam un trimdas sakumam. View more info

Image for Muizas  Simt Divdesmit Viens Attels

Muizas Simt Divdesmit Viens Attels

By: Dunsdorfs, Edgars

Price: $45.00

Publisher: Melbourne, Karla Zarina Fonds, 1983


208pp. Bibliography, suplements, index of manor names. Very good clean bright tight copy. extensively illustrated: b&w drawings, photographs, maps, art reproductions ".....apceretas Latvijas muizas kops viduslaikiem lidz pat agrarai reformai ... seviska veriba veltita uzskatamibas materialiem. Te tapec ietilpinati muizas skatu zimejumi..." View more info

Image for Saktu Stasti   Latvijas Vesture Jaunatnei

Saktu Stasti Latvijas Vesture Jaunatnei

By: Dunsdorfs, Edgars

Price: $19.00

Publisher: Melbourne, Latvijas Skautu Prezidenta Generala Karla Goppera Fonds, 1966


204pp. illus. Photographs, line drawings. A very good, clean, bright, tight copy enclosed in an attractive clear mylar cover.. Ar 5lp. pielikumu, "Uzdevumu atrisinajumi " Viegli pieejams, skaidri sarakstits saprotams Latvijas vestures parskats jauniesiem, no senlaikiem lidz Kurzemes kapitulacijai." "Sai jaunatnei sarakstitaja Edgara Dunsdorfa gramata Latvijas tukstosgadiga vesture pasniegta jauna veida. Vesturiskos notikumus atstasta saktas, karaviru zimes un citi lai... View more info

Image for Senie Stasti  Latvijas Vestures Lasamgramata

Senie Stasti Latvijas Vestures Lasamgramata

By: Dunsdorfs, Edgars

Price: $22.00

Publisher: Melbourne, Australijas Latvietis, 1955


267pp. Illustrated. A very good clean, tight unmarked copy. Very good + dj. " [Autors] sai gramata sakopojis simt tris varda nosauktu autoru stastus par Latviju un daudzus oficialus dokumentus --- sie stasti ir tulkoti no grieku, latinu, vidusvacu, --- francu, anglu, zviedru, polu, krievu valodam. --- Gramata no vienas puses ietilpinatas tadas liecibas, kas raksturo kadu svarigu Latvijas vestures paradibu, no otras puses, uznemti stasti, kas ir interesanta, kaut reiz... View more info

Image for Zile  Apcerejumi Par Latvijas Vesturi Un Sadzives Problemam

Zile Apcerejumi Par Latvijas Vesturi Un Sadzives Problemam

By: Dunsdorfs, Edgars

Price: $18.00

Publisher: Stockholm, Daugava, 1965


244pp. A very good, clean, bright, tight copy with very good dj.. Saturs: Muzigais latviesu karavirs; Rodzers Bekons un vina stasts par Latviju; Ko Robinsona Kruzina autors rakstija par Latviju; Vai Latvijas robezas bija pareizi nospraustas?; Asimilacija; Vecaka Latvijas zemes gramata; Rigas labibas tirdznieciba 17. gadsimteni; Klausu beigu celiens Kurzeme; Latvju tautas ienakums starptautiska salidzinajuma; Civilizaciju indeks; Latviesu tautasdziesmu pirmie tulkojumi ... View more info